Links

NUV_Link_Veteranen_Instituut_3

 

Veteranen Instituut

Erkenning & herdenken, Zorg & ondersteuning, Activiteiten & ontmoeten, Kennis & onderzoek, het Vi staat voor veel veteranenzaken klaar met ...................................................Bezoek WEBSITE

 

NUV_Link_Nederlandse_Veteranendag

Nederlandse Veteranendag

Nederland heeft een groot aantal (ongeveer 120.000) militaire veteranen. Niet alleen nog in leven zijnde militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog.........................................Bezoek WEBSITE

NUV_Link_Veteranen_Platform

 

Stichting Veteranen Platform


De belangenbehartiger van Nederlandse Veteranen, Doel van de Stichting Veteranen Platform is om, als belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen...............................Bezoek WEBSITE

 

NUV_Link_JWF_Vereniging

 

JWF Vereniging

Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso (RI JWF) is het oudste infanterieregiment van de Nederlandse Koninklijke Landmacht. Het Regiment is genoemd...........................Bezoek WEBSITE

 

NUV_Link_Actiefonds_Mijnenruimen

 

Actiefonds Mijnen Ruimen

AMR - is een stichting die geld inzamelt waarmee landmijnen en andere oorlogswapens in voormalige oorlogs-gebieden in de Derde Wereld worden opgeruimd................Bezoek WEBSITE

 

NUV_Link_BNMO

 

BNMO

De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. Onafhankelijke belangenorganisatie voor beschadigde (ex) militairen en hun gezinnen............Bezoek WEBSITE

 

logoDIC4

DUTCH INFANTRY COMPANY IV was de laatste Nederlandse VN-Compagnie, die deelnam aan UNITED INTERIM FORCE IN THE LEBANON.

DIC IV was van 17 april 1985 tot en met 24 oktober 1985 Actief in ZUID-LIBANON.............Bezoek WEBSITE

NUV_Link_Ministerie_van_Defensie

 

Ministerie van Defensie

Defensie staat voor vrede en veiligheid, in eigen land en daarbuiten. Nederland levert daarmee een bijdrage aan de stabiliteit en vrijheid in de wereld. Hiermee is ook de samen........Bezoek WEBSITE

 

 ECHOS HOMES  Informatie over onze militaire tehuizen in Nederland en in uitzendgebieden

........Bezoek WEBSITE

 

NUV_Link_Indetiteitsgroep_Vredes

 

Identiteitsgroep Vredesmachten

IVM vormt, als onderdeel van de Bond van Wapenbroeders, een paraplu waaronder verschillende leden van verschillende groeperingen(uitzendingen) elkaar kunnen..................Bezoek WEBSITE

 

NUV_Link_Legemuseum

 

Legermuseum

Het Legermuseum biedt met zijn brede collectie militaire gebruiksvoorwerpen en kunstuitingen een overzicht van de militaire geschiedenis sinds de prehistorie tot aan heden...........Bezoek WEBSITE

 

NUV_Link_Veteranen_Brabant

 

Stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost

Het doel van deze site is om veteranen dichter bij elkaar te brengen. Er is heel veel informatie
over van alles te vinden en dit zal alleen maar groeien in de komende.............Bezoek WEBSITE

 

NUV_Link_Veteranen_online

Veteranen Online

Wij zijn veteranen van alle krijgsmachtonderdelen, het verzet en de koopvaardij.Wij hebben gediend in de Tweede Wereldoorlog, voormalig Ned. Indië, Korea of Nieuw......Bezoek WEBSITE

 

NUV_Link_Unifil

 

UNIFIL

Originally, UNIFIL was created by the Security Council in March 1978 to confirm Israeli withdrawal from Lebanon, restore international peace and security and assist the Leban.......Bezoek WEBSITE

 

NUV_LINK_Bond_van_Wapenbroeders

 

Bond van Wapenbroeders

De BvW is de oudste en de grootste landelijke algemene vereniging van oud-militairen en actief dienende militairen van de Nederlandse krijgsmacht alsmede van oud-verzet......Bezoek WEBSITE

 

NUV_Link_Sanquin

 

Sanquin Bloedvoorziening

Stichting Sanquin Bloedvoorziening verzorgt op not-for-profitbasis de bloedvoorziening en bevordert transfusiegeneeskunde zodanig dat wordt voldaan aan de hoogste......Bezoek WEBSITE

 

NUV_Link_LZV_Groep

 

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen

Negentien kwalitatief hoogwaardige zorginstellingen, waaronder drie van het Ministerie van Defensie, werken samen onder de noemer van het Landelijk Zorgsysteem..........Bezoek WEBSITE

 

NUV_Link_NIMH_1

 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Het werkterrein betreft de Nederlandse strijdkrachten in binnen- en buitenland; te land, ter zee en in de lucht, in de periode van de Tachtigjarige Oorlog tot nu................................Bezoek WEBSITE

 

   
NUV_Link_de_Basis

 

De Basis

Stichting de Basis heeft 65 jaar ervaring met de ondersteuning van mensen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. In 2009 heeft de Basis besloten haar.........Bezoek WEBSITE

 

NUV_Link_Nationaal_Comite_4_5_Mei

 

Nationaal Comite 4 en 5 Mei

Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2011 blijkt dat ruim driekwart van de mensen herdenken en vieren belangrijk vindt. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei reikt aan alle.................Bezoek WEBSITE

 

NUV_Link_60_Years_Unifil

 

Honouring 60 Years UN

UN peacekeeping has been developed to help countries torn by conflict create conditions for lasting peace since the first mission was established in May 1948. There have been........Bezoek WEBSITE

 

NUV_Link_Stichting_1940_1945

 

Stichting 1940 - 1945

De Stichting 1940-1945 verleent diensten aan verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger-oorlogsslachtoffers uit de jaren 1940-1945............................................Bezoek WEBSITE

 

NUV_Link_Jonge_Veteranen

 

Vereniging Jonge Veteranen

Het aantal veteranen in de Nederlandse Krijgsmacht stijgt explosief door de vele missies waaraan ons land heeft deelgenomen. Velen van hen verlaten na afloop van de................Bezoek WEBSITE

 

NUV_Link_Weerzien_met_Libanon

 

Weerzien met Libanon

Libanon is een gastvrij land. Hoewel er veel militaire activiteiten zijn, voel je je er snel thuis. De bevolking is hartelijk en nodigt je graag uit. Toch is het een land waar niet........Bezoek WEBSITE

 

DAF YP-408

De website van de DAF YP-408, de pantserwagen van het 44 Pantserinfanterie Bataljon Johan Willem Friso gelegerd op de Johannes Post Kazerne in Havelte. ..... Bezoek WEBSITE

unifil

Welkom bij UNIFIL

De website van Alex Beekman over Unifil, met veel algemene informatie aangevuld met het persoonlijke verhaal van Alex...... Bezoek WEBSITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug

 

 

 

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Inloggen

Oproepen

Agenda

logo lzv web