Samenwerking met Editoo inzake ons kwartaalblad

Wij leveren onze verzendadressen voor elke zending aan bij onze drukker voor het verzenden van onze periodiek de Dubbel Vier. Normaliter wordt deze samenwerking geregeld in een zogenaamde "verwerkers overeenkomst" tussen 2 partijen. Onze huisdrukker heeft er voor gekozen om dit in hun Algemene Voorwaarden op te nemen. De AVG biedt deze mogelijkheid. De artikelen met betrekking tot de AVG vindt u in sectie 7 van de voorwaarden. U kunt de nieuwe Algemene Voorwaarden hier inzien. Wij zijn akkoord gegaan met deze voorwaarden en deze gaan in werking op uiterlijk 17 april 2018.

 

Samenwerking met Flynth inzake de administratie

Onze financiële administratie is ondergebracht bij Flynth BV accountants en belastingadviseurs. Het dossier bevat financiële verslagen en prognoses, de administratie, correspondentie en het permanente dossier van de vereniging. Enerzijds om de contiguïteit te waarborgen en anderzijds om de toegang tot onderliggende dossiers na een calamiteit door een professional te waarborgen. De stukken bevatten militaire registratienummers die naar één persoon zijn te herleiden zoals een BSN nummer. De verwerkersovereenkomst met Flynt BV kunt u hier inzien. Wij zijn akkoord gegaan met deze voorwaarden op 24 mei 2018.

 

Ledenlijsten

Wij zijn bezig om aan de wet invulling te geven. We zijn nog in studie wat wel en niet kan binnen de wettelijke kaders.

 

 

 

Lidmaatschap

Agenda

logo lzv web