DV-2009-1

Dubbel Vier NuDV-79

Dubbel Vier Toen

De Nederlandse UNIFIL Vereniging heeft een eigen verenigingsblad genaamd Dubbel Vier dat vier keer per jaar uitkomt.
De bedoeling van dit blad is; het onderling contact, het verstrekken van informatie, opinie en overige wetenswaardigheden van en over Unifillers

Op deze pagina ziet u het blad zoals het heden ten dage verschijnt. Toen met vier, acht of twaalf pagina's, nu met 28 pagina's en een oplage van 1.470 stuks.
Toen verscheen het blad wekelijks, nu vier maal per jaar, in maart, juni, september en december.

Als contributie betalend lid van van de Nederlandse Unifil Vereniging, krijgt u het blad Dubbel Vier 4x per jaar thuis gestuurd. Met ingang van 1 Januari 2010 bedraagt de contributie € 26,00 per jaar. Donateurs die het zelfde bedrag betalen krijgen ook de Dubbel Vier thuis gestuurd. U kunt zich opgeven als lid / donateur bij onze ledenadministrateur Sjak Neelen met deze  LINK

2019 3Het laatst verschenen Nummer: Jaargang 20  Nr: 3 - editie september 2019. Zijnde 28 pagina's. In dit nummer o.a. de onderstaande artikelen. 

Foto op de cover: Wadi in Libanon gemaakt door wandelaar Kees Kwant. 

- Van de voorzitter (a.i)

- Last call inzake reunië op 28 september 2019

- Na veertig jaar thuiskomen

- Veteranendag 2019, terugblik

- Libanon, herinneringen uit een ver verleden

- Adviescommissie Update

- Veteraan! Heb jij de Sunset March al gelopen?

 

Uiterste inleverdatum artikelen voor Dubbel Vier Nr 4; is 17 november 2019.

Redactie Dubbel Vier:  redactie@unifilvereniging.nl

 De toekomstige deadlines voor inlevering copy voor een ieder die een bijdrage wil leveren aan ons verenigingsblad is voor de editie: Dubbel Vier 1-2020: aanleveren voor 17-02-2020, Dubbel Vier 2-2020 aanleveren voor 17-05-2020  Dubbel Vier 3-2020:  aanleveren voor 17-08-2020 en voor de 04-2020 voor 17-11-2020. We zitten met een strak productieschema bij onze drukker. Later aangeleverd materiaal kunnen we niet meer plaatsen.

Copy gelieve rechtstreeks aan te leveren bij onze redactie. Voor perfecte foto's in de Dubbel Vier benodigen wij foto's met een hoge resolutie. Liefst van 1 Mb of groter. Foto's verstuurd met WhatsApp of afkomstig van Facebook zijn niet geschikt qua resolutie. 

Onze redacteur Kees met zijn freelance schrijvers zijn altijd op zoek naar verhalen over nu en toen ! 

 

Whe-dont-remember-the-Days-Only-the-Moments

 

 

 

 

 

Terug

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

logo lzv web