Aftreedschema bestuursleden van de Nederlandse Unifil Vereniging

Artikel 8,lid 1; Het bestuur bestaat maximaal uit zeven (7) meerderjarige personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschied uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.

Artikel 9, lid 2; Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf (5) jaar na zijn benoeming volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Opnieuw vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 september 2018

 

Bestuur Nederlandse UNIFIL Vereniging

Functie

Naam

Periode

Opmerking

   

van

tot

tot

 

Voorzitter

vacant

2019

2024

2029

 

Vice Voorzitter

vacant

2020

2025

2030

 

Secretaris

Verdi van Hilten

2016

2022

2027

 

Penningmeester

Sjak Neelen

2015

2020

2025

 

Communicatie

vacant

--

--

--

 

Activiteiten

Joop Hoek

2016

2021

2026

 

Merchandising

Berry Diestelhof

2016

2023

2028

 
Warchild vacant  -  -  -  
           

  

Naast het bestuur zijn er commissieleden

 Kascontrole commissie  

Functie

Naam

Periode

Benoemd

   

van

tot

tot

 

Voorzitter

Cees Nieuwpoort

2019

2020

 

06-04-2019

1e Lid

Jan Theunissen

2019

2020

 

06-04-2019

2e Lid

Han Jenster

2019

2020

 

06-04-2019
           
           

Commissie van Beroep 

Functie

Naam

Periode

Benoemd

van

tot

tot

Voorztter

Fred Krijnen

2013

2019

2024

06-04-20419

1e Lid

Jan van Halen

2013

2020

2025

2e Lid

Marvin Kuipers

2013

2021

2026

Commissie Waarderen

Functie

Naam

Periode

Opmerking

van

tot

tot

Voorzitter

Jan Leenslag

2018

2021

2026

1e Lid

Jos Remmen

2018

2022

2027

1e Lid

Helmut Hermans

 

 

  

 

Artikel serperator_NUV

Terug

 

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

logo lzv web