NUV-logo-Beleid

 

NEDERLANDSE UNIFILVERENING

SECRETARIS, 1 februari 2013

 OPNAME COORDINERENDE CAPACITEIT IN HET BESTUUR

1.         In 2012 is het bestuur (o.a. na diverse contacten met leden) tot de conclusie gekomen dat het pas goed kan inspelen op de behoefte aan nuldelijnsondersteuning, de behoefte aan (regionale) activiteiten en de behoefte aan een betere uitvoering van de hoofdactiviteiten, als er in het bestuur een coördinator/aanstuurder komt voor alle activiteiten. Het gaat dan om bundeling van publiciteit, merchandising, ceremonies, de  inzet van het bestuur zelf bij activiteiten, verder om nuldelijnsondersteuning en ledenwerving.

2.         In 2012 is afgesproken dat de NUV een regionale structuur opzet. Dat proces is nog niet afgerond. Activiteiten die in een regio moeten plaats vinden zijn:

-         lief en leed en taken in het kader van het Sociaalfonds;

-         het bestuur representeren bij activiteiten in een provincie of regio;

-           activiteiten in een regio opzetten en/of stimuleren;

-           contact onderhouden met regionale en provinciale leden en het bestuur informeren over wensen, mogelijkheden en ontwikkelingen;

-           werven van nieuwe leden en sponsors;

-           optreden als klankbordgroep. 

3. Het bestuurslid activiteiten wordt dus belast met:

-         het uitvoeren, coördineren van alle saamhorigheidsactiviteiten van de NUV, met als accent: inzet van mensen, materieel, opzetten van statics, etc;

-         het met de overige bestuurs- en commissieleden regelen/coördineren van publiciteit voor- en achteraf, ceremonies, nuldelijnsondersteuning, merchandising/ledenwerving en representatie van het bestuur;

-         het verder opzetten van regio’s en regionale activiteiten;

-         het beoordelen van externe aanvragen ;

-         het opzetten, bijhouden en communiceren van de activiteitenkalender;

-         voelinghouden met zijn mensen en evalueren van de activiteiten. 

4. Het bestuurslid activiteiten krijgt een jaarbudget, dat hij besteedt aan de activiteiten op de activiteitenkalender. Sommigen daarvan worden door hem zelf uitgevoerd, sommigen door andere bestuurs- en commissieleden, sommigen door regiocommissieleden en sommigen door organisaties waar we een samenwerkingsovereenkomst mee hebben. Ten einde geen enkel verwijt van belangenverstrengeling te kunnen krijgen, lopen offertes en betalingen van externen via de penningmeester. 

5. Bij inzet van eigen materieel en verrekening van kosten wordt overlegd met de secretaris en vind verrekening plaats met een declaratieformulier dat wordt aangeboden aan de secretaris. 

 

Artikel_serperator_NUV

Terug

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
Datum : 3 juni 2019
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
20
21
23
24
26
28
30

logo lzv web