NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING
Secretaris
10 februari 2017


UITNODIGING EN AGENDA VAN DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NUV
DIE GEHOUDEN WORDT OP ZATERDAG 18 MAART 2017
IN DE DEPENDANCE VAN HET MUSEUM VAN DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE TE BUREN (Weeshuiswal 4, 4116 BR Buren )
DAARNA IS ER DE JAARBIJEENKOMST


Alle leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) worden met dit bericht uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze Algemene Leden Vergadering (ALV) die op 18 maart 2017 wordt gehouden. Iedereen die nog agendapunten en/of te behandelen zaken naar voren wil brengen kan dit doen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering (liefst eerder) bij de secretaris Verdi van Hilten, Verlengde Kerkweg 52, 8085 BS Doornspijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
NB: alle informatie over deze ALV staat of komt op de website!!


Het bestuur waardeert het zeer als er een grote opkomst is. Vanwege de kosten is het handig om zaken als lunch en consumpties goed te begroten. Wij verzoeken u ZEER DRINGEND!!!! om uw deelname zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 12 maart 2017 op te geven bij de secretaris via email.
Aanvang 11.00 uur, zaal open vanaf 10.00 uur, graag aanmelden daar bij de secretaris!! i.v.m. mogelijke verkiezingen. Het financiële verslag ligt dan ter inzage. De merchandisestand is aanwezig.
Om 10.45 uur is er een appel, wordt de vlag gehesen en worden leden die ons ontvallen zijn herdacht. U wordt verzocht uw blauwe baret mee te nemen.


Concept agenda:
1. Opening door de voorzitter om 11.00 uur.
2. Vaststellen van de definitieve agenda.
3. Behandelen en vaststellen van de notulen van de vorige ALV (klik op deze link).
4. Ingekomen en uitgegane stukken (klik op deze link).
5. Verslag van de Kas Controle Commissie over het jaar 2016 (klik op deze link).
6. a. Financieel verslag van de penningmeester over 2016 (ter inzage voor en tijdens de vergadering)
6. b. Behandeling en vaststelling van het financieel verslag.
7. a. Voorstel begroting 2017,
7. b. vaststelling begroting 2017,
7. c. Ledenadministratie. (klik op deze link).
8. Benoeming en vaststelling van de kascontrolecommissie (Vz Ron IJdo, 1e lid Wilco de Vogel, 2e lid Cees Nieuwpoort) .
9. Jaarverslag van de secretaris (klik op deze link).
10. Jaarverslag communicatie (klik op deze link).
11. Jaarverslag merchandising. (klik op deze link).
12. Jaarverslag activiteiten (klik op deze link), materieel, logistiek en jaardraaiboek (link naar de projectlijst volgt).
13. Jaarverslag nuldelijnsondersteuning en sociaalfonds (link naar Jaarverslag Nuldelijns, en link naar Contactoverzicht 2016).
14. Terugkoppeling Klankbordgroep en voorstel waarderen en belonen (klik op deze link).
15. Reünie 2019 (klik op deze link)
16.a. Modellen reünie.
16.b. Voorstel “Oprichting stichting reünie”.
17. WVTTK / Rondvraag.
18. Sluiting van de vergadering.
19. Jaarbijeenkomst.
NB 1: Dit is weer een volle agenda. Daarom staan vrijwel alle stukken vanaf 1 maart op de website. Wij stellen het op prijs als leden hun mening en/of suggesties via email laten horen. Dan kunnen wij er verbeteringen in aanbrengen en met elkaar snel tot besluiten komen.

Hartelijke groet
Verdi van Hilten

Secretaris

Gravatar
JD (Hans) van Putten.
De opgave voor de jaarvergadering sluit op 12 maart. Het zou dan wenselijk zijn dat er dan bij iedereen de 44 binnen is. Ik kreeg hem pas vandaag (de 14de) in de bus. Nu kan ik er NIET bij aanwezig zijn maar wilde dit wel melden.
Als men de 44 zo laat binnen krijgt terwijl daar de info in staat is het wel heel erg kort dag.
Lijkt mij ook lastig ivm de organisatie. Moet er op een toch wel laat tijdstip eea aangepast worden ivm de te maken kosten.
Niet iedereen volgt alles nadrukkelijk via de digitale media.

mvg, Hans.

Beste Hans,

Je hebt gelijk. We hadden goede voornemens gemaakt voor de datum 25 maart. Maar door allerlei oorzaken moet er met datum worden geschoven. Mensen die jaarlijks naar de ALV komen hebben zich gemeld, alsmede een paar nieuwe gezichten. Indien en voor zover de opkomst onze verwachtingen overtreft zullen wij onze mobiele veldkeuken uit Arkel laten aanrukken.

Noteer maar alvast de datum van volgend jaar op 24-03-2018.

Dank voor je bericht.

Sjak

Gravatar
Harry bruggeling
graag wil ik mij aanmelden voor de ALV m.v.g. Harry Bruggeling.

Beste Harry, niet via de website maar gewoon effe met de secretaris mailen:
Het bestuur waardeert het zeer als er een grote opkomst is. Vanwege de kosten is het handig om zaken als lunch en consumpties goed te begroten. Wij verzoeken u ZEER DRINGEND!!!! om uw deelname zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 12 maart 2017 op te geven bij de secretaris via email.

Laat reactieformulier zien

Lidmaatschap

Agenda

logo lzv web