ALV 2018

 

In het menu aan de rechterzijde kunt u alle verslagen en bijlagen van de ALV 201 bekijken.

NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING
Secretaris
4 februari 2018


UITNODIGING EN AGENDA VAN DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NUV
DIE GEHOUDEN WORDT OP ZATERDAG 17 MAART 2018
IN DE DEPENDANCE VAN HET MUSEUM VAN DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE TE BUREN (Weeshuiswal 4, 4116 BR Buren )
DAARNA IS ER DE JAARBIJEENKOMST


Alle leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) worden met dit bericht uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze Algemene Leden Vergadering (ALV) die op 17 maart 2018 wordt gehouden. Iedereen die nog agendapunten en/of te behandelen zaken naar voren wil brengen kan dit doen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering (liefst eerder) bij de secretaris Verdi van Hilten, Verlengde Kerkweg 52, 8085 BS Doornspijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
NB: alle informatie over deze ALV staat of komt op de website!!


V.w.b. Agendapunt 15. Cfm Rooster van aftreden komt de functie van voorzitter vacant; Yeb-Jan stelt zich herkiesbaar. Mochten anderen zich geroepen voelen om zich als tegenkandidaat op te werpen, dan verzoeken wij hen dit vóór 17 maart a.s. kenbaar te maken.


Het bestuur waardeert het zeer als er een grote opkomst is. Vanwege de kosten is het handig om zaken als lunch en consumpties goed te begroten. Wij verzoeken u ZEER DRINGEND!!!! om uw deelname zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 10 maart 2018 op te geven bij de secretaris via email.
Aanvang 11.00 uur, zaal open vanaf 10.00 uur, graag aanmelden daar bij de secretaris!! i.v.m. mogelijke verkiezingen. Het financiële verslag ligt dan ter inzage. De merchandisestand is aanwezig.
Om 10.45 uur is er een appel, wordt de vlag gehesen en worden leden die ons ontvallen zijn herdacht. U wordt verzocht uw blauwe baret mee te nemen.

PRESENTIELIJST

CONCEPT NOLTULEN 17 MAART 2018


Agenda:
1. Opening door de voorzitter om 11.00 uur.
2. Vaststellen van de definitieve agenda.
3. Behandelen en vaststellen van de notulen van de vorige ALV (link naar verslaglink naar presentielijst).
4. Ingekomen en uitgegane stukken (link naar lijst). 
5. Verslag van de Kas Controle Commissie over het jaar 2017 (link naar verslag). 
6. a. Financieel verslag van de penningmeester over 2017 (ter inzage voor en tijdens de vergadering)
6. b. Behandeling en vaststelling van het financieel verslag.
7. a. Voorstel begroting 2018,
7. b. vaststelling begroting 2018,
7. c. Ledenadministratie. (link naar verslag
8. Benoeming van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie en vaststelling commissie.
9. Jaarverslag van de secretaris (link naar verslag). 
10. Jaarverslag communicatie (link naar verslag). 
11. Jaarverslag merchandising. (link naar verslag).
12. Jaarverslag activiteiten, materieel, logistiek en jaardraaiboek (link naar verslag). 
13. Jaarverslag nuldelijnsondersteuning en sociaalfonds (klik op deze link Jaarverslag Nuldelijns, en op deze link voor Contactoverzicht 2017). Link naar verslag uitvaarten.
14. Reünie 2019
      14.a. Modellen reünie / powerpoint presentatie H. van Lent   ( link naar presentatie)
      14.b. Voorstel “Oprichting stichting reünie”.  (link naar concept notariele akte)
15. (Her) verkiezing voorzitter Nederlandse UNIFIL Vereniging, zie ook “Rooster van aftreden” op de website.
16. WVTTK / Rondvraag.
17. Sluiting van de vergadering.
18. Jaarbijeenkomst.


NB 1: Dit is weer een volle agenda. Daarom staan vrijwel alle stukken z.s.m. op de website. Wij stellen het op prijs als leden hun mening en/of suggesties via email laten horen. Dan kunnen wij er verbeteringen in aanbrengen en met elkaar snel tot besluiten komen.


Hartelijke groet
Verdi van Hilten

Secretaris

Artikel serperator NUV

Agenda

ma di wo do vr za zo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31

logo lzv web