Uitnodiging en Agenda ALV 2018

NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING
Secretaris
4 februari 2018


UITNODIGING EN AGENDA VAN DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NUV
DIE GEHOUDEN WORDT OP ZATERDAG 17 MAART 2018
IN DE DEPENDANCE VAN HET MUSEUM VAN DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE TE BUREN (Weeshuiswal 4, 4116 BR Buren )
DAARNA IS ER DE JAARBIJEENKOMST


Alle leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) worden met dit bericht uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze Algemene Leden Vergadering (ALV) die op 17 maart 2018 wordt gehouden. Iedereen die nog agendapunten en/of te behandelen zaken naar voren wil brengen kan dit doen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering (liefst eerder) bij de secretaris Verdi van Hilten, Verlengde Kerkweg 52, 8085 BS Doornspijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
NB: alle informatie over deze ALV staat of komt op de website!!


V.w.b. Agendapunt 15. Cfm Rooster van aftreden komt de functie van voorzitter vacant; Yeb-Jan stelt zich herkiesbaar. Mochten anderen zich geroepen voelen om zich als tegenkandidaat op te werpen, dan verzoeken wij hen dit vóór 17 maart a.s. kenbaar te maken.


Het bestuur waardeert het zeer als er een grote opkomst is. Vanwege de kosten is het handig om zaken als lunch en consumpties goed te begroten. Wij verzoeken u ZEER DRINGEND!!!! om uw deelname zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 10 maart 2018 op te geven bij de secretaris via email.
Aanvang 11.00 uur, zaal open vanaf 10.00 uur, graag aanmelden daar bij de secretaris!! i.v.m. mogelijke verkiezingen. Het financiële verslag ligt dan ter inzage. De merchandisestand is aanwezig.
Om 10.45 uur is er een appel, wordt de vlag gehesen en worden leden die ons ontvallen zijn herdacht. U wordt verzocht uw blauwe baret mee te nemen.

PRESENTIELIJST (wordt nog geplaatst na 17-03-2018)


Agenda:
1. Opening door de voorzitter om 11.00 uur.
2. Vaststellen van de definitieve agenda.
3. Behandelen en vaststellen van de notulen van de vorige ALV (link naar verslaglink naar presentielijst).
4. Ingekomen en uitgegane stukken (link volgt). 
5. Verslag van de Kas Controle Commissie over het jaar 2017 (link naar verslag). 
6. a. Financieel verslag van de penningmeester over 2017 (ter inzage voor en tijdens de vergadering)
6. b. Behandeling en vaststelling van het financieel verslag.
7. a. Voorstel begroting 2018,
7. b. vaststelling begroting 2018,
7. c. Ledenadministratie. (link naar verslag
8. Benoeming van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie en vaststelling commissie.
9. Jaarverslag van de secretaris (link vlolgt). 
10. Jaarverslag communicatie (link naar verslag). 
11. Jaarverslag merchandising. (link naar verslag).
12. Jaarverslag activiteiten, materieel, logistiek en jaardraaiboek (link naar verslag). 
13. Jaarverslag nuldelijnsondersteuning en sociaalfonds (klik op deze link Jaarverslag Nuldelijns, en op deze link voor Contactoverzicht 2017). Link naar verslag uitvaarten.
14. Reünie 2019
      14.a. Modellen reünie / powerpoint presentatie H. van Lent   (wordt nog geplaatst na 17-03-2018)
      14.b. Voorstel “Oprichting stichting reünie”.  (link naar concept notariele akte)
15. (Her) verkiezing voorzitter Nederlandse UNIFIL Vereniging, zie ook “Rooster van aftreden” op de website.
16. WVTTK / Rondvraag.
17. Sluiting van de vergadering.
18. Jaarbijeenkomst.


NB 1: Dit is weer een volle agenda. Daarom staan vrijwel alle stukken z.s.m. op de website. Wij stellen het op prijs als leden hun mening en/of suggesties via email laten horen. Dan kunnen wij er verbeteringen in aanbrengen en met elkaar snel tot besluiten komen.


Hartelijke groet
Verdi van Hilten

Secretaris

Inschrijfformulier Bevrijdingsdefilé Wageningen 5 mei 2018

Hieronder treft u het inschrijfformulier voor 5 mei te Wageningen aan. Het evenement heeft een nieuw bestuur en nog niet alle details zijn duidelijk. Toch is het van belang dat u zich tijdig opgeeft. Op dit moment is niet duidelijk of er parkeer gelegenheid is en of men met oude legervoertuigen kan meerijden.
Ik wil u verzoeken, indien dit gewenst is, dit toch aan te kruisen. Mocht de mogelijkheden bestaan dan hebben we dit in ieder geval geïnventariseerd.
Als veteraan heeft u elk jaar recht op 1 treinkaartje, deze kunt u aanvragen bij het Veteranen Instituut.

Tot 5 mei

Joop Hoek
S3/NUV
0654631686

Inschrijfformulier Bevrijdingsdefilé Wageningen voor leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Voer een geldig email adres in
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Uitleg Vrij Vervoer

Let op: Voor een vrij vervoer trein dient men gebruik te maken van het standaard vrijvervoerbewijs bij het Veteranen Instituut.
Veteranen dienen dat zelf bij het Veteraneninstituut aan te vragen (Via Mijn VI).

Tenue Defilé

Oudgroen met groot model onderscheidingen. (zie richtlijnen website NUV)

Rugzakken, tassen enz. zijn niet toegestaan tijdens het Defilé.

Beveiliging
Ongeldige invoer

Regimentsdag 25 april Leeuwarden

Beste Unifillers,

Voor dit jaar heeft het 44 ste Painfbat helaas moeten besluiten de Regimentsdag in een kleinere setting te organiseren. Op 25 April vinden er op het Plein allerlei voorbereidingen plaats voor Koningsdag waardoor men genoodzaakt is de ceremonie op kleinere schaal uit te voeren. Dit betekent dat er geen groot defilé gehouden gaat worden omdat daar gewoonweg geen plaats voor is. Ook het veteranencafe ( de drie gezusters!!) zal deze dag niet open zijn voor veteranen.

Er hebben zich de afgelopen tijd 14 unifillers opgegeven voor deze dag. Dat is een mooi aantal en daar zijn we trots op. Echter, op deze dag is de taak van de Unifillers slechts om 3 vaandels te dragen. Ik heb dus een keuze moeten maken uit degene die zich hebben opgegeven die als vaandeldrager mee kunnen doen met de ceremonie. Dit zijn geworden: Fred vd Ploeg / Henk Jonkman / Okke Dijkstra. Indien jullie niet kunnen, dit daarna aan mij doorgeven dan kan ik een ander kiezen.

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de aanmelding. Er zullen in de toekomst nog zat regimentsdagen volgen waarbij we elkaar kunnen treffen.

Met Blauwe groet,

Joop Hoek

S3/NUV

06546531686

 

† Stephan Appeldoorn

Onlangs bereikte ons alsnog het bericht dat op 21-11-2017 Stephan (S.J.G.M.) Appeldoorn (1963) uit Tilburg is overleden. Stephan was voor UNIFIL werkzaam in de periode 24-03-1982 t/m 22-09-1982 op de posten Post 7-3 Tay-Harfa en 7-6 Shihin

We wensen zijn nabestaanden veel sterkte.

Neer, 3 maart 2018

Motortoertocht NUV 2018

Beste UNIFILLERS,

Betreft: inschrijving motortoertocht NUV 2018.

Na het succes van 2017 kan ik met veel plezier meedelen dat we dit jaar de tweede motortoertocht van de Nederlandse UNIFIL Vereniging gaan houden en wel op 19 mei 2018. De deelnemers aan deze motorrit moeten Unifiller zijn of 1ste lijn bloedverwanten. De prijs voor leden van de NUV is gratis en voor niet-leden bedraagt de prijs € 7.50. ( koffie + gebak, batch en drankje) .

Het programma in grote lijnen:

09.00 - 09.45 ontvangst koffie met gebak Van der valk te Harderwijk

09.45 - 10.00 veiligheidspraatje Helmut

10.00 - vertrek deel 1

12.00 - 13.25 lunch te Harskamp

13.30 vertrek deel 2

15.30 aankomst Soesterberg / bakkie.

 

Willen jullie svp het volgende opgeven:

ben je wel/geen lid van de NUV ?( wordt gecontroleerd!)

kom je alleen of met een bijrijder?

 

Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De bijdrage door de niet-leden kunnen overgemaakt worden op reknr: J. Hoek

NL 65 INGB 0669 5297 10 ( € 7.50 PP)

 

Ik hoop dat het weer een mooie dag gaat worden en dat we er met z'n allen veel plezier aan mogen beleven. Tot de 19e mei.

 

Groeten

 

Joop Hoek

S3/NUV

0654631686

 

Dodenherdenking 4 mei Havelte

Op 4 mei 2018 vindt op de Johannes Postkazerne in Darp/Havelte de Dodenherdenking plaats.

Graag zouden we van jullie willen vernemen wie daar in DT heen gaat. Het is een traditie dat de NUV tijdens deze gelegenheid een detachement en Cdnt levert alsmede 2 Unifillers in Oud Groen naast het monument voor de erewacht. Namens de Nederlandse UNIFIL Vereniging wordt er een krans gelegd bij het monument op de kazerne.

De verdere details volgens nog. Vorig jaar was de aanvang om 18.45 uur en het einde om 21.00 uur.

Willen jullie mij een berichtje sturen zodat we weten wie erheen gaat. Daarna zullen we de Cdnt van ons detachement berichten wie er allemaal aanwezig zullen zijn.

Mijn mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met vriendelijke groet,

 

Joop Hoek

S3/NUV

0654631686

 

† Henny Klos

Op 25-02-2018 is Henny (H.B.) Klos uit Nijmegen overleden. Henny was voor UNIFIL werkzaam in de periode 02-12-1981 t/m 17-03-1982.
We wensen zijn nabestaanden veel sterkte.

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Datum : 13 maart 2018
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

logo lzv web