Bijzondere Leden Vergadering

NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING

Secretaris
19 november 2018

 

UITNODIGING EN AGENDA VAN DE
BIJZONDERE LEDENVERGADERING VAN DE NUV
DIE GEHOUDEN WORDT OP ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019
IN DE ECHOS HOME BAAN ZULU HARSKAMP – OTTERLOSEWEG 12 - A
DAARNA IS ER DE JAARBIJEENKOMST

 

Alle leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) worden met dit bericht uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze Bijzondere Leden Vergadering (BLV) die op 16 februari 2019 wordt gehouden. Iedereen die nog agendapunten en/of te behandelen zaken naar voren wil brengen kan dit doen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering (liefst eerder) bij de secretaris Verdi van Hilten, Verlengde Kerkweg 52, 8085 BS Doornspijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het bestuur waardeert het zeer als er een grote opkomst is. Vanwege de kosten is het handig om zaken als lunch en consumpties goed te begroten. Wij verzoeken u om uw deelname zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 9 februari 2019 op te geven bij de secretaris via de email. Aanvang 11.00 uur, zaal open vanaf 10.00 uur, graag aanmelden daar bij de secretaris voor de presentielijst. De merchandise stand is aanwezig. Om 10.45 uur is er een appel, wordt de vlag gehesen en worden leden die ons zijn ontvallen herdacht. U wordt verzocht uw blauwe baret mee te nemen. 

Presentielijst;

1. Opening

2.a.  Lid van Verdienste 

2. b. Jaarverslag door het bestuur van de afgelopen periode, gerealiseerde activiteiten, en activiteiten in de plan-en-uitvoeringsfase  (LINK naar de activiteiten, wordt geplaatst)

3. Presentatie van het adviesrapport door de Adviescommissie.  

    (LINK naar het adviesrapport)

4. Gelegenheid tot het stellen van vragen over het adviesrapport

5. Decharge verlening aan de adviescommissie

6. Waar gaat het bestuur met het adviesrapport mee aan de slag; nieuwe aandachtspunten voor de toekomst. (LINK naar de aandachtspunten, wordt geplaatst)

7. Sluiting

 

Namens het bestuur van de Nederlandse UNIFIL Vereniging

 

Met hartelijke groet

Verdi van Hilten, secretaris

vfonds logo

 

† Gerrit Smit

Ons bereikte het bericht dat op 11 januari 2019 is overleden Gerrit Smit. Gerrit heeft van 4 juni 1980 tot en met 1 oktober 1980 deel uitgemaakt van het Nederlandse detachement van UNIFIL.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Neer, 16 januari 2019.

Gerrit Smit2

MDKL ontmoetingscentrum Maastricht

Op 2 oktober 2018 heeft MDKL in het pand van de Maastrichtse Stadsschutterij , aan de Brusselsestraat 10 c In Maastricht een ontmoetingscentrum geopend. De opening werd verricht door de burgemeester van Maastricht mevrouw Anne-Marie Penn.

Alle veteranen , maar zeker die van de regio Maastricht zijn elke dinsdag van 10.00 uur tot 14.00 uur welkom voor een praatje onder het genot van een kop koffie.

Op de opening waren 120 mensen aanwezig. Het is bekend dat alleen al in Maastricht 385 veteranen wonen. Het centrum draait nu enkele maanden en er is “slechts” een vaste bezoek groep van 7 veteranen.

Wij willen u dan ook oproepen om in het komende jaar eens binnen te lopen en onder het genot van een kopje koffie collegae veteranen te ontmoeten voor een praatje, uitwisseling van ervaringen en/of het stellen van vragen i.v.m. zorg en/of hulp.

maastricht

 

Vacature Secretaris Veteranenplatform

Wij ontvingen een vacature voor secretaris van het Veteranenplatform.

Kandidaten moeten hun sollicitatie met cv en bereidverklaring indienen bij het bestuur van de Nederlandse UNIFIL Vereniging. Het bestuur van de NUV draag zorg voor doorgeleiding van de sollicitatiebescheiden naar het Veteranenplatform.

 

Inleiding

De secretaris Veteranen Platform (VP) heeft aan het bestuur VP aangegeven om op 21 juni 2019

(AV vergadering van juni waarin altijd de (her)verkiezing van bestuursleden plaatsvindt),

zijn functie als secretaris VP om gezondheidsredenen neer te willen leggen.

 

Bestuursleden

Bestuursleden worden conform het gestelde in de statuten VP, artikel 10, lid 1

uitsluitend gekozen uit de gewone leden van het VP.

 

Kandidaten

Kandidaten voor voornoemde functie kunnen dus komen uit de achterban van de gewone leden.

Kandidaten dienen een cv samen met een schriftelijke bereidverklaring voor

de functievervulling van vier jaar in te dienen bij het bestuur van de Nederlandse UNIFIL Vereniging.

Sluitingsdatum

Genoemd cv met bereidverklaring dient uiterlijk 25 februari 2019 te zijn ingediend bij de NUV.

 

Bijlagen: volledige publicatie en functieprofiel.

Incasso contributie 2019

geld contr

Op donderdag 31 januari 2019 wordt bij de leden die een incassomachtiging hebben afgegeven de contributie 2019 ad € 26 geind. Bij het betalingskenmerk wordt uw militair registratienummer meegegeven of uw lidnummer.

De 164 leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven ontvangen op 2 janauri 2019 de contributienota 2019 in de brievenbus. Leden buiten europa zenden we de nota per mail. De zending gaat voor oudejaarsdag op de bus.

Normaliter worden berichten omtrent incasso etc in de Dubbel Vier geplaatst onder de berichten van de penningmeester. In de december 2018 editie waren we zo druk bezig met het afsluiten van het oude jaar, dat het bericht over de contributie 2019 niet is geplaatst.

Sjak Neelen

Penningmeester / ledenadministrateur

Neer, 22 december 2018

Kerstgroet van de voorzitter 2018

Beste Unifillers, familie en vrienden,

Het jaar 2018 zit er bijna op met de feestdagen en een nieuwjaar in het vooruitzicht. Een jaar met veel activiteiten en bijzondere momenten, met en door de vereniging. 

Een jaar waarin we helaas afscheid hebben moeten nemen van maten, vrienden, en familieleden.

Mede namens de commissieleden en mijn mede bestuursleden wens ik u allen fijne kerstdagen en een goed en gezond 2019.

Onze gedachten zijn ook bij hen, die nu in Libanon op missie zijn. En alle Nederlandse militairen die zich in het buitenland inzetten voor Vrede en Veiligheid, en voor hun gezinnen thuis.

Forever Blue wordt het thema van het volgende jaar.

Met Blauwe groet,

 

Namens het Bestuur van de  Nederlandse UNIFIL Vereniging

Sjak Neelen

Voorzitter (a.i.)

 Kerstkaart Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon

In het kader van de voorgenomen samen werking met Warchild plaatsen wij deze foto van Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon. Lees het artikel in de Dubbel Vier van december 2018.

† Ole (O.P.) Meijer

Ons bereikte het bericht dat op 20 december 2018 in Noorwegen is overleden Ol (O.P.) Meijer. Ole heeft van 3 juni 1981 tot en met 25 november 1981 deel uitgemaakt van de Paostcie bij UNIFIL.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Neer, 23 december 2018.

 

 

 

Van zijn wapenbroeders die met hem op missie waren ontvingen we onderstaande bijdrage; 

 

Met droefenis melden wij dat op 20 december 2018 is overleden

Ole Meijer

OleMeijer

Ole diende als korporaal-richter van juni tot november 1981 op posten 7.7 en 7.7a, Charlie mortieren van de Paostcie.

Na zijn diensttijd volgde Ole een HBO-opleiding om daarna te beginnen aan een succesvolle loopbaan in HR-management. In 2000 verhuisde hij naar zijn tweede moederland, Noorwegen, om daar zijn loopbaan voort te zetten in de olie- en gasindustrie. Ole was getrouwd met Sara en samen hadden zij twee kinderen; Judith en David. Dit huwelijk is een paar jaar geleden op respectvolle wijze beëindigd.

In Noorwegen vond hij ook zijn nieuwe liefde, Siv. Kort nadat hij haar begin dit jaar ten huwelijk vroeg, openbaarde zich terminale kanker bij hem. Zijn ziekbed en behandelingen waren zwaar en hij besloot te stoppen met de chemo en vooral te genieten van de tijd die hen samen nog was gegeven. Hij schreef daarover een aangrijpend blog onder het motto Carpe Diem, pluk de dag.

We herinneren ons Ole, of zoals we elkaar toen noemden, Meijer als een bekwame en snelle richter en een korporaal die ook lastige nachtelijke klussen zonder angst tegemoet trad. Hij had daarbij een typische en directe vorm van (soldaten) humor, was niet op zijn mondje gevallen en was daarmee zo’n vent die je er goed bij kon hebben.

Vanwege de afstand was het voor Ole niet mogelijk onze recente mini-reünies bij te wonen. Maar zoals een van ons schreef: een band die toen, onder de voortdurende spanning, is ontstaan is een band die nooit meer weggaat. We hebben een broeder verloren.

Charlie mortier peloton

Oefening Blauw Koord op 16 april 2019

Beste Unifillers,

Voor het draagrecht van het zgn. " Blauw Koord" zijn door de traditiecommissie van de Koninklijke Landmacht bepalingen opgesteld. Om aan deze bepalingen te voldoen wordt door het 44 Painfbat RI JWF de oefening " Blauw Koord" georganiseerd voor het nieuwe personeel waarbij Unifillers tevens een deelnemende eenheid vormen. De mensen van onze eenheid zullen een actieve rol spelen in de ondersteuning en vorming van deze nieuwe militairen door inzicht te geven hoe het was tijdens onze diensttijd en ze te ondersteunen/meedoen (!) met de fysieke zware en mentaal uitdagende oefening.

De BA van het 44 ste heeft de vereniging verzocht om UNIFILLERS uit te nodigen die een actieve rol willen vervullen naar deze jonge nieuwe militairen toe. Door het contact met deze mensen te zoeken en actief deel te nemen aan de oefening en door ze te ondersteunen.

  • De oefening is op 16 april 2019 op de Johannes Post kazerne in Havelte.
    Start: 16 april 2019 in de ochtend. Tijd Appel volgt tot omstreeks 23.00 uur
    einde : 17 april 09.00 uur in de ochtend tijdens ochtend appel.

Ik ben momenteel nog in overleg met het 44 ste Painfbat over de mogelijkheid om de avond ervoor op de kazerne te kunnen slapen alsmede nog andere logistieke punten. De deelnemers die zich bij mij aanmelden zullen hierover tijdig geïnformeerd worden.

U kunt zich opgeven bij de S3, Joop hoek via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Gaarne uw naam, geboortedatum, telefoonnummer, en defensie legitimatienummer vermelden.

 

Met vriendelijke groet,

Joop Hoek, NUV uw S3, M 06-54 63 16 86

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

logo lzv web