Uitnodiging ALV 2019

NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING
Secretaris
12 februari 2019

UITNODIGING EN AGENDA VAN DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NUV
DIE GEHOUDEN WORDT OP ZATERDAG 6 APRIL 2019
IN DE ECHOS HOME BAAN ZULU HARSKAMP – OTTERLOSEWEG 12 - A
DAARNA IS ER DE JAARBIJEENKOMST

Alle leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze Algemene Leden Vergadering (ALV) die op 6 april 2019 wordt gehouden. Iedereen die nog agendapunten en/of te behandelen zaken naar voren wil brengen kan dit doen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering (liefst eerder) bij de secretaris Verdi van Hilten, Verlengde Kerkweg 52, 8085 BS Doornspijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . M 06-42 84 29 49

NB: alle informatie over deze ALV staat of komt op de NUV website.

Het bestuur waardeert het zeer als er een grote opkomst is. Vanwege de kosten is het handig om zaken als lunch en consumpties goed te begroten. Wij verzoeken u om uw deelname zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 30 maart 2019 door te geven aan de secretaris via email of telefonisch.
We starten om 11.00 uur. De zaal is open vanaf 10.00 uur. Graag bij binnenkomst je melden bij de secretaris in verband met de presentielijst. Het financiële verslag ligt dan ter inzage. De merchandise stand is aanwezig.

Om 10.45 uur is er een appel. De vlag wordt gehesen. En worden leden die ons zijn ontvallen herdacht. U wordt verzocht uw blauwe baret mee te nemen voor de groepsfoto.                              

Agenda:
1.a. Opening door de voorzitter om 11.00 uur.
1.b. Voorstel rondje.
2. Vaststellen van de definitieve agenda.
3. Behandelen en vaststellen van de notulen van de ALV 2018 en BLV 2019 
4. Ingekomen en uitgegane stukken. Link naar overzicht
5. Verslag van de Kas Controle Commissie over het jaar 2018. Link naar verslag.
6. a. Financieel verslag van de penningmeester over 2018
        (ter inzage voor en tijdens de vergadering)
6. b. Behandeling en vaststelling van het financieel verslag.
7. a. Voorstel begroting 2019
7. b. vaststelling begroting 2019,
7. c. Ledenadministratie. Link naar verslag.
8. Benoeming van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie en vaststelling commissie.
9. Stand van zaken rondom de vorming commissie Warchild en advies
10. Jaarverslag van de secretaris. Link naar verslag 
11. Jaarverslag communicatie / Dubbel Vier.  Link naar verslag
12. Jaarverslag merchandising.  Link naar verslag
13. Jaarverslag activiteiten, materieel, logistiek en jaardraaiboek.  Link naar verslag
14. Jaarverslag nuldelijn ondersteuning / ontwikkelingen naar 2.0 / sociaalfonds. Link naar Jaarverslag. Link naar bijlage.
15. Reünie 28 september 2019, waar staan we? Presentatie PP
16. (Her) verkiezing Commissie van beroep Fred Krijnen is herkiesbaar. Kandidaten voor deze functie kunnen dat kenbaar maken bij de secretaris.
17. WVTTK / Rondvraag.
18. Sluiting van de vergadering.
19. Jaarbijeenkomst.

Dit is een volle agenda. Daarom staan vrijwel alle stukken op de website ruim voor de vergadering. Wij stellen het op prijs als leden hun mening en/of suggesties vooraf via email laten horen. Dan kunnen wij daar in aanloop naar de vergadering al verbeteringen in aanbrengen en met elkaar snel tot besluiten komen.

Met blauwe groet
Verdi van Hilten, Secretaris

Samenwerking

Op 26 februari had Sjak Neelen, een hernieuwd kennismakingsgesprek met André Matthijssen en Chris Laarhoven in Eindhoven. Bestuurders van de Stichting Weerzien met Libanon (St. WML). De heren zijn van plan om met hun reisgezelschap op 25 april 2019 af te reizen naar Libanon voor een terugkeerreis. We wensen ze alvast een goede reis en behouden thuiskomst met zijn allen. We zijn benieuwd naar hun reiservaringen en verslagen in de volgende Dubbel Vier.


We hebben met elkaar afgesproken dat we op de raakvlakken gaan samenwerken, waar er een behoefte is. Uiteindelijk komt de St. WML met zijn reisgenoten met enige regelmaat in Libanon, het land wat ons allen zo dierbaar is.

WML1x

Op 9 maart spraken Verdi van Hilten en Sjak Neelen met het bestuur van Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon uit Winterswijk. De delegatie bestond uit penningmeester Bert van Dijken, coördinator NOS Ernst van de Veerdonk, secretaris Marco Mulder en voorzitter Raymond van der Wee. De vereniging is op 25 februari 2009 opgericht. Ze zijn met hun nieuwe bestuur volop bezig met de ontwikkeling en de toekomst van de vereniging.


Reden voor hen om het contact te zoeken voor een kennismakingsgesprek, waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt, om gedachten en ervaringen uit te wisselen aangaande bestuurszaken. In een open drie uur durend kennismakingsgesprek werden diverse thema’s besproken hoe de Nederlandse UNIFIL Vereniging zaken aanpakt en waar zij zelf mee bezig zijn. Ze hebben zich geformeerd in een vijfkoppig bestuur om slagvaardig operationele taken uit te kunnen voeren. Op de achtergrond hebben ze een sjabloon met een keur aan commissies en commissieleden die sterk op onze verenigingsorganisatie lijkt. Wij waanden ons terug op het punt in 2010 waar wij toen stonden en waar zij nu staan.


Tips en aandachtspunten werden over en weer uitgewisseld. Onze secretaris en subsidieadviseur Verdi van Hilten was al snel in gesprek met penningmeester Bert van Dijken over hoe en waar je de Vfonds subsidies kunt aanvragen voor hun activiteiten.


De laatste reünie die ze in samenwerking met anderen hadden georganiseerd was bezocht door circa 840 reünisten. Voor zo’n kleine vereniging is dat een dijk van een succes.


De speerpunten die ze thans op de agenda hebben staan is ledenaanwas en financieren van activiteiten.


We ontmoeten elkaar dit jaar nogmaals op het bevrijdingsdefilé in Wageningen en op NLVD in Den Haag.


Toen we naar buiten gingen wisten we dat we dezelfde beweegredenen en achtergronden hebben voor een succesvolle samenwerking tussen beide verenigingen in de toekomst.

WML2x

Op 8 december 2018 waren we op het fundraising concert voor Warchild in Amersfoort. We hebben toen met diverse mensen gesproken over een toekomstige samenwerking. Een van de belangstellende was koorlid Angelique van Ancum (op de foto als lid van 4FUN). Ze is onlangs een nieuwe 9 koppige damesgroep gestart genaamd UNITED SISTERS. Ze stelde ons onlangs de eerste stap voor in een toekomstige samenwerking. We zijn echter nog niet zo ver in de ontwikkeling van onze commissie. Maar het staat wel als aandachtspunt op de agenda genoteerd.


Allemaal mooie ontwikkelingen waar we in de toekomst onze vruchten van gaan plukken in de samenwerking.

Radio uitzending

Precies veertig jaar geleden vertrokken onze jongens naar Libanon om daar als UNIFIL-soldaat de vrede te bewaken. Wat als een ‘makkie’ werd voorgesteld voor een vakantieleger, bleek een zeer zware opgave. In totaal zouden 9.000 Nederlandse blauwhelmen afreizen naar het precaire vredesgebied om daar de Dutch Approach te ontwikkelen. De delen één en twee van ‘Onze jongens in Libanon’, gemaakt door Michal Citroen voor Het Spoor Terug, zoals uitgezonden op 3 en 10 maart 2019.

https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/492438-het-spoor-terug-onze-jongens-in-libanon

https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/493218-het-spoor-terug-onze-jongens-in-libanon-deel-2

 

Beëdiging 44 ste Painfbat 17 april in Groningen

Op 17 April zal er een beëdiging plaatsvinden van één of meerdere personen werkzaam bij het 44 PAINFBat. in Groningen. Het is traditie dat de Nederlandse UNIFIL Vereniging dan aanwezig is met een detachement.

Het tenue is oud groen, blauwe baret/koord/sjaal. We beschikken nog niet over alle details van deze dag. Maar jullie kunnen je nu alvast bij Joop opgeven als je het leuk vindt om hierbij aanwezig te zijn. 

Stuur s.v.p. een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met blauwe groet,

Joop Hoek,  S3/NUV, M 06-54 63 16 86

publ 2019-03-06 Blie / gewijzgid SNe 10-03-2019

Oefening Blauw Koord op 18 en 19 april 2019

UPDATE: Datum is aangepast!

Beste Unifillers,

Voor het draagrecht van het zgn. " Blauw Koord" zijn door de traditiecommissie van de Koninklijke Landmacht bepalingen opgesteld. Om aan deze bepalingen te voldoen wordt door het 44 Painfbat RI JWF de oefening " Blauw Koord" georganiseerd voor het nieuwe personeel waarbij Unifillers tevens een deelnemende eenheid vormen. De mensen van onze eenheid zullen een actieve rol spelen in de ondersteuning en vorming van deze nieuwe militairen door inzicht te geven hoe het was tijdens onze diensttijd en ze te ondersteunen/meedoen (!) met de fysieke zware en mentaal uitdagende oefening.

De BA van het 44 ste heeft de vereniging verzocht om UNIFILLERS uit te nodigen die een actieve rol willen vervullen naar deze jonge nieuwe militairen toe. Door het contact met deze mensen te zoeken en actief deel te nemen aan de oefening en door ze te ondersteunen.

  • De oefening is op 18 april 2019 op de Johannes Post kazerne in Havelte.
    Start: 18 april 2019 in de ochtend. Tijd Appel volgt tot omstreeks 23.00 uur
    einde : 19 april 09.00 uur in de ochtend tijdens ochtend appel.

Ik ben momenteel nog in overleg met het 44 ste Painfbat over de mogelijkheid om de avond ervoor op de kazerne te kunnen slapen alsmede nog andere logistieke punten. De deelnemers die zich bij mij aanmelden zullen hierover tijdig geïnformeerd worden.

U kunt zich opgeven bij de S3, Joop hoek via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Gaarne uw naam, geboortedatum, telefoonnummer, en defensie legitimatienummer vermelden.

 

Met vriendelijke groet,

Joop Hoek, NUV uw S3, M 06-54 63 16 86

Oproep Deelname veteranen enquête Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld

Wat doet de Nationale Herdenking met u?

Al decennialang vindt in Nederland op 4 mei de Nationale Herdenking plaats. Voor veel Nederlanders is dit een belangrijk moment om jaarlijks bij stil te staan. Er zijn echter ook mensen die moeite hebben om te herdenken of hier onverschillig tegenover staan. Welke invloed heeft herdenken op Nederlanders van verschillende generaties en met verschillende oorlogservaringen en achtergronden? Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld doen hier onderzoek naar. Wij zijn op zoek naar veteranen die aan dit onderzoek deel willen nemen. Wilt u ons helpen en uw mening delen over herdenken? Vul dan de online vragenlijst in. 

https://uusocsci.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_01duweKihwGYHgV

zie ook bijlage20190303_Informatiebrief.pdf voor meer informatie 

Bij voorbaat hartelijk dank!

H.B. Verloop (MSc)  Psycholoog/Promovenda

Arq | Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld

publ 2019-03-03 Blie

† Stef Heuts

Ons bereikte het bericht dat geheel onverwacht is overleden Stef (S.E.W.) Heuts uit Maasstricht. Stef heeft van 20 janauri 1982 tot en met 26 mei 1982 deel uitgemaakt van het Nederlandse detachement van UNIFIL. Hij was als postcommandant bij de Alpha gestationeerd op post 7-21 C.


Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Neer, 2 maart 2019.

† Jaap Schipper

Ons bereikte het bericht dat op 22 februari 2019 is overleden Jaap Schipper. Jaap heeft van 29 juli 1981 tot en met 20 januar 1982 deel uitgemaakt van het Nederlandse detachement van UNIFIL. Hij was als monteur/chauffeur bij de St.St.Vzg gestationeerd op post 7-16 Al Yatun.


Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
20190222 JaapSchipper
Neer, 26 februar 2019.

Jaarkalender 2019

Jaarkalender 2019   

Datum_van Datum_tm plaats omschrijving aanvang aanspreekpunt
           
19-1-2019   Eindhoven Libanondag 11.30 uur Joop
           
16-2-2019   Harskamp Bijzonder Leden Vergadering 10.45 uur appel Verdi/Sjak
           
           
6-4-2019   Harskamp Algemenen Ledenvergaderin NUV 10.45 uur appel Verdi/Sjak
13-4-2019   Assen         Drentse Veteranendag   Joop
apr-19   Leeuwarden Regimenstsdag JWF   Joop/Verdi
           
4-5-2019   Loenen Dodenherdenking Ereveld 13.00 uur Hans/Berry
4-5-2019   Havelte                    Dodenherdenking Johannes Postkazerne 20.00 uur Verdi
4-5-2019   Amsterdam              Erecouloir op de Dam   Joop
5-5-2019   Wageningen Bevrijdingsdefilé binnenstad 11.00 uur Joop
18-5-2019   Centraal NL Motortoertocht NUV   Joop
25-5-2019 26-5-2019 Soesterberg NMM YP 408 55 jaar   Joop
           
8-6-2019   Middelburg Zeeuwse veteranen dag 10.00 uur  
15-6-2019 16-6-2019 Diekirch (B) Marche Internationale 8.00 uur UMG/Joop
15-6-2019   Doetinchem  Veteranendag   Johan
22-6-2019   Putten     Veteranendag   Johan/Joop
29-6-2019   Den Haag NLVD  den haag 11.00 uur Joop
           
18-7-2019 21-7-2019 Nijmegen Deelname aan de 4-Daagse 03.00 uur UMG
           
           
sep-19   Bovensmilde 3e Libanon ontmoetingsdag 11.00 uur Joop
7-9-2019   Oosterbeek             Airbornetocht 9.00 uur UMG
7-9-2019   Roermond Herdenking monument voor vredesoperaties 10.00 uur  
7-9-2019   Drachten Veteranendag 11.00 uur  
17-9-2019   Den Haag Erecouloir Prinsjesdag   Joop
18-9-2019   Eindhoven  Fakkeldefilé    Jos
28-9-2019   Breda Grote UNIFIL Reunie 11.00 uur Hans en Sjaak
           
           
           
 ? ? ?   ? Lokale veteranen dag   Joop
 ? ? ?   Doetinchem/Ede Libanon ontmoetingsdag 11.00 uur Joop
 
Op deze kalender staan niet vermeld alle gastlessen op de basisscholen. Deze worden individueel gepland.
 
Daarnaast zijn er nog lopende aanvragen van diverse gemeenten. Wanneer deze definitief zijn worden ze in de NUV agenda en op FB  geplaatst. In de NUV agenda vindt u alle detaliinformatie die voorhanden is van deze activiteit.
 
De NUV heeft een actieve wandelgroep die vele malen per jaar aan allerlei evenementen meedoet. Deze agenda wordt apart door de wandelgroep bijgehouden.

publ. 25feb2019 Blie

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Agenda

logo lzv web