NUV-HOME-1

JWF

Onder de vlag van 44 Pantserinfanterie-bataljon Johan Willem Friso dienden 8675 Nederlandse militairen in Zuid-Libanon als leden van de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
De meeste uitgezonden UNIFIL-militairen waren dienstplichtig en van 1979 tot 1985 op vrijwillige basis in Libanon gestationeerd.
Als zogeheten blauwe baretten zagen de militairen er op toe dat de verschillende partijen in Libanon niet met elkaar in gevecht raakten.
Bovendien hadden zij als taak om vijandelijkheden te voorkomen in de bufferstrook ten noorden van de grens met Israël. In Libanon zijn negen Nederlandse militairen gesneuveld.


Waarom deze vereniging


De Nederlandse UNIFIL Vereniging is opgericht in 1999 en in principe alleen vóór UNIFIL=lers.
Temidden van het woud aan kleine organisaties, vonden Jack Boerma, Bert Dekens en de inmiddels overleden John Sweris de tijd rijp voor een grote en vooral autonome club, waar men elkaars taal spreekt en elkaar begrijpt.
De vereniging is deze ook ingeschreven in het Defensie Reünieregister Veteranenorganisaties en bij het Veteranenplatform, de instantie waarbij alle Veteranengroepen zijn aangesloten. Dit bevordert de onderlinge saamhorigheid, en komt belangenbehartiging ten goede.

Aantal Leden

 

De Nederlandse UNIFIL vereniging telt in juli 2019: 1.441 leden. Op facebook hebben een groot aantal leden regelmatig contact met elkaar.

 

Belangenbehartiging


De belangenbehartiging van Unifillers als geheel, maar ook individueel, zien wij als zeer belangrijk.
In dit kader zijn onze contacten met het Ministerie van Defensie, de Libanese Ambassade, V-fonds,het Veteranen Platform (VP),veteranen instituut ( VI) , en de Basis (BNMO).

De Vereniging heeft een goede band opgebouwd met ons moederbataljon 44e Painfbat uit Havelte.
Bij vele activiteiten van het bataljon, zoals herdenkingen, beëdigingen, Bataljonsverjaardag en oefeningen waaronder oefening Blauw koord, wordt de NUV uitgenodigd.


Herdenkingen

Het op een juiste en waardige wijze herdenken van diegenen die niet uit Libanon zijn teruggekeerd wordt door de vereniging als een plicht gezien. In Loenen op het Ereveld is er jaarlijks op 4 mei (dodenherdenking) een plechtigheid, maar zijn er ook bij diverse gelegenheden korte herdenkingen bij het monument in Havelte.
Naaste familieleden van de in Libanon omgekomen militairen kunnen desgewenst ook lid zijn van onze vereniging. Als buitengewone leden zijn zij geen contributie verschuldigd.


Het Verenigingsblad


De vereniging heeft een eigen blad, Dubbel Vier, dat vier maal per jaar verschijnt. Je vindt daarin verslagen verenigingsactiviteiten, nieuws, nieuwtjes, wetenswaardigheden, en ook het aantal leden tot nu toe, maar ook verhalen van toen en nu. Een aanvulling op het verenigingsblad is deze website en Facebook.

Whe-dont-remember-the-Days-Only-the-Moments

Terug

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

ma di wo do vr za zo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31

logo lzv web