Op 26 februari had Sjak Neelen, een hernieuwd kennismakingsgesprek met André Matthijssen en Chris Laarhoven in Eindhoven. Bestuurders van de Stichting Weerzien met Libanon (St. WML). De heren zijn van plan om met hun reisgezelschap op 25 april 2019 af te reizen naar Libanon voor een terugkeerreis. We wensen ze alvast een goede reis en behouden thuiskomst met zijn allen. We zijn benieuwd naar hun reiservaringen en verslagen in de volgende Dubbel Vier.


We hebben met elkaar afgesproken dat we op de raakvlakken gaan samenwerken, waar er een behoefte is. Uiteindelijk komt de St. WML met zijn reisgenoten met enige regelmaat in Libanon, het land wat ons allen zo dierbaar is.

WML1x

Op 9 maart spraken Verdi van Hilten en Sjak Neelen met het bestuur van Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon uit Winterswijk. De delegatie bestond uit penningmeester Bert van Dijken, coördinator NOS Ernst van de Veerdonk, secretaris Marco Mulder en voorzitter Raymond van der Wee. De vereniging is op 25 februari 2009 opgericht. Ze zijn met hun nieuwe bestuur volop bezig met de ontwikkeling en de toekomst van de vereniging.


Reden voor hen om het contact te zoeken voor een kennismakingsgesprek, waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt, om gedachten en ervaringen uit te wisselen aangaande bestuurszaken. In een open drie uur durend kennismakingsgesprek werden diverse thema’s besproken hoe de Nederlandse UNIFIL Vereniging zaken aanpakt en waar zij zelf mee bezig zijn. Ze hebben zich geformeerd in een vijfkoppig bestuur om slagvaardig operationele taken uit te kunnen voeren. Op de achtergrond hebben ze een sjabloon met een keur aan commissies en commissieleden die sterk op onze verenigingsorganisatie lijkt. Wij waanden ons terug op het punt in 2010 waar wij toen stonden en waar zij nu staan.


Tips en aandachtspunten werden over en weer uitgewisseld. Onze secretaris en subsidieadviseur Verdi van Hilten was al snel in gesprek met penningmeester Bert van Dijken over hoe en waar je de Vfonds subsidies kunt aanvragen voor hun activiteiten.


De laatste reünie die ze in samenwerking met anderen hadden georganiseerd was bezocht door circa 840 reünisten. Voor zo’n kleine vereniging is dat een dijk van een succes.


De speerpunten die ze thans op de agenda hebben staan is ledenaanwas en financieren van activiteiten.


We ontmoeten elkaar dit jaar nogmaals op het bevrijdingsdefilé in Wageningen en op NLVD in Den Haag.


Toen we naar buiten gingen wisten we dat we dezelfde beweegredenen en achtergronden hebben voor een succesvolle samenwerking tussen beide verenigingen in de toekomst.

UnSis
Op 8 december 2018 waren we op het fundraising concert voor Warchild in Amersfoort. We hebben toen met diverse mensen gesproken over een toekomstige samenwerking. Een van de belangstellende was koorlid Angelique van Ancum (toen nog als lid van 4FUN). Ze is onlangs een nieuwe 7 koppige damesgroep gestart genaamd UNITED SISTERS. Ze stelde ons onlangs de eerste stap voor in een toekomstige samenwerking. We zijn echter nog niet zo ver in de ontwikkeling van onze commissie. Maar het staat wel als aandachtspunt op de agenda genoteerd.


Allemaal mooie ontwikkelingen waar we in de toekomst onze vruchten van gaan plukken in de samenwerking.

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

logo lzv web