Een lid die niet op de BLV en ALV was geweest, vroeg mij naar de stand van zaken met betrekking tot de activiteiten waar we als bestuur mee bezig zijn. In elke editie van de Dubbel Vier beschrijven we onder het kopje van de voorzitter een aantal zaken iets uitgebreider. Nu in een notendop

Naast de BLV en ALV, vergadert het bestuur 10 keer dit jaar in Houten. Daarnaast zijn er nog diverse bijeenkomsten met een speciaal onderwerp waar we ons als bestuur en commissieleden over buigen. Onze secretaris is met ziekteverlof. Zijn taken worden waargenomen door ons commissielid Rob Deckers.

De reüniecommissie is op volle oorlogssterkte. De voorbereidingen voor de FOREVER BLUE reünie op 28 september 2019 in Breda verlopen naar verwachting en zijn tijdig afgerond. Dit is inclusief de sponsorwerving.

We hebben dit jaar op ledengroei ingezet. De lat ligt op een groei van 100 nieuwe leden. Elke dag meldt zich een nieuw lid aan, die alvast een oude Dubbel Vier gestuurd krijgt als bewijs van inschrijving.

Onze redacteur Kees Hendriks slaagt er in zijn eentje in om een Dubbel – Dikke – Vier te scoren. Met behulp van veel kopij, maar zonder het gewenste redactieteam als ondersteuning. Onze websitecommissie heeft een nieuwe technisch specialist Bert Lammerts van Bueren. Na een workshop zijn we bezig met verbeteringen door te voeren in de lay-out. De presentatie van de nieuwe website staat gepland op 1 oktober 2019.

We gaan op ziekenbezoek en sturen kaarten voor lief en leed. En onderhouden contacten met diverse organisaties bedrijven en personen.

De oude adviescommissie heeft decharge gekregen, en de nieuwe adviescommissie (6) vergadert op 25 juni in Arkel. Zij gaan zich o.a. buigen over hoe de toekomst van onze vereniging eruit moet zien. De Commissie Warchild (4) was de eerste keer op 25 mei bij elkaar. Ze zijn bezig met hun plannen voor 2019 en 2020.

Joop Hoek, onze S3, heeft tot nu toe 12 activiteiten (financieel) begeleid. In onze activiteitenagenda staan nog vele andere activiteiten en herdenkingen waar we als bestuur/commissie bij waren, ons lieten vertegenwoordigen door een NUV lid of nog zullen bijwonen.

Rondom Nuldelijns 2.0 is het redelijk stil. Het wordt nu in nieuwe stijl uit een andere hoek gecoördineerd.

De UNIFIL Marching Group is op weg naar de Vierdaagse in Nijmegen. Hun trainingen en deelname worden financieel ondersteund, ook mentaal door diverse leden die aan de kant staan te wachten bij de finish.

Berry en Arie staan gemiddeld een keer per maand ergens met hun stand. Op de NLVD 2019 brengen ze een replica blauwe vechtpet model 1979 op de markt. Het Libanese voertuigvlagje wordt goed verkocht. De heren hebben een aantal grote orders van derden op stapel staan.

Met Lydia Jager van Monuta spraken we onlangs in Vught. Onze samenwerking in gesponsorde training staat voor het einde van het jaar gepland. We hebben het geleerde afgelopen jaar al diverse malen in de praktijk moeten brengen bij het afscheid van een UNIFIL-ler.

We ontmoeten regelmatig, en werken samen met het bestuur van de 1 (NL/BE) UN Transportbataljon. Dit is zichtbaar in de bloemenpracht aan het monument voor vredesoperaties in Roermond.

De Libanese Ambassadeur heeft een goed woordje voor ons gedaan en de deur geopend om een bord te mogen plaatsen in libanon die de locaties van de voormalige Nederlandse posten in libanon beschrijft voor mensen die ter plekke het gebied bezoeken.

We kijken uit naar de NLVD in Den Haag. Het aantal opgegeven deelnemers via het VI van voor 1 mei 2019 overtreft onze verwachtingen. De ingrediënten voor een mooie dag zijn aanwezig!

Neer, 17 juni 2019

.bestuurshamer

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

logo lzv web