Op 25 juni 2019 hebben het bestuur en de leden van de adviescommissie met elkaar kennis gemaakt. Op de agenda stond de opdracht aan de adviescommissie en de daarbij behorende diverse onderwerpen die bij de start van de commissiewerkzaamheden van belang zijn. Na de vakantieperiode gaan de commissieleden aan het werk om een eerste aanzet te maken voor de competentie set van de bestuursfuncties en om over andere relevante onderwerpen een advies uit te brengen.

De bijeenkomst vond plaats in Arkel bij het UNIFIL museum onder tropische omstandigheden in de buitenlucht voor de prefab. De sfeer van de vergadering en de achtergrond bracht ons in gedachte weer terug naar het UNIFIL uitzendgebied in de jaren 1979-1985.

 AC20190625 204223 AC20190625 204238 AC20190625 204249

 

AC20190625 204258   AC20190625 204334

Op de foto rechtsonder Fred Krijnen, Ronald Bergkamp, Rob Deckers, Hans van Lent, Joop Hoek, Sjak Neelen, arm van Ruud Zwiers en op de andere foto aan het bord Jan Leenslag. Niet aanwezig Helmut Hermans, Berry Diestelhof en Verdi van Hilten.

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

logo lzv web