NUV JWF

NUV-HOME-1

JWF

Onder de vlag van 44 Pantserinfanterie-bataljon Johan Willem Friso dienden 8675 Nederlandse militairen in Zuid-Libanon als leden van de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
De meeste uitgezonden UNIFIL-militairen waren dienstplichtig en van 1979 tot 1985 op vrijwillige basis in Libanon gestationeerd.
Als zogeheten blauwe baretten zagen de militairen er op toe dat de verschillende partijen in Libanon niet met elkaar in gevecht raakten.
Bovendien hadden zij als taak om vijandelijkheden te voorkomen in de bufferstrook ten noorden van de grens met Israël. In Libanon zijn negen Nederlandse militairen gesneuveld.


Waarom deze vereniging


De Nederlandse UNIFIL Vereniging is opgericht in 1999 en in principe alleen vóór UNIFIL=lers.
Temidden van het woud aan kleine organisaties, vonden Jack Boerma, Bert Dekens en de inmiddels overleden John Sweris de tijd rijp voor een grote en vooral autonome club, waar men elkaars taal spreekt en elkaar begrijpt.
De vereniging is deze ook ingeschreven in het Defensie Reünieregister Veteranenorganisaties en bij het Veteranenplatform, de instantie waarbij alle Veteranengroepen zijn aangesloten. Dit bevordert de onderlinge saamhorigheid, en komt belangenbehartiging ten goede.

Aantal Leden

 

De Nederlandse UNIFIL vereniging telt in juli 2019: 1.441 leden. Op facebook hebben een groot aantal leden regelmatig contact met elkaar.

 

Belangenbehartiging


De belangenbehartiging van Unifillers als geheel, maar ook individueel, zien wij als zeer belangrijk.
In dit kader zijn onze contacten met het Ministerie van Defensie, de Libanese Ambassade, V-fonds,het Veteranen Platform (VP),veteranen instituut ( VI) , en de Basis (BNMO).

De Vereniging heeft een goede band opgebouwd met ons moederbataljon 44e Painfbat uit Havelte.
Bij vele activiteiten van het bataljon, zoals herdenkingen, beëdigingen, Bataljonsverjaardag en oefeningen waaronder oefening Blauw koord, wordt de NUV uitgenodigd.


Herdenkingen

Het op een juiste en waardige wijze herdenken van diegenen die niet uit Libanon zijn teruggekeerd wordt door de vereniging als een plicht gezien. In Loenen op het Ereveld is er jaarlijks op 4 mei (dodenherdenking) een plechtigheid, maar zijn er ook bij diverse gelegenheden korte herdenkingen bij het monument in Havelte.
Naaste familieleden van de in Libanon omgekomen militairen kunnen desgewenst ook lid zijn van onze vereniging. Als buitengewone leden zijn zij geen contributie verschuldigd.


Het Verenigingsblad


De vereniging heeft een eigen blad, Dubbel Vier, dat vier maal per jaar verschijnt. Je vindt daarin verslagen verenigingsactiviteiten, nieuws, nieuwtjes, wetenswaardigheden, en ook het aantal leden tot nu toe, maar ook verhalen van toen en nu. Een aanvulling op het verenigingsblad is deze website en Facebook.

Whe-dont-remember-the-Days-Only-the-Moments

Terug

Persbericht Adviescommissie

Op 25 juni 2019 hebben het bestuur en de leden van de adviescommissie met elkaar kennis gemaakt. Op de agenda stond de opdracht aan de adviescommissie en de daarbij behorende diverse onderwerpen die bij de start van de commissiewerkzaamheden van belang zijn. Na de vakantieperiode gaan de commissieleden aan het werk om een eerste aanzet te maken voor de competentie set van de bestuursfuncties en om over andere relevante onderwerpen een advies uit te brengen.

De bijeenkomst vond plaats in Arkel bij het UNIFIL museum onder tropische omstandigheden in de buitenlucht voor de prefab. De sfeer van de vergadering en de achtergrond bracht ons in gedachte weer terug naar het UNIFIL uitzendgebied in de jaren 1979-1985.

 AC20190625 204223 AC20190625 204238 AC20190625 204249

Lees meer...

Midden-Groningen eert veteranen met festival in Hoogezand

duo veteranen 02

 "Den Haag mag op zaterdag 29 juni 2019 weer het centrum zijn voor de jaarlijkse, landelijke Veteranendag, het is niet de enige plek waar (oud-)militairen bijeenkomen om hun ervaringen met elkaar te delen. Minister Ank Bijleveld sprak bij haar bezoek aan Ridderkerk al over een ‘Veteranenmaand’. De Defensiekrant ging langs bij het Veteranenfestival in Midden-Groningen, een plaats die vaak verder van Den Haag ligt dan andersom."

Met bovenstaande tekst begint een leuk artikel in de Defensiekrant over de veteranendag in Hoogezand. Lees het hele artikel door te klikken op deze link.

† Adriaan Leune

Ons bereikte het bericht dat op 21 juni 2019 is overleden Adriaan Leune uit Hierden. Adriaan was bekend en geliefd binnen de vereniging om zijn humor. De laatste jaren bezocht hij geen activiteiten meer vanwege zijn leeftijd (90) en zijn gezondheid. Voor een herdenking of ALV meldde hij zich dan ook altijd netjes af zoals je dat van een goed lid mag verwachten.

Adriaan heeft van 30 mei 1979 tot en met 11 januari 1980 deel uitgemaakt van het Nederlandse detachement van UNIFIL. Hij was bij de geneeskundige dienst bij de St.St.Vzg gestationeerd op post 7-14 in Haris.

We zullen zijn telefoontjes missen.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Neer, 25 juni 2019.

AL1

 

 

 

 

 

 

AL2

AL3

Aanmelden fakkeldefile Eindhoven

LogoS18S 2019LogoS18S 2019

Elk jaar op 18 september herdenkt Eindhoven de bevrijding in 1944 door de Amerikaanse 101 ste Airborne Division en het tweede Britse leger met het fakkeldefile in de Eindhovense binnenstad.

Het programma van het fakkeldefilé op het Stadhuisplein zal er dan ook als volgt uit zien:

 • 19:00 – 19:45 uur Muzikaal voorprogramma
  19:45 – 19:55 uur Optreden van het Eindhovense Gilden
  19:55 – 21:20 uur Ceremonie fakkeldefilé

Zoals ieder jaar wordt u als deelnemer verwacht zich op 18 september tussen 19:00 – 19:30 uur te melden bij de organisatie ter hoogte van het podium op het 18 Septemberplein. De stoet zal om 19:45 uur vertrekken naar het Stadhuisplein via de Demer – Marktstraat – Markt – Jan van Lieshoutstraat – Catharinaplein – Kerkstraat – Wal – Stadhuisplein.

Ook dit jaar is het de wens van de organisatie dat de NUV zal deelnemen met een detachement. Ik wil jullie dan ook verzoeken om voor 7 juli aan te melden voor dit evenement. Geef dan het volgende aan:

 • Naam:
 • Aantal personen: ...
 • Loop je mee in Detachement: ja/nee
 • Tribunekaarten gewenst stadhoudersplein: ja/nee Bij Ja het aantal kaarten
 • Stoel gewenst bij monument Stadhouders plein: ja/nee
 • Kom je naar de receptie: ja/nee Bij ja het aantal personen

Je bent vanaf 13.00 uur welkom in de Treffer te Eindhoven. Vanuit de Treffer vertrekken we om omstreeks 18.45 uur richting Septemberplein. Tenue is: oud groen, blauw koord, sjaal en baret

Geef je deelname door aan Joop Hoek per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Voor vragen is Joop te bereiken onder nummer 06-54 63 16 86

Stand van bestuurszaken 2019

Een lid die niet op de BLV en ALV was geweest, vroeg mij naar de stand van zaken met betrekking tot de activiteiten waar we als bestuur mee bezig zijn. In elke editie van de Dubbel Vier beschrijven we onder het kopje van de voorzitter een aantal zaken iets uitgebreider. Nu in een notendop

Naast de BLV en ALV, vergadert het bestuur 10 keer dit jaar in Houten. Daarnaast zijn er nog diverse bijeenkomsten met een speciaal onderwerp waar we ons als bestuur en commissieleden over buigen. Onze secretaris is met ziekteverlof. Zijn taken worden waargenomen door ons commissielid Rob Deckers.

De reüniecommissie is op volle oorlogssterkte. De voorbereidingen voor de FOREVER BLUE reünie op 28 september 2019 in Breda verlopen naar verwachting en zijn tijdig afgerond. Dit is inclusief de sponsorwerving.

We hebben dit jaar op ledengroei ingezet. De lat ligt op een groei van 100 nieuwe leden. Elke dag meldt zich een nieuw lid aan, die alvast een oude Dubbel Vier gestuurd krijgt als bewijs van inschrijving.

Onze redacteur Kees Hendriks slaagt er in zijn eentje in om een Dubbel – Dikke – Vier te scoren. Met behulp van veel kopij, maar zonder het gewenste redactieteam als ondersteuning. Onze websitecommissie heeft een nieuwe technisch specialist Bert Lammerts van Bueren. Na een workshop zijn we bezig met verbeteringen door te voeren in de lay-out. De presentatie van de nieuwe website staat gepland op 1 oktober 2019.

We gaan op ziekenbezoek en sturen kaarten voor lief en leed. En onderhouden contacten met diverse organisaties bedrijven en personen.

De oude adviescommissie heeft decharge gekregen, en de nieuwe adviescommissie (6) vergadert op 25 juni in Arkel. Zij gaan zich o.a. buigen over hoe de toekomst van onze vereniging eruit moet zien. De Commissie Warchild (4) was de eerste keer op 25 mei bij elkaar. Ze zijn bezig met hun plannen voor 2019 en 2020.

Joop Hoek, onze S3, heeft tot nu toe 12 activiteiten (financieel) begeleid. In onze activiteitenagenda staan nog vele andere activiteiten en herdenkingen waar we als bestuur/commissie bij waren, ons lieten vertegenwoordigen door een NUV lid of nog zullen bijwonen.

Rondom Nuldelijns 2.0 is het redelijk stil. Het wordt nu in nieuwe stijl uit een andere hoek gecoördineerd.

De UNIFIL Marching Group is op weg naar de Vierdaagse in Nijmegen. Hun trainingen en deelname worden financieel ondersteund, ook mentaal door diverse leden die aan de kant staan te wachten bij de finish.

Berry en Arie staan gemiddeld een keer per maand ergens met hun stand. Op de NLVD 2019 brengen ze een replica blauwe vechtpet model 1979 op de markt. Het Libanese voertuigvlagje wordt goed verkocht. De heren hebben een aantal grote orders van derden op stapel staan.

Met Lydia Jager van Monuta spraken we onlangs in Vught. Onze samenwerking in gesponsorde training staat voor het einde van het jaar gepland. We hebben het geleerde afgelopen jaar al diverse malen in de praktijk moeten brengen bij het afscheid van een UNIFIL-ler.

We ontmoeten regelmatig, en werken samen met het bestuur van de 1 (NL/BE) UN Transportbataljon. Dit is zichtbaar in de bloemenpracht aan het monument voor vredesoperaties in Roermond.

De Libanese Ambassadeur heeft een goed woordje voor ons gedaan en de deur geopend om een bord te mogen plaatsen in libanon die de locaties van de voormalige Nederlandse posten in libanon beschrijft voor mensen die ter plekke het gebied bezoeken.

We kijken uit naar de NLVD in Den Haag. Het aantal opgegeven deelnemers via het VI van voor 1 mei 2019 overtreft onze verwachtingen. De ingrediënten voor een mooie dag zijn aanwezig!

Neer, 17 juni 2019

.bestuurshamer

Uitnodiging Internationale Veteranendag Brunssum 2019

Brunssum75

Op een mistige dinsdagochtend 19 september 1944 om 10.00 uur trokken Amerikaanse bevrijders met hun gevechtswagens en tanks Brunssum binnen waardoor de bevrijding een feit werd.
De bevrijders werden onder luid gejuich door de bevolking van Brunssum begroet.
Op vele plekken werd de Nederlandse vlag gehesen.
75 jaar later vieren we weer dat de tweede wereldoorlog werd beëindigd op 19 september voor Brunssum.

Wij leveren onze bijdrage aan deze organisatie samen met de gemeente Brunssum.
Wij nodigen u uit om dit samen met ons te vieren.

Donderdag 19 september Herdenken
17.00 uur Aankomst Lindeplein Brunssum en opstellen voor de stoet
18.00 uur Vertrek in een stoet naar het Britisch war cemetery voor een herdenking
20.00 uur Samenzijn op het Lindeplein

Vrijdag 20 september Veteranendag & Familiedag
Deze dag organiseren wij samen met Joint Force Command Brunssum veteranendag en familiedag. Deze dag zal een internationaal feest worden voor jong en oud.
Met eten, drinken en muziek. Sport en spel, klimmen en klauteren, duiken en veel militair materieel.
Kraampjes en concerten.
14.00 uur Officiële opening vijverpark Brunssum
Deze dag duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Zondag 22 september Taptoe & ticker-tape parade 
14.00 uur Taptoe op het Koutenveld (kaarten zijn binnenkort online beschikbaar)
17.00 uur Opstellen parade (Dorpstraat-Kerkstraat)
18.00 uur Ticker-tape parade inclusief defilé
20.30 uur Afsluiting Lindeplein met vuurwerk

Wij nodigen u graag uit om deze 3 dagen of een van de dagen bij ons aanwezig te zijn.

vfonds
Aanmelding via de NUV:
Als u bij één van deze dagen aanwezig wilt zijn en consumptiebonnen wenst te ontvangen dan kunt u zich aanmelden door een mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Wilt u dan aangeven of u alleen komt of met uw partner. Doe dit wel voor 1 september 2019. Want daarna sturen wij uw opgave door naar de organisatie.

Website commissie weer bij elkaar

Sommige commissies communiceren veelal digitaal met elkaar. Maar op maandag 3 juni was het wel zover. De websitecommissie was weer eens bijelkaar om de laatste nieuwigheden met elkaar uit te wisselen. Standpunten en ziens wijze over presentatie, kleur en gekozen lettertype gingen over de tafel.

De laatste keer dat we compleet bij elkaar waren was in 2015 onder leiding van Dick Bronder in Tilburg aan de keukentafel van de familie van Lier. Dick draagt zijn werkzaamheden in 2019 over aan Bert Lammerts van Bueren (Webdiezain.NL).

Deze bijeenkomst was bij van der Valk in Eindhoven.

Bert heeft zijn focus liggen op technische verbeteringen van de site maar zeker op de presentatie van artikelen en foto's die we plaatsen met zijn vieren. Voor deze gelegenheid had hij in Eindhoven een werkshop met een hand-out georganiseerd. Praktische vragen werden direct beantwoord en wensen werden op het nog te doen lijstje geschreven.

Met de hand-out in de laptop tas ging een ieder weer met een voldaan gevoel naar huis om het geleerde in de praktijk te brengen.

De voorbereidingen voor een nieuwe website layout zijn in volle gang. De verwachting is dat we deze rond 1 oktober 2019 in de lucht hebben. Nog even geduld dus.

 

2019 06 03 webmasters

Op de foto van links naar rechts Bert Lammerts van Bueren, Bart van Lier, Sjak Neelen en Pieter Mielen.

Programma en aanmelding 4 mei 2019 dodenherdenking Havelte

Vele van jullie hebben zich reeds bij mij aangemeld voor de Dodenherdenking in Havelte (Johannes Post Kazerne) op 4 mei 2019 maar nog niet iedereen. Dus willen degenen die zich nog niet hebben aangemeld dit s.v.p. alsnog doen via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   De Detco tijdens deze bijeenkomst is Erdwin Vaasen.

 

Het programma ziet  er als volgt uit:

17.30 - 18.30  uur     eten in het Kantine gebouw (KEK)

18.45 - 19.30 uur      ontvangst genodigden BC 44 Painfbat.

19.30    uur                dodenwacht en vlaghijsers aangetreden

19.40 - 19.50 uur      verplaatsen naar monument

19.50 - 20.15 uur      herdenkingsplechtigheid aan het monument

20.15    uur               einde plechtigheid

21.00    uur               vlaggen strijken.

Joop Hoek,  S3 NUV, Mobiel 06-54 63 16 86

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

logo lzv web