Startbijeenkomst commissie Warchild

Op zaterdag 25 mei 2019 hebben de commissie leden Warchild elkaar voor de eerste keer ontmoet. Op uitnodiging van het bestuur van de Nederlandse UNIFIL Vereniging waren Jan Pieter Stam, Henk Jonkman en Roel Kreijns aanwezig bij van der Valk in Houten.

Voor een brainstormsessie en een onderzoek wat we voor elkaar kunnen betekenen. Pieter Mielen moest bij de eerste bijeenkomst verstek laten gaan.

De commissie leden willen fondsen werven voor Warchild die daarmee direct kinderen ondersteunen in de vluchtelingen kampen in Libanon. We hebben u daarvan in kennis gesteld in de DV van september en december 2018.

Neer, 26 mei 2019

WC cie

Van links naar rechts voorzitter ai Sjak Neelen en de Warchild commissieleden Jan Pieter Stam, Henk Jonkman en Roel Kreijns. Niet op de foto Pieter Mielen.

TV programma Beau en de Veteranen

TV programma RTL 4, Beau en de Veteranen, 28 mei 2019 vanaf 20.30 uur. Libanon veteraan Harold en onze contactpersoon bij Monuta Lydia Jager is een van de deelnemers aan het programma.

Je kan de heftige/confronterende promo bekijken door te klikken op deze link.

Uitnodiging ALV 2019

 

In het menu aan de rechterzijde kunt u alle verslagen en bijlagen van de ALV 2019 bekijken.

 

NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING
Secretaris
12 februari 2019

UITNODIGING EN AGENDA VAN DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NUV
DIE GEHOUDEN WORDT OP ZATERDAG 6 APRIL 2019
IN DE ECHOS HOME BAAN ZULU HARSKAMP – OTTERLOSEWEG 12 - A
DAARNA IS ER DE JAARBIJEENKOMST

Alle leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze Algemene Leden Vergadering (ALV) die op 6 april 2019 wordt gehouden. Iedereen die nog agendapunten en/of te behandelen zaken naar voren wil brengen kan dit doen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering (liefst eerder) bij de secretaris Verdi van Hilten, Verlengde Kerkweg 52, 8085 BS Doornspijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . M 06-42 84 29 49

NB: alle informatie over deze ALV staat of komt op de NUV website.

Het bestuur waardeert het zeer als er een grote opkomst is. Vanwege de kosten is het handig om zaken als lunch en consumpties goed te begroten. Wij verzoeken u om uw deelname zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 30 maart 2019 door te geven aan de secretaris via email of telefonisch.
We starten om 11.00 uur. De zaal is open vanaf 10.00 uur. Graag bij binnenkomst je melden bij de secretaris in verband met de presentielijst. Het financiële verslag ligt dan ter inzage. De merchandise stand is aanwezig.

Om 10.45 uur is er een appel. De vlag wordt gehesen. En worden leden die ons zijn ontvallen herdacht. U wordt verzocht uw blauwe baret mee te nemen voor de groepsfoto.                              

Agenda:
1.a. Opening door de voorzitter om 11.00 uur.
1.b. Voorstel rondje.
2. Vaststellen van de definitieve agenda.
3. Behandelen en vaststellen van de notulen van de ALV 2018 en BLV 2019 
4. Ingekomen en uitgegane stukken.
5. Verslag van de Kas Controle Commissie over het jaar 2018.
6. a. Financieel verslag van de penningmeester over 2018
        (ter inzage voor en tijdens de vergadering)
6. b. Behandeling en vaststelling van het financieel verslag.
7. a. Voorstel begroting 2019
7. b. vaststelling begroting 2019,
7. c. Ledenadministratie.
8. Benoeming van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie en vaststelling commissie.
9. Stand van zaken rondom de vorming commissie Warchild en advies
10. Jaarverslag van de secretaris.
11. Jaarverslag communicatie / Dubbel Vier.
12. Jaarverslag merchandising. 
13. Jaarverslag activiteiten, materieel, logistiek en jaardraaiboek.
14. Jaarverslag nuldelijn ondersteuning / ontwikkelingen naar 2.0 / sociaalfonds.
15. Reünie 28 september 2019, waar staan we?
16. (Her) verkiezing Commissie van beroep Fred Krijnen is herkiesbaar. Kandidaten voor deze functie kunnen dat kenbaar maken bij de secretaris.
17. WVTTK / Rondvraag.
18. Sluiting van de vergadering.
19. Jaarbijeenkomst, met een bijzondere verrassing voor jullie.

Dit is een volle agenda. Daarom staan vrijwel alle stukken op de website ruim voor de vergadering. Wij stellen het op prijs als leden hun mening en/of suggesties vooraf via email laten horen. Dan kunnen wij daar in aanloop naar de vergadering al verbeteringen in aanbrengen en met elkaar snel tot besluiten komen.

Met blauwe groet
Verdi van Hilten, Secretaris

Goede reis met Stichting WML

Beste UNIFIL-ers en partners,

Voor het vertrek op donderdag 25 april t/m 5 mei naar Libanon wens ik het reisgezelschap van Stichting Weerzien met Libanon bestaande uit 50 personen een fijne reis en verblijf in het land wat ons allen zo dierbaar is, Libanon.

We zijn benieuwd naar de reisverslagen rondom de opening van het Orange House in Tyre op 3 mei en de foto's van de herdenking op 4 mei in Tyre bij het monument.

Ik wens u een behouden thuiskomst, en hopen u op korte termijn weer te mogen ontmoeten.

Sjak Neelen

Voorzitter (a.i.) Nederlandse UNIFIL Vereniging

Zie ook dit interview: 
Veteraan bij Nederlands gasthuis in Libanon: 'Als ik dit gehad heb, zit het in mijn hart' https://nos.nl/l/2283130

WML

Dodenherdenking Leiderdorp

Ons NUV lid Adrie Klok is op 4 mei altijd aanwezig in Leiderdorp bij de herdenking om 20.00 uur. Hij verzorgt de bloemen en het lint van de NL UNIFIL Vereniging. Een mooi Initiatief ter plaatse van onze eigen lid.

4 mei 1 4 mei 2 4 mei 3

Aanmelden Veteranendag 2019

 VOOR 1 mei 2019 aanmelden in MIJN Vi, via www.veteraneninstituut.nl

De Nederlandse Veteranendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 29 juni in Den Haag. Jullie kunnen als veteraan deze veteranendag bezoeken, alleen of met je partner. Je kunt ook meelopen in het defilé, plaatsnemen op de tribune of meerijden met een historisch voertuig. Je moet je dan wel op de juiste wijze aanmelden in MIJN Vi.

Het is belangrijk dat jullie je VOOR 1 mei aanmelden in MIJN Vi, via www.veteraneninstituut.nl

Na aanmelding krijg je de treinkaartjes één week voor de activiteit thuisgestuurd en de maaltijdbonnen worden op het Malieveld uitgereikt in de merchandisestand van de NUV. Om teleurstellingen te voorkomen is het belangrijk dat je je tijdig en correct aanmeldt.

Let op: Wanneer je je aanmeldt als bezoeker dan ontvang je geen maaltijdbon. geef dus aan dat je meeloopt!

Je moet aangeven bij welke vereniging je hoort. > kies in de lijst voor de NUV. Kies je een andere vereniging dan gaan daar de maaltijdbonnen heen en ontvang je bij de NUV merchandisestand op het Malieveld niets.

Wil je gebruik maken tribune/rolstoel of historisch voertuig> geef dit dan correct aan bij je opgaaf.

NB. Je kunt op deze pagina van MIJN VI tevens 2 kaartjes van de NS aanvragen waar je als veteraan recht op hebt.

nlvd

De afgelopen jaren hadden we geluk met het mooie weer en ik hoop dat de weergoden ons dit jaar ook weer gunstig gezind zijn. Het is een pracht evenement waar elk jaar vele UNIFIL maten elkaar weer ontmoeten. Ik kijk er al weer naar uit en hoop vele van jullie er weer te ontmoeten.

Met blauwe groet,

Joop Hoek, S3 NUV  M 06-54 63 16 86

Aanmelden voor bevrijdingsdefilé 5 mei 2019 in Wageningen

Via onderstaand inschrijfformulier kunt u zich weer aanmelden voor het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. Het is belangrijk dat jullie je aanmelden want zonder aanmelding zijn er geen consumptiebonnen voor u gereserveerd.

wageningen2011

Van de organisatie hebben we nog geen details mogen ontvangen, die volgen zodra deze bekend zijn.

Het belangrijkste is dat u zich nu aanmeld.

5 mei in Wageningen is traditiegetrouw een evenement waar veel UNIFIL-lers op af komen.  Laten we net als afgelopen jaren deze Bevrijdingsdag met zijn allen vieren. Wij verwachten dat we vele van jullie in Wageningen mogen ontmoeten.  Hier onder het aanmeldformulier.

Met vriendelijke groet,

Joop Hoek, uw NUV S3

U kunt ook de dodenherdenkingen op 4 mei 2019 bezoeken

Loenen:
Nationaal Ereveld te Loenen
Goenendaalseweg 64
7371 EZ Loenen
Tijd: 13:30 - 14:30

Havelte:
Locatie : Johannes Postkazerne in Darp
Johannes Postweg 7

Darp
Ontvangst 18:45 uur. Daarna afmarcheren naar het monument. Einde 21:00 uur

Lees meer...

Oproep om je nog aan te melden voor defilé in Groningen

Er zijn op dit moment 10 aanmeldingen voor ons detachement in Groningen op 17 April 2019. Een detachement bestaat uit minimaal 12 veteranen. Als je wilt komen meldt je dan niet aan op Facebook maar stuur svp een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   voor je deelname.

Bij voorbaat mijn dank.

Joop Hoek S3 Nederlandse UNIFIL Vereniging

 

 

Nieuwe webmaster

Tijdens de ontbijtsessie in Houten namen we op 29 maart 2019 afscheid van Dick Bronder uit Vlaardingen. Dick was sedert 2015 onze Technisch Specialist op de achtergrond bij onze Joomla website. Om persoonlijke redenen wil hij dit jaar zijn commissiewerk taken neerleggen en het stokje overdragen aan zijn opvolger.

Dick heeft er voor gezorgd dat onze website werd gemoderniseerd tot de huidige omgeving en wordt geüpdatet naar de laatste stand van zaken. Om de continuïteit van onze website te waarborgen worden dagelijks back-ups gemaakt voor onze vereniging. Hij heeft ons van Joomla 1.5 naar de huidige versie getild. Dick met al zijn voorgangers hebben veel zaken gerealiseerd en opgebouwd. Samen met Facebook en de Dubbel Vier is dit het communicatiekanaal waar we mee naar buiten treden.

We zijn Dick veel dank verschuldigd waar hij als vrijwilliger en professional zijn kennis en inzet heeft gebruikt voor de Nederlandse UNIFIL Vereniging.

Zijn opvolger is Bert Lammerts van Bueren uit (Fort) Pannerden met 12 jaar Joomla ervaring. Tijdens het ontbijt werden er diverse wetenswaardigheden uitgewisseld over hoe doe je dit? En ik doe het zo!. Dick heeft aangegeven dat hij zijn website taken rondom de reünie begeleidt tot zijn inzet niet meer nodig blijkt te zijn. Bert gaat alvast aan de slag met de rest van de website waar nog technisch onderhoud is vereist.

We wensen beide heren veel succes voor de toekomst.

Neer, 29 maart 2019

2019 03 29 Webmasters

29 maart 2019, Van der Valk Houten, Bert Lammerts van Bueren, Sjak Neelen, Dick Bronder van links naar rechts.

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

logo lzv web