DIG uitgereikt aan Jos Remmen

Bij besluit van de minister van Defensie op 18 juli 2018 is aan de heer Jos (J.W.P.) Remmen (1959) uit Nieuw Bergen (Lb) het Draaginsigne Gewonden toegekend.

Op zaterdag 26 januari 2019 werd de draaginsigne door de gouverneur van Limburg de commissaris van de Koning, Theo Bovens aan Jos uitgereikt in Het Oorlogsmuseum in Overloon (NB).

Jos heeft voor UNIFIL twee missies gedaan in de periode 04-06-1980 t/m 07-10-1980 en van 27-01-1982 t/m 04-08-1982.

Onze felicitaties en een woord van dank voor zijn inzet aan Jos, zijn echtgenote en drie kinderen.

Doornspijk, 26 januari 2019

JosRemmen

† Gerrit Smit

Ons bereikte het bericht dat op 11 januari 2019 is overleden Gerrit Smit. Gerrit heeft van 4 juni 1980 tot en met 1 oktober 1980 deel uitgemaakt van het Nederlandse detachement van UNIFIL.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Neer, 16 januari 2019.

Aanmelden erecouloir 2019

Beste Unifillers,

AANMELDEN ERECOULOIR 2019 OP DE DAM.

Het is weer mogelijk om je aan te melden voor het erecouloir op de Dam te Amsterdam, tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei. Dit doe je via de website van het Veteraneninstituut.

Via deze link: " Aanmelden erecollier 2019 " kom je op de juiste pagina waarop je je gegevens kunt invullen. De geselecteerden zullen tijdig op de hoogte worden gebracht door het VI.

Wacht niet te lang want 10 februari 2019 eindigt de inschrijving.

MVG,

Joop Hoek

S3/NUV

0654631686

 

MDKL ontmoetingscentrum Maastricht

Op 2 oktober 2018 heeft MDKL in het pand van de Maastrichtse Stadsschutterij , aan de Brusselsestraat 10 c In Maastricht een ontmoetingscentrum geopend. De opening werd verricht door de burgemeester van Maastricht mevrouw Anne-Marie Penn.

Alle veteranen , maar zeker die van de regio Maastricht zijn elke dinsdag van 10.00 uur tot 14.00 uur welkom voor een praatje onder het genot van een kop koffie.

Op de opening waren 120 mensen aanwezig. Het is bekend dat alleen al in Maastricht 385 veteranen wonen. Het centrum draait nu enkele maanden en er is “slechts” een vaste bezoek groep van 7 veteranen.

Wij willen u dan ook oproepen om in het komende jaar eens binnen te lopen en onder het genot van een kopje koffie collegae veteranen te ontmoeten voor een praatje, uitwisseling van ervaringen en/of het stellen van vragen i.v.m. zorg en/of hulp.

maastricht

 

Incasso contributie 2019

geld contr

Op donderdag 31 januari 2019 wordt bij de leden die een incassomachtiging hebben afgegeven de contributie 2019 ad € 26 geind. Bij het betalingskenmerk wordt uw militair registratienummer meegegeven of uw lidnummer.

De 164 leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven ontvangen op 2 janauri 2019 de contributienota 2019 in de brievenbus. Leden buiten europa zenden we de nota per mail. De zending gaat voor oudejaarsdag op de bus.

Normaliter worden berichten omtrent incasso etc in de Dubbel Vier geplaatst onder de berichten van de penningmeester. In de december 2018 editie waren we zo druk bezig met het afsluiten van het oude jaar, dat het bericht over de contributie 2019 niet is geplaatst.

Sjak Neelen

Penningmeester / ledenadministrateur

Neer, 22 december 2018

Kerstgroet van de voorzitter 2018

Beste Unifillers, familie en vrienden,

Het jaar 2018 zit er bijna op met de feestdagen en een nieuwjaar in het vooruitzicht. Een jaar met veel activiteiten en bijzondere momenten, met en door de vereniging. 

Een jaar waarin we helaas afscheid hebben moeten nemen van maten, vrienden, en familieleden.

Mede namens de commissieleden en mijn mede bestuursleden wens ik u allen fijne kerstdagen en een goed en gezond 2019.

Onze gedachten zijn ook bij hen, die nu in Libanon op missie zijn. En alle Nederlandse militairen die zich in het buitenland inzetten voor Vrede en Veiligheid, en voor hun gezinnen thuis.

Forever Blue wordt het thema van het volgende jaar.

Met Blauwe groet,

 

Namens het Bestuur van de  Nederlandse UNIFIL Vereniging

Sjak Neelen

Voorzitter (a.i.)

 Kerstkaart Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon

In het kader van de voorgenomen samen werking met Warchild plaatsen wij deze foto van Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon. Lees het artikel in de Dubbel Vier van december 2018.

† Ole (O.P.) Meijer

Ons bereikte het bericht dat op 20 december 2018 in Noorwegen is overleden Ol (O.P.) Meijer. Ole heeft van 3 juni 1981 tot en met 25 november 1981 deel uitgemaakt van de Paostcie bij UNIFIL.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Neer, 23 december 2018.

 

 

 

Van zijn wapenbroeders die met hem op missie waren ontvingen we onderstaande bijdrage; 

 

Met droefenis melden wij dat op 20 december 2018 is overleden

Ole Meijer

OleMeijer

Ole diende als korporaal-richter van juni tot november 1981 op posten 7.7 en 7.7a, Charlie mortieren van de Paostcie.

Na zijn diensttijd volgde Ole een HBO-opleiding om daarna te beginnen aan een succesvolle loopbaan in HR-management. In 2000 verhuisde hij naar zijn tweede moederland, Noorwegen, om daar zijn loopbaan voort te zetten in de olie- en gasindustrie. Ole was getrouwd met Sara en samen hadden zij twee kinderen; Judith en David. Dit huwelijk is een paar jaar geleden op respectvolle wijze beëindigd.

In Noorwegen vond hij ook zijn nieuwe liefde, Siv. Kort nadat hij haar begin dit jaar ten huwelijk vroeg, openbaarde zich terminale kanker bij hem. Zijn ziekbed en behandelingen waren zwaar en hij besloot te stoppen met de chemo en vooral te genieten van de tijd die hen samen nog was gegeven. Hij schreef daarover een aangrijpend blog onder het motto Carpe Diem, pluk de dag.

We herinneren ons Ole, of zoals we elkaar toen noemden, Meijer als een bekwame en snelle richter en een korporaal die ook lastige nachtelijke klussen zonder angst tegemoet trad. Hij had daarbij een typische en directe vorm van (soldaten) humor, was niet op zijn mondje gevallen en was daarmee zo’n vent die je er goed bij kon hebben.

Vanwege de afstand was het voor Ole niet mogelijk onze recente mini-reünies bij te wonen. Maar zoals een van ons schreef: een band die toen, onder de voortdurende spanning, is ontstaan is een band die nooit meer weggaat. We hebben een broeder verloren.

Charlie mortier peloton

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

logo lzv web