Adviescommissie stand van zaken per 19 juni 2018

Inmiddels is de adviescommissie op 19 juni zoals gepland weer bijeen geweest. De (voorlopige) lijst van te interviewen mensen is vastgesteld en verdeeld.

Indien er leden zijn die middels een interview een bijdrage willen leveren aan de verbreding van onze informatie bij het vormen van ons advies, dan kunnen zij zich tot 1 juli middels een korte inhoudsmail opgeven via het adres van de adviescommissie. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. In onderling overleg zal de adviescommissie een selectie maken uit de opgaven. De reden hiervan is het beheersbaar houden van het aantal interviews en de doorlooptijd in verband met de verwerking er van.

De te interviewen leden zullen individueel benaderd worden voor het maken van een afspraak.

Om de antwoorden te kunnen verwerken in een weloverwogen advies wordt er een vastgestelde vragenlijn gevolgd.

Namens de adviescommissie,

Jan Leenslag

Doetinchem een succes

We hadden al eind 2017 met de Gemeente Doetinchem contact voor het invullen van hun veteranendag 2018 op zaterdag 16 juni. De voorgaande samenwerking was blijkbaar heel goed bevallen.

Om 10.22 uur reed ik die dag langs de Raadhuisstraat in Doetinchem. Een hoek van de Markt was afgezet voor militairen, hun uitrusting en een keur van witte en groene voertuigen. De mannen waren aan het uitpakken en hadden zich voor deze klus omgekleed in overall of T-shirt / oud groen. Blijkbaar hebben we een paar leden die er hun hand niet voor omdraaien om binnen anderhalf uur een compound midden in Doetinchem neer te zetten. Deze bestond uit een media boogtent, roadblock, merchandise stand, witte Nekaf, YA 328, mobiele veldkeuken, YP 408 gewondenbank, slagboom, Friese ruiters etc. Het enige wat nog ontbrak was dat het geheel was afgezet met prikkeldraad.

Het opstarten van de dieselgestookte mobiele veldkeuken was een tijdje onzichtbaar door de zwarte rookwolken waar dit mee gepaard ging.

De burgers en andere belangstellende vonden hun weg midden door onze post 7-22. Bij de veldkeuken en aan de tafels in de directe nabijheid werden vragen gesteld en beantwoord. Menigeen vertelde daar ook hun eigen verhaal of van hun vader of grootvader.

Op deze dag worden we als veteraan herkend en erkend. Een leuk uitstapje voor menig NUV lid want ik zie ook nieuwe gezichten uit onze vereniging die hun ervaringen delen met elkaar over andere activiteiten die we organiseren zoals de motortoertocht en de oefening Blauw Koord.

De keukentafel vol met etenswaren en frisdrank in het zonovergoten Doetinchem bleef de hele middag volstaan. Dat deed mij denken aan de keuken prefab bij de Charlie op CP 7-4 waar van s ’morgens vroeg tot s ávonds laat de tafel gedekt stond. Er werd ook de hele dag door de postbewoners gegeten. Mensen die net de nachtwacht op het kotje achter de rug hadden. Chauffeurs die te laat terug waren van een rit voor het middag eten. Of een avondpatrouille die al voor af at omdat ze na afloop van de patrouille de hond in de pot vonden.

Ik ben er trots op dat we dit soort activiteiten met het juiste witte materiaal kunnen organiseren. En voor mijzelf is het gewoon een leuke dag om onze leden te kunnen ontmoeten, en een praatje te maken om te horen hoe men het veteraan zijn beleefd op deze dagen.

Neer, 17 juni 2018

D1  D1  D1

Nieuw in de webshop

Het was 1978 toen de VN deze eerste troepen naar Libanon stuurde onder de naam UNIFIL. In Eindhoven was op 29 mei een eerste bijeenkomst in de Treffer om dit feit te herdenken. Via de webshop is sinds kort een speciale badge met de tekst 40 YEARS UNIFIL verkrijgbaar.

40yUNIFIL

Je kunt hem in de webshop kopen of op veteranen dag (NLVD 30 juni 2018) in Den Haag in Arie en Berry hun winkel die is gevestigd in een van de witte pagode tenten op het Malieveld.

UPDATE Nederlandse Veteranendag 2018 - 30 juni

Update d.d. 10-06-2018:

Beste Unifillers,

Vele van jullie hebben zich aangemeld voor de NLVD op 30 juni te Den Haag. De lijst met aanmeldingen zijn reeds ontvangen en we zullen ook dit jaar weer met een groot detachement aantreden. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zullen de maaltijd/consumptie/opstapkaarten en tribunekaarten NIET rechtstreeks naar het huisadres worden gestuurd maar zullen deze bescheiden, net als voorafgaande jaren, worden uitgereikt bij de Unifil merchandisestand van Berry. ( Veteranen Plaza , Pagodetent ~Unifil ) Hier moet je je dus melden en krijg je de aangevraagde bonnen/toegangsbewijzen uitgereikt, en NIET in tent B zoals in de brief staat die je ontvangen hebt.

Nog even en dan is het zover. Ik kijk er naar uit en hoop jullie allen op 30 juni aan te treffen op het Malieveld.

Met vriendelijke groet,

Joop Hoek S3/NUV M 06-54 63 16 86

 

Originele tekst:

Beste Unifillers,

De inschrijfdatum om je te kunnen aanmelden voor de NLVD 2018 op 30 juni op het malieveld te Den Haag is vanaf 1 mei gesloten. Alle mensen die zich hebben opgegeven en uw aanmelding wordt gehonoreerd, zullen de daarbij behorende NS-vervoersbewijzen uiterlijk 2 weken voor het evenement worden toegezonden. 

Alle overige bescheiden ( maaltijdkaart, tribunekaart en/of opstapkaart historische voertuigen voor u en uw partner) worden eveneens meegestuurd met de NS-vervoersbewijzen door het VI.  Mochten jullie een week voor het evenement nog geen envelop ( met inhoud) hebben ontvangen, neem dan contact op met het Veteraneninstituut via telefoonnummer 088-3340000

Ook als je je niet tijdig hebt ingeschreven ben je natuurlijk ook van harte welkom op het Malieveld. Echter voor het eten en drinken moet je dan zelf zorgdragen. Iedere Unifiller kan meelopen in het defilé. 

Uiteraard zullen we met de merchandise stand van Berry aanwezig zijn. Hij heeft weer leuke nieuwe gadgets ingekocht. Dus ga zeker even bij hem langs.

Laten we hopen dat het net als andere jaren weer mooi weer wordt en dat we er weer een geslaagde dag van maken met elkaar. ik heb er in ieder geval zin in. 

Tot 30 juni op het Malieveld. 

Groeten,

Joop Hoek, S3/N

Adviescommissie stand van zaken per 1 juni 2018.

 • De adviescommissie heeft intern de taken, rollen en verantwoordelijkheden verdeeld. Er is intern gekozen voor één woordvoerder en aanspreekpunt. Deze rol wordt vervuld door Jan Leenslag. De rol van woordvoerder en aanspreekpunt houdt géén voorzitterschap in. De overige taken en verantwoordelijkheden zijn gelijkelijk verdeeld over de drie leden van de commissie.
 • In verband met vakantie vindt de eerst volgende vergadering van de commissie plaats op 19 juni aanstaande. Daar wordt met name de rest van de tijdslijn vastgesteld en de te houden interviews verdeeld.
 • Kort na 19 juni zal de adviescommissie aanvangen met het afnemen van interviews, als eerste zijn de leden van het bestuur aan de beurt zoals dat kort vóór de laatste ALV bestond. Daarnaast zullen de eerste zes aanmeldingen voor een interview van de overige leden worden gehonoreerd. In onderling overleg tussen de leden van de adviescommissie kan van het aantal van zes worden afgeweken. Uiteraard vinden alle interviews in volledige vertrouwelijkheid plaats. De inhoud van de interviews en de daar aan gekoppelde namen zullen uitsluitend bij de leden van de adviescommissie bekend zijn.
 • De adviescommissie streeft er naar de interviews vóór 20 juli afgerond te hebben om de door het bestuur gestelde deadline te kunnen halen. Uitsluitend om redenen van zorgvuldigheid zal deze overschreden worden.
 • Vanaf heden is het mailadres van de commissie bereikbaar voor hen die (in volledige vertrouwelijkheid) zijn verhaal / ervaring / mening etc wil delen met de leden van de adviescommissie. De mails worden meegenomen ter ondersteuning van het uiteindelijke advies omtrent een toekomstbestendige vereniging. (Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • Via bovenstaand mailadres kun je je ook opgeven voor de interviews. In principe geldt de volgorde van aanmelden als volgorde van interviewen.

Neer, 02-06-2018

† Victor Blom overleden

We hebben vernomen dat op vrijdag 25 mei onze collega Victor (V.J.) Blom (1961) uit Geertruidenberg plotseling is overleden. Victor was in de periode 24-09-1980 t/m 01-04-1981 gelegerd op Post 7-13 Scribbin bij de Alpha-cie, 3e peloton.

Na zijn diensttijd heeft Victor bij 30 Natres-bataljon gewerkt.

We wensen zijn nabestaanden veel sterkte.

Neer, 27 mei 2018.

† Han ten Hage overleden

We hebben vernomen dat op dinsdag 3 april is overleden onze collega Han ten Hage. Han is van 02-12-1981 tot 17-03-1982 gelegerd geweest op 7-4 Maydal Zun, als rodiotelefonist op de C compagnies-staf.

De uitvaart vindt vrijdag plaats om 10:30 uur bij begraafplaats “Schollevaar“ te Capelle aan den IJssel.

Belangstellenden zijn welkom, als het kan met blauwe baret.

We wensen zijn nabestaanden veel sterkte.

Neer, 5 april 2018.

UN peacekeepersday dinsdag 29 mei in de Treffer Eindhoven

De Internationale Dag van de UN Peacekeepers

In dienst van de vrede

Op 29 mei wordt wereldwijd de International Day of the UN Peacekeepers gevierd. Een dag, in 2003 ingesteld om eer te betonen aan de mannen en vrouwen, die als blauwhelmen onder de vlag van de VN gediend hebben of dienen, voor hun hoge niveau van professionaliteit, toewijding en moed.

Tevens wordt stilgestaan bij hen, die bij de uitvoering van hun taken in dienst van de vrede hun leven gaven.

In 2018 ‘viert’ de VN 70 jaar Peacekeeping (1948-2018). Het is ook precies dertig jaar geleden dat aan de VN Peacekeeping Forces de Nobelprijs voor de Vrede werd toegekend.

Nederland heeft aan 56 vredesmissies deelgenomen, waaronder vele onder de vlag van de VN – Blauwhelmen. Nederland kent derhalve vele veteranen van VN vredesmissies, van oud naar jong, van de eerste VN vredesmissie tot en met MINUSMA anno nu.

In Nederland is er nog niet stilgestaan bij UN Peacekeepers Day. Stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost brengt daar verandering in en viert deze dag met een avondinloop in Veteranen Inloophuis De Treffer in Eindhoven op dinsdag 29 mei. Onder andere met een lezing van (VN) veteraan Rob Sondag.

Het programma van deze dag vindt u in de bijlage  (ontvangst vanaf 19:00 - de deur is open vanaf 18.00 uur.)

Het lijkt ons mooi als vele VN veteranen aansluiten om deze bijzondere dag bij te wonen, om zo deze bijzondere dag ter ere van hen inhoud te geven. Vanzelf vragen we om de blauwe baret mee te nemen, dit ten behoeve van het maken van een groepsfoto.

 

Met blauwe groet,   Joop Hoek, S3 NUV

 

 

Adviescommissie

Op de ALV d.d. 17 maart 2018 kregen we een opdracht mee van de leden om een commissie te vormen. Op de bestuursvergadering van 11 april 2018 heeft het bestuur zich over een aantal namen en voorstellen gebogen om de commissie te vormen. Voor de commissie hadden leden zich zelf voorgesteld of ze waren door iemand anders van binnen/buiten de vereniging voorgesteld. Uiteindelijk zijn er 13 leden / Unifillers voorgesteld op de bestuursvergadering. In volgorde van het aantal stemmen zijn de commissieleden benaderd of ze de taak op zich wilden nemen. 

De commissie die door het bestuur is benoemd bestaat uit de heren E. Baron van Till, R. Kreijns en J. Leenslag. Ze zullen zelf in de commissie taken verdelen zodat de volgorde waarin wij ze noemen geen betekenis heeft. Ze zijn per mail bereikbaar :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De overige leden die niet zijn benoemd in de commissie danken wij hartelijk voor hun belangstelling en de bijdrage die ze wilden leveren aan de vereniging. 

Voor vragen kunt u contact met de voorzitter (ai) Sjak Neelen opnemen. M 06-21 53 52 05.

 

Onderstaande tekst is aan de commissieleden meegegeven bij de opdracht

 

Commissie van Wijze Mannen

Vorming

Op de ALV van 17 maart 2018 heeft het bestuur van de Nederlandse Unifilvereniging de opdracht gekregen om een commissie van wijze mannen te vormen bestaande uit Unifillers. De voorzitter (ai) heeft in de periode van 17 maart tot 11 april 2018 opgaves verzameld, en Unifillers gevraagd voor deze commissie. Op de bestuursvergadering van 11 april 2018 zijn 13 namen gepresenteerd. Het voltallige bestuur en een commissielid NOS hebben ieder voor zich commissieleden gekozen (3) en deze kenbaar gemaakt op de vergadering. Er zijn 15 stemmen uitgebracht. Van deze stemmen zijn de resultaten verzameld en tijdens de vergadering kenbaar gemaakt. De bij meerderheid van stemmen gekozen commissieleden zullen het eerste worden benaderd of ze de commissietaak op zich willen nemen, tot de commissie compleet is met drie leden.

De commissie blijft in functie zolang als het bestuur van de vereniging dit nodig acht.

 

Opdracht aan de commissie:

 • Verleden belichten. Wat is er gebeurd tussen betrokkenen en wat is er gebeurd in het bestuur.
 • Toekomst van het bestuur. Eventueel herschikking van taken. (Ballenspel)

 

Tijdlijn rapportage:

 • Tussenrapport stand van zaken 30 juni 2018
 • Eindrapport 30 september 2018

 

Budget:

 • Verteer in een nader te bepalen horecagelegenheid, zonder maaltijden onder overlegging van de nota op een declaratie van een commissielid.
 • Gereden kilometers ten behoeven van de commissie a € 0,19
 • Andere gemaakte kosten, die vooraf zijn goedgekeurd door de budgethouder.
 • Declaratie worden uitbetaald op de aangegeven bankrekening na goedkeuring door de budgethouder (Verdi van Hilten)

Besloten in de bestuursvergadering van 11 april 2018

Bestuur Nederlandse Unifil vereniging

De voorzitter (ai)

J.A.M.M. Neelen

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

logo lzv web