Communicatie na de ALV

Na de ALV van zaterdag 17 maart 2018 hebben mij een aantal leden gebeld en gemaild. Alle ideeën, mails, brieven etc. worden op de bestuursvergadering van 11 april als ingekomen stuk behandeld. Op deze dag zal ook de commissie van wijze mannen worden samengesteld. De bevindingen van deze commissie, het toekomstige beleid, en wisselingen in het bestuur zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt op de website, Facebook pagina en de Dubbel Vier.

Dus heb je een positieve bijdrage, neem dan contact met mij op.

Bestuur Nederlandse Unifil Vereniging
namens hen,

J.A.M.M.(Sjak) Neelen

Voorzitter ai, penningmeester en ledenadministratie

logo nuv

Ericalaan 16| 6086 CV Neer (L)
Mobiel 06-21 53 52 05 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Presentatie reünie 2019

Tijdens de ALV op 17 maart heeft Hans van Lent een presentatie gegeven over de stand van zaken. De techniek liet hem in de steek zodat zijn mooie Powerpoint-presentatie niet getoond kon worden. Hieronder alsnog een weergave van deze presentatie:

reunie2019 1

reunie2019 2

reunie2019 3

reunie2019 4

reunie2019 5

reunie2019 6

reunie2019 7

reunie2019 8

Afscheid op de ALV

Zaterdag 17 maart jl. heeft, tijdens de ALV, onze voorzitter Yeb-Jan Joustra  aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen als bestuurslid. 

Onze vereniging is hem veel dank verschuldigd voor zijn opbouwwerk, op  vele vlakken, in de afgelopen jaren.

Wij wensen hem, namens alle leden, veel succes voor de toekomst en hopen  hem te blijven ontmoeten op onze activiteiten.

In deze ALV is door de leden aan het bestuur geadviseerd om een commissie van wijze mannen samen te stellen. Deze commissie zal met het bestuur het  gesprek aangaan en hierin hun visie kenbaar maken hoe de toekomst van onze vereniging en het bestuur er uit zou moeten zien.

Er is tot nu toe een lijst met 10 mensen samengesteld. Deze lijst met namen  wordt besproken in het bestuur. Hiervan worden drie mensen uitgenodigd voor een eerste gesprek.

De eerstvolgende bestuursvergadering zal in april 2018 plaats vinden.

Bestuur Nederlandse Unifil Vereniging
namens hen,

J.A.M.M.(Sjak)  Neelen

Voorzitter ai, penningmeester en ledenadministratie

Regimentsdag 25 april Leeuwarden

Beste Unifillers,

Voor dit jaar heeft het 44 ste Painfbat helaas moeten besluiten de Regimentsdag in een kleinere setting te organiseren. Op 25 April vinden er op het Plein allerlei voorbereidingen plaats voor Koningsdag waardoor men genoodzaakt is de ceremonie op kleinere schaal uit te voeren. Dit betekent dat er geen groot defilé gehouden gaat worden omdat daar gewoonweg geen plaats voor is. Ook het veteranencafe ( de drie gezusters!!) zal deze dag niet open zijn voor veteranen.

Er hebben zich de afgelopen tijd 14 unifillers opgegeven voor deze dag. Dat is een mooi aantal en daar zijn we trots op. Echter, op deze dag is de taak van de Unifillers slechts om 3 vaandels te dragen. Ik heb dus een keuze moeten maken uit degene die zich hebben opgegeven die als vaandeldrager mee kunnen doen met de ceremonie. Dit zijn geworden: Fred vd Ploeg / Henk Jonkman / Okke Dijkstra. Indien jullie niet kunnen, dit daarna aan mij doorgeven dan kan ik een ander kiezen.

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de aanmelding. Er zullen in de toekomst nog zat regimentsdagen volgen waarbij we elkaar kunnen treffen.

Met Blauwe groet,

Joop Hoek

S3/NUV

06546531686

 

† Stephan Appeldoorn

Onlangs bereikte ons alsnog het bericht dat op 21-11-2017 Stephan (S.J.G.M.) Appeldoorn (1963) uit Tilburg is overleden. Stephan was voor UNIFIL werkzaam in de periode 24-03-1982 t/m 22-09-1982 op de posten Post 7-3 Tay-Harfa en 7-6 Shihin

We wensen zijn nabestaanden veel sterkte.

Neer, 3 maart 2018

Motortoertocht NUV 2018

Beste UNIFILLERS,

Betreft: inschrijving motortoertocht NUV 2018.

Na het succes van 2017 kan ik met veel plezier meedelen dat we dit jaar de tweede motortoertocht van de Nederlandse UNIFIL Vereniging gaan houden en wel op 19 mei 2018. De deelnemers aan deze motorrit moeten Unifiller zijn of 1ste lijn bloedverwanten. De prijs voor leden van de NUV is gratis en voor niet-leden bedraagt de prijs € 7.50. ( koffie + gebak, batch en drankje) .

Het programma in grote lijnen:

09.00 - 09.45 ontvangst koffie met gebak Van der valk te Harderwijk

09.45 - 10.00 veiligheidspraatje Helmut

10.00 - vertrek deel 1

12.00 - 13.25 lunch te Harskamp

13.30 vertrek deel 2

15.30 aankomst Soesterberg / bakkie.

 

Willen jullie svp het volgende opgeven:

ben je wel/geen lid van de NUV ?( wordt gecontroleerd!)

kom je alleen of met een bijrijder?

 

Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De bijdrage door de niet-leden kunnen overgemaakt worden op reknr: J. Hoek

NL 65 INGB 0669 5297 10 ( € 7.50 PP)

 

Ik hoop dat het weer een mooie dag gaat worden en dat we er met z'n allen veel plezier aan mogen beleven. Tot de 19e mei.

 

Groeten

 

Joop Hoek

S3/NUV

0654631686

 

Dodenherdenking 4 mei Havelte

Op 4 mei 2018 vindt op de Johannes Postkazerne in Darp/Havelte de Dodenherdenking plaats.

Graag zouden we van jullie willen vernemen wie daar in DT heen gaat. Het is een traditie dat de NUV tijdens deze gelegenheid een detachement en Cdnt levert alsmede 2 Unifillers in Oud Groen naast het monument voor de erewacht. Namens de Nederlandse UNIFIL Vereniging wordt er een krans gelegd bij het monument op de kazerne.

De verdere details volgens nog. Vorig jaar was de aanvang om 18.45 uur en het einde om 21.00 uur.

Willen jullie mij een berichtje sturen zodat we weten wie erheen gaat. Daarna zullen we de Cdnt van ons detachement berichten wie er allemaal aanwezig zullen zijn.

Mijn mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met vriendelijke groet,

 

Joop Hoek

S3/NUV

0654631686

 

† Henny Klos

Op 25-02-2018 is Henny (H.B.) Klos uit Nijmegen overleden. Henny was voor UNIFIL werkzaam in de periode 02-12-1981 t/m 17-03-1982.
We wensen zijn nabestaanden veel sterkte.

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Agenda

logo lzv web