Adviescommissie voortgangs update

Tussentijdse voortgangs-update van de Commissie van wijze mannen;

1) Op verzoek van de leden van de commissie is door het NUV bestuur op 8 mei 2018 de naam gewijzigd naar Adviescommissie Unifilvereniging, voor het gemak aan te duiden als "Adviescommissie".

2) Uitgangspunt van de leden van de Adviescommissie is unaniem en concreet: beeldvorming van de huidige situatie, op basis van absolute onafhankelijkheid en volstrekte onpartijdigheid, ombuigen naar een advies voor een toekomstbestendige, innovatieve en duurzame organisatie die duidelijk herkenbaar is binnen de huidige Veteranen-visie van Defensie.

3) Om een goed beeld te kunnen vormen van de aanloop naar de huidige situatie, met als enige doel een goed advies voor de toekomst van de vereniging te kunnen uitbrengen zullen de commissieleden een aantal interviews afnemen volgens een vastgesteld model met een vastgestelde vragenset, op basis van geschatte toegevoegde waarde voor het advies.

Alle gevoerde interviews zullen volstrekt vertrouwelijk worden behandeld en de inhoud en uitkomst UITSLUITEND beschikbaar voor de leden van de Adviescommissie. Elke geinterviewde behoudt uiteraard het recht op inzage van de resultaten van zijn transcriptie.

4) Waar nodig zullen er stukken worden opgevraagd en beoordeeld om zodoende bij te dragen aan het (eind-/ of tussenadvies).

4) Eventuele mails aan de Adviescommissie dienen, om in behandeling genomen te worden, geadresseerd te worden aan alle drie de leden van de Adviescommissie. Van alle ingezonden mails wordt kennis genomen. De inhoud van die mails is te allen tijde vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor de leden van de Adviescommissie.

5) De Adviescommissie houdt zich in eerste aanleg aan de voorgestelde tijdslijn van het bestuur. Uitsluitend indien de zorgvuldigheid hierom vraagt wordt hiervan afgeweken.

De Adviescommissie,  breikbaar per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(Op alfabetische volgorde)

Roel Kreijns,

Jan Leenslag,

Erik van Till

Contacten met War Child

In maart 2017 hebben we een bedrag van € 2.700 overgemaakt naar War Child in Amsterdam als donatie in het kader van de verkoop landenpin Libanon-Nederland uit onze merchandise-shop. Het was toen de bedoeling dat we de actie coördinator Midden Oosten zouden ontmoeten voor de overhandiging van het bedrag.

Tot heden was dat nog niet gerealiseerd.

Onlangs hebben we de draad daar weer opgepakt en een afspraak gemaakt om dinsdag 5 juni 2018 mevrouw Gwen Buitenweg actie coördinator Midden Oosten waar Libanon onder valt te mogen ontmoeten in Amsterdam op hun HQ.

We willen onderzoeken in deze eerste kennis making wat we voor elkaar kunnen betekenen in de actie “een safe space voor elk oorlogskind” doe mee! In Libanon leven nu ruim 700.000 gevluchte Syrische kinderen. Elke dag komen er meer bij. Op dit moment zijn er nog lang niet genoeg Safe Spaces om alle kinderen te helpen. Laten we daar nu verandering in brengen.

We zullen de voortgang van dit project met u delen via de website, FB of de Dubbel Vier.

Uw penningmeester, Sjak Neelen

 

* PS: de Libanon/Nederland landen pin is nog steeds te koop in onze webshop of in de merchandise stand bij een activiteit in Nederland.

 pin

Adres bestand onderzoek

In de editie Dubbel Vier 2017 nummer 1 op bladzijde 26 hebben we melding gemaakt dat Iris van de UNIFIL bezig was om Unifil-leden per mail te benaderen om de adresbestanden te optimaliseren.

Iris heeft deze taak gedeeltelijk uitgevoerd, maar niet afgerond. Het grootste probleem is dan ook dat we over onvoldoende mailadressen beschikken. En de mailadressen die we hebben zijn vaak verouderd zodat de post niet wordt bezorgd. Of het adres is niet meer in gebruik en de mail wordt niet gelezen dan wel beantwoord.

Uiteindelijk mogen we constateren dat de update van de ledenlijst adres molen is vastgelopen en dat er geen beweging meer in zit.

Wat we wel goed voor elkaar hebben gekregen in de ledenadministratie van de laatste 19 jaar zijn de militaire registratienummers (reünie 2014). Namen en adressen voor de verzending van de Dubbel Vier. En de bankrekeningnummers voor incasso van de contributie zijn ook naar de laatste stand van zaken bij elk Unifil-lid die een machtiging heeft afgegeven.

Vanaf 2012 leggen we ook stelselmatig vast wanneer dat in de adres regel de laatste mutatie heeft plaats gevonden. Vanaf dat jaar koppelen we ook aan de leden terug wat en hoe we het in de ledenadministratie van het betreffende lid hebben vastgelegd.

Van de overige data weten we niet of deze juist is. Reden voor ons om elk individueel lid met een brief te benaderen om eventuele onjuiste data in de ledenadministratie onder de aandacht te brengen van hem / haar te brengen.

De eerste 83 brieven met de titel “adresbestand onderzoek” zijn begin mei 2018 verzonden. Dat zijn de mensen waarvan we de laatste nieuwe mutaties tot 2005 hebben ingeschreven.

Neer, 1 mei 2018

Nieuws over Bevrijdingsdefilé Wageningen 5 mei 2018

Informatie Wageningen 5 mei 2018

Beste Unifillers hieronder volgt extra informatie m.b.t. het evenement Wageningen " 45.

In tegenstelling tot voorafgaande jaren zal de plaats waar de statics worden opgebouwd ( FOULKES FESTIVAL)  op een andere locatie zijn: Belmote Arboretum - Generaal Foulkesweg 94 A. Deze plek ligt ongeveer 200 meter verder dan locatie De Dreijen waar we voorheen stonden. Het is dus makkelijk aan te lopen. 

De lengte van het bevrijdingsdefile zal dit jaar iets langer zijn: 3.5 km i.p.v. 2.5 km.

De aanvangstijd is vanaf 10.00 uur en het einde zal zijn om 19.00 uur. 

Vervoerregelingen:

Vanaf station Ede-Wageningen rijdt er vanaf 09.00 tot uiterlijk 13.00 uur een pendeldienst naar het Foulkes festival. Na afloop van het Defile tot uiterlijk 19.30 rijdt er een pendeldienst naar het treinstation Ede-Wageningen. 

De opstapplaats voor de pendeldienst is aan de ZUIDZIJDE van het station. 

Mensen die VOOR 09.00 uur of NA 13.00 komen met de trein kunnen de de bus pakken met de valleilijn van Syntus ( 84 en 88) . De bus halte staat aan NOORDZIJDE van het station

Parkeerregelingen:

Iedereen die een parkeerflat heeft aangevraagd krijgt deze thuisgestuurd. Ze zijn op 26 april verstuurd.  Het Belmote Arboretum ( foulkes festival) is alleen te benaderen via de Ritzema Bosweg, afslag Diedenweg.  De Diedenweg is afgesloten en men krijgt alleen doorgang met een P-kaart waar een 3 of 10 op staat. Achterop de P-Kaart staat een plattegrond die aangeeft waar jullie mogen parkeren. Vergeet je kaart dus niet mee te nemen. Daarnaast staan er overal borden en verkeersregelaars om alles in goede banen te leiden. 

Melden bij aankomst

Op het foulkes festival veld staan overal borden. Om jullie consumptiebonnen, lunchpakketbon en tribunekaarten of meerijkaarten te ontvangen dienen jullie je voor 13.00 te melden bij de merchandise stand van de Unifilvereniging. Het merchandiseveld staat op de borden aangegeven. 

Lunchpakket kunnen tegenover het centrale meldpunt worden opgehaald.

De toiletten zijn gratis

Opstellen Defile:

Het Libanondetachement zit in cluster 3. Op het foulkes terrein bevindt zich Libanonveld met een tent. ( volg de borden!) Om 14.00 uur is het verzamelen bij de tent op het Libanonveld en dan lopen we gezamenlijk naar de opstelling voor het defilé. Wees svp op tijd. 

Tribuneplaatsen:

Er zijn dit jaar veel meer aanvragen voor tribuneplaatsen dan voorafgaande jaren. Normaal 8 en nu 22!!  De kans is groot dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen. Als we er te weinig krijgen dan we dit ter plaatse moeten oplossen waarbij de insteek zal zijn dat mensen met een fysieke handicap voorrang zullen krijgen bij de verdeling.  De tribune plaatsen moeten uiterlijk om 15.15 worden ingenomen. 

Tot Slot,

We zijn dit jaar wederom met een groot aantal Unifillers aanwezig. Als iedereen komt dan is het detachement groter dan vorig jaar. Laten we er met z'n allen weer een leuke dag van maken. en hopen dat de weergoden ons welgezind zijn. 

Tot 5 mei.

Met vriendelijke groet,

Joop Hoek, S3/NUV, 06-54 63 16 86

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Hieronder treft u het inschrijfformulier voor 5 mei te Wageningen aan. Het evenement heeft enkele nieuwe mensen in de organisatie. Het is van belang dat u zich tijdig opgeeft. Op dit moment is niet duidelijk of er parkeer gelegenheid is en of men met oude legervoertuigen kan meerijden.

Ik wil u verzoeken, indien dit gewenst is, dit toch aan te kruisen. Mocht de mogelijkheden bestaan dan hebben we dit in ieder geval geïnventariseerd.

Als veteraan heeft u elk jaar recht op 1 treinkaartje, deze kunt u aanvragen bij het Veteranen Instituut.

Tot 5 mei

Joop Hoek,  S3 NUV  M 06-54 63 16 86

  

De inschrijving voor Wageningen is gesloten. Unifillers die zich niet hebben ingeschreven kunnen natuurlijk wel gewoon komen. We hebben voor u echter geen consumptiebonnen besteld. Die zult u voor eigen rekening moeten aanschaffen.

uitnodiging veteranencafe 19 april 2018 (en 28 juni)

Uitnodiging;

De Commandant van het Koninklijk Tehuis Militairen & Museum Bronbeek nodigt hierbij alle (postactief & actief dienende) veteranen ( en belangstellenden) met partner in de regio Arnhem uit voor de veteranenborrel op donderdag 19 april 2018. Alle veteranen / belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 16.00 uur voor een hapje en een drankje in de Poorterszaal van het hoofdgebouw op Bronbeek. Het museum is vrij toegankelijk voor de veteranen / belangstellenden en hun partner, aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Indien u ingaat op de uitnodiging verzoek ik u in verband met de catering ons even te bellen of te mailen met hoeveel personen u deelneemt aan de veteranenborrel.

026-376 35 53, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (t.a.v.Sgt1 Cock Dekker of Sgt1 Ed van Zanten)

Noteert u volgende datum ook alvast in u agenda: 28 juni. 2018

Koninklijk Tehuis voor Militairen & Museum Bronbeek.

bronbeek

 

Unifil Marching Group is op weg

De Unifil Marching Group is op weg naar de Vierdaagse 2018. Voor vrijdag de 13e april 2018 heeft de opgave en betaling plaats gevonden van 13 wandelaars en 1 verzorger die aan de Vierdaagse zullen deelnemen. Ze verblijven die dagen in het speciaal daarvoor opgerichte kamp Heumensoord in Nijmegen. De 102e Vierdaagse in Nijmegen is van 17 tot en met 20 juli 2018.

Ze vertegenwoordigen UNIFIL in een internationaal strijdperk van meer dan 40.000 deelnemers.

Met de eerste trainingstocht in Geldermalsen op 21 april starten ze hun nieuwe seizoen. Ze nemen deel aan de 26e Rode Kruis Bloesemtocht. Vertrek uit de veilinghallen Deilseweg 7, 4191 NX Geldermalsen

We wensen ze veel wandelplezier, zonder blessures.

Neer, 14 april 2018.

4daagse2017

Afscheid Jan Haans BA 44e

Vandaag namen we afscheid van Jan Haans BA 44 Painfbat RI JWF. Hij heeft weer een nieuwe functie gekregen binnen defensie. En heeft vandaag officieel het 44e Painfbat verlaten. Wij gedenken hem in een heel goede / prettige samenwerking en de genoten gastvrijheid bij allerlei gelegenheden.

Bij zijn afscheid ontving zijn echtgenote een bloemetje, Jan een cadeaubon en een bordje met bijgevoegde tekst die voor zich spreekt.

Wij wensen hem veel succes bij zijn nieuwe job.

Neer, 25-04-2018

JanHaans foto

Jacques van de Ven overleden

Onlangs bereikte ons alsnog het bericht dat op 17-02-2018 Jacques (J.G.J.M.) van de Ven (1940) is overleden. Jacques was als beroeps voor UNIFIL werkzaam in de periode 10-03-1979 t/m 25-09-1979. Hij schreef in Libanon al voor onze Dubbel Vier. Onderstaand artikel is in de Bond van Wapenbroeders verschenen.

We wensen zijn nabestaanden veel sterkte.

Neer, 31 maart 2018

 ven

Communicatie na de ALV

Na de ALV van zaterdag 17 maart 2018 hebben mij een aantal leden gebeld en gemaild. Alle ideeën, mails, brieven etc. worden op de bestuursvergadering van 11 april als ingekomen stuk behandeld. Op deze dag zal ook de commissie van wijze mannen worden samengesteld. De bevindingen van deze commissie, het toekomstige beleid, en wisselingen in het bestuur zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt op de website, Facebook pagina en de Dubbel Vier.

Dus heb je een positieve bijdrage, neem dan contact met mij op.

Bestuur Nederlandse Unifil Vereniging
namens hen,

J.A.M.M.(Sjak) Neelen

Voorzitter ai, penningmeester en ledenadministratie

logo nuv

Ericalaan 16| 6086 CV Neer (L)
Mobiel 06-21 53 52 05 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Presentatie reünie 2019

Tijdens de ALV op 17 maart heeft Hans van Lent een presentatie gegeven over de stand van zaken. De techniek liet hem in de steek zodat zijn mooie Powerpoint-presentatie niet getoond kon worden. Hieronder alsnog een weergave van deze presentatie:

reunie2019 1

reunie2019 2

reunie2019 3

reunie2019 4

reunie2019 5

reunie2019 6

reunie2019 7

reunie2019 8

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

logo lzv web