Programma        Hotels       TICKETSHOP        Veiligheid / Privacy       Laatste nieuws       Nieuwsarchief  

Reünie 2019

4e grote UNIFILREUNIE 28 SEPTEMBER 2019

logo reunie 2019

4e grote UNIFILREUNIE
28 SEPTEMBER 2019
BREEPARK BREDA

Beste UNIFIL’er

Zoals je in de vorige Dubbel Vier hebt kunnen lezen is er weer een grote reünie op zaterdag 28 september op de Evenementenlocatie Breepark (Bavelseparklaan, 4817 ZX Breda). We zijn inmiddels een tweetal maanden verder in tijd en ook verder met organiseren. Wel moeten we opmerken dat er ongeveer een maand zit tussen het indienen van dit stuk bij de redactie en het versturen van de Dubbel Vier. Dat wil dus zeggen dat op het moment dat je deze Dubbel Vier leest, we alweer een stuk zijn opgeschoten. Inmiddels is dan de website gereed en gevuld, zodat je vanaf nu regelmatig het laatste nieuws via de website kan volgen.

De opzet van de reunie wordt inmiddels duidelijk. Wij informeren je over wat we ondertussen hebben geregeld en waar we mee bezig zijn. Op dit moment worden door het Veteranen Instituut brieven gestuurd naar de circa 7000 niet-leden. Daarbij zit ook een enquête. We willen namelijk voor het organiseren van activiteiten door de NUV weten wat het interessegebied is van deze UNIFIL’ers, zodat de NUV zich beter op hun wensen kan richten, met als uiteindelijke doel om veel meer UNIFIL’ers te vinden en te binden. En natuurlijk willen we dat ook weten voor de reünie.

Vooraanzicht evenementenhal

Programma
Wij verwachten circa 2500 reünisten. De inloop is vanaf 10.00 uur, de officiële opening om 11.30 uur en om 17.00 uur gaat de tap toe. Door middel van plattegronden, bebording, berichten op de website en via gastvrouwen en -heren, gaan wij er voor zorgen dat veteranen die in dezelfde tijd gediend hebben, elkaar makkelijk kunnen vinden. Dat is immers het hoofddoel van deze reunie: elkaar ontmoeten, herinneringen ophalen en waar mogelijk de banden weer aanhalen. Daarbovenop willen we je meer bieden.

Stands en programma
Door middel van stands bieden we je informatie over goede doelen en organisaties die zich inzetten voor veteranen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Sunset March, Veteranen Kunst, het Rode Kruis, de Veteranen Ontmoetings Centra, Warchild, Vfonds en veteranen reizen. Daarnaast zijn we druk bezig om stands te regelen over hobby’s als motorrijden, parachutespringen, drones en modelbouw.

Het aspect van leven en welzijn wordt uiteraard niet vergeten. Zo kan je informatie vinden over verzekeringen, banen, veteranenzorg, veteranenbegrafenissen en de veteranen begraafplaats. Maar ook over Libanon toen (via het Nederlands Instituut voor Militaire Historie) en via de Ambassade willen we je laten zien hoe Libanon er nu uitziet.

Natuurlijk is er merchandising en tonen we je zoveel mogelijk materieel uit “onze” tijd. Er is de mogelijkheid om mee te rijden met een YP of ander voertuig. Verder laten we door een re-enactment groep zo realistisch mogelijk een UNIFIL-post uitbeelden. Hiermee willen we je de mogelijkheid geven je partner en kinderen iets te laten zien van hoe het leven en werken in Libanon destijds was. Op dit moment zijn we ook bezig om van nog onbekend beeldmateriaal een film te maken. Tijdens de reünie is er na de opening tot de tap toe gaat een doorlopende filmvertoning.

Een tegenvaller is dat Defensie niet in staat is om net als bij de vorige reünie, modern materieel te tonen en in te zetten. Kennelijk zijn de bezuinigingen dermate hard aangekomen dat ze onze steunaanvraag niet konden honoreren. Daarbij speelt ook dat er in september enorm veel activiteiten komen in het kader van 75 Jaar bevrijding van Nederland en 75 Jaar Slag om de Schelde. Daar moet Defensie verplicht steun aan verlenen.

Om een deel van de kosten op te vangen willen we zo veel als mogelijk sponsors aantrekken. Deze gaan bij de reünie informatie stands betrekken. Over de kosten een stukje verderop meer informatie.

De hal, veel ruimte, maar die vullen we ook mooi op.

In tegenstelling tot 2014 hebben we dit keer slechts een beperkt aantal VIPs en een korte opening. Dus geen lange toespraken. Uiteraard is er wel een dodenherdenking.

Locatie
Een van de redenen voor de keuze van Breepark was de aanwezigheid van veel faciliteiten. In 2014 waren er diverse opmerkingen over de catering. Die hebben we ditmaal zelf vooraf gecontroleerd en het ziet er veelbelovend uit. Het mooie daarbij is dat we de consumptieprijzen op een betaalbaar niveau hebben weten te krijgen.

We regelen de opvang van de reünisten in een receptieruimte. Daar worden jullie opgevangen, worden kaarten gecontroleerd en kan je informatie krijgen. De mensen die de receptie bemannen (studenten van BUAS – Breda University of Applied Sciences) die de receptie bemannen kunnen naast kaartcontrole informatie verstrekken over het programma, de plaats waar jij jouw postgenoten kan vinden en ze zijn behulpzaam bij het oplossen van problemen.

Veiligheid en privacy
Zoals bij elk evenement tegenwoordig, moesten we een risicoanalyse en een veiligheidsplan maken. Dat moeten we voorleggen aan het evenementencentrum en aan de gemeente Breda. Dat plan houdt onder andere in dat we BHV en EHBO hebben geregeld, maar ook regels opgelegd krijgen met betrekking tot het gebruik van materieel. Zo schijnt het dat je wel buiten het gebouw niet mag werken met drones, maar wel mag parachutespringen. Moeten we nog goed naar kijken.

Als het gaat om privacy het volgende. Wij houden ons natuurlijk aan de wetgeving en algemeen fatsoen. Adresgegevens van leden worden niet verspreid. Adresgegevens van niet leden hebben we niet. Brieven aan hen worden door het Veteranen instituut verzonden.

Tijdens de reunie is er de mogelijkheid om foto’s te laten maken door een commerciële fotograaf. Het is de keuze aan jou daarvan gebruik te maken. Ook foto’s van jouzelf en van collega’s zijn niet de verantwoordelijkheid van de organisatie. Vanuit de organisatie worden ook sfeerfoto’s gemaakt, dit mede i.v.m. publiciteit er na. De fotografen gaan duidelijk aangeven dat ze een foto gaan maken, zodat je een vrolijk gezicht kan opzetten, of kan omdraaien of weglopen.

Omgeving
Ook in de omgeving van de evenementenhalzijn er allerlei leuke dingen te zien en te beleven. Op internet kun je hier meer informatie over vinden, maar nu alvast een greep uit wat er te doen is: Er zijn een escaperoom, een bowlingbaan, lasergaming, diverse restaurants en een bioscoop. De stad Breda staat verder bekend om zijn uitgaansmogelijkheden, maar ook de omgeving eromheen. Op 27 september is de Veteranen Taptoe in AHOY. Wij hebben van 4 hotels in Breda interessante aanbiedingen gekregen. Speciaal voor reünisten die voor of na de reünie in Breda willen overnachten. Wij gaan die op de website publiceren. Die hotels houden gedurende een aantal maanden kamers voor ons beschikbaar. Daarna betaal je de dagprijs. Raadpleeg de website hiervoor.

De bereikbaarheidvan Breepark is zeer goed. Het Breepark ligt namelijk direct naast de A27 en heeft grote gratis parkeerplaatsen. Vanuit de NS stations Breda en Tilburg rijden diverse buslijnen naar het Breepark. Daarnaast zetten we extra bussen in tijdens de pieken in het begin en aan het einde. Voor alle duidelijkheid: voor dit soort activiteiten verleent het Veteranen Instituut geen extra treinkaartjes.

Ticketverkoop
Op 1 april start de ticketverkoop. Op die datum maken we ook de toegangsprijzen bekend. De verwachting is dat die voor leden 15 Euro per persoon zullen zijn. Niet–leden betalen ongeveer het dubbele. Op de website kunt u lezen hoe u online vanaf 1 april tot 1 september kan boeken. Echter: vol is vol en als er toch nog ruimte beschikbaar zou zijn, zijn wij genoodzaakt om op 28 september meerkosten in rekening te brengen in verband met extra administratieve kosten. Voor diegenen die niet de mogelijkheid hebben om online te boeken en te betalen, is het mogelijk om contact op te nemen met onze hulplijn: telnr 0638269220. Je komt dan in contact met Caroline en zij kan je verder helpen. Als je andere vragen hebt kun je bij ons terecht (0653356742).

Over de financiën het volgende. De hele reünie kost rond de 150.000 Euro. Dat bedrag wordt bijeengebracht door de entreegelden, een financiële bijdrage van de NUV, door gebruik te maken van de Regeling Reünie Faciliteiten van Defensie en een bijdrage vanuit het Vfonds. Daarmee dekken we het grootste deel van de kosten af. Het gat dat er dan nog is, moeten we opvullen met sponsoring. Als je nog een sponsor weet, dan graag een reactie naar het organiserend comité.

Die 150.000 euro is nodig voor huur van de ruimte, de benodigde faciliteiten in en rond de zaal, catering, de trailer en de film, verzending van brieven aan de niet-leden, inhuur van BHV, EHBO en studenten, bebording en bestuurskosten (telefoongebruik, reis- en vergaderkosten). Er worden geen salarissen uitbetaald.
De projectorganisatie bestaat namelijk geheel uit vrijwilligers.

Wij gaan er vanuit dat door dit artikel en door de informatie op de website er veel informatie bekend is. Bij de ALV op 6 april volstaan we met het laatste nieuws te melden en staan we open voor vragen, ideeën en kritiek.

Tenslotte: als je nog goede ideeën of wensen hebt: dan graag voor 1 april. Geen mop, wel een deadline

Wij hopen jou en wellicht jouw dierbaren op 28 september te mogen ontmoeten.

 

Sjaak Duine  Hans van Lent 
Voorzitter Vice Voorzitter 
Stichting Unifil Reunie       Stichting Unifil Reunie 

Mede mogelijk gemaakt door: logo vfonds

HOTEL ARRANGEMENTEN VERLENGD! 

Hotel Breda
De speciale Hotel arrangementen zijn verlengd tot 1 augustus.
Bij informatie aanvragen of boekingen, dit doen bij voorkeur per email met vermelding van “Stichting UNIFIL-Reünie september 2019” 
én op vertoon van de Veteranenpas bij aankomst in hotel.

PROGRAMMA UNIFIL REUNIE 2019

Beste UNIFIL`er,

Op zaterdag 28 september 2019 organiseert de Nederlandse Unifil Vereniging een grote UNIFIL reünie. Deze is niet alleen bestemd voor NUV-leden, maar voor alle UNIFIL`ers. De reünie wordt gehouden op de Evenementenlocatie Breepark te Breda.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

10.00 Zaal open

11.30 Officiële opening door een hoge autoriteit, gevolgd door een dodenappel.

12.00 Aanvang reünie waarin o.a.:

 • een UNIFIL post met bezetting door re-enactment groep
 • een staticshow en rondritten met voertuigen uit onze tijd
 • doorlopende filmvoorstelling met nog onbekende beelde
 • muziek uit onze tijd
 • merchandising
 • catering, waaronder een rijstmaaltijd- diverse bars- een goulashkanon
 • infostands over:
  • welzijn (onder andere verzekeringen, banen, veteranenzorg…)
  • hobby’s (onder andere motoren, modelbouw, parachutespringen..)
  • veteranenzaken (onder andere veteranen reizen, Sunset March, Veteranen Ontmoetings Centra, Echo’s, Veteranen Kunst, Nederlands Veteranen Dag, Veteranen Instituut, …)
  • goede doelen (Rode Kruis, Warchild, Hulp voor helden, Hulphond, ..).

17.00 Tap toe

Oftewel: een vol en uitdagend programma. In de komende maanden komen er waarschijnlijk nog wel meer zaken bij. Blijf onze website raadplegen voor het laatste nieuws.
Wij hopen jou en eventueel jouw relaties op 28 september te mogen begroeten.

Sjaak Duine  Hans van Lent 
Voorzitter Vice Voorzitter 
Stichting Unifil Reunie       Stichting Unifil Reunie 

 

VEILIGHEIDS- EN PRIVACYBELEID

Beste UNIFIL`er.

Wij hopen jou en eventueel jouw dierbaren op 28 september te mogen begroeten. Het reunie team doet zijn best om er een mooie, maar ook een veilige dag van te maken, daarbij hebben we allerlei maatregelen genomen om schade bij de reünisten te voorkomen. Het volgende hebben we opgepakt.

Wij zijn in zee gegaan met een gerenommeerde organisatie die alle vereiste veiligheidsmaatregelen heeft genomen.

Wij hebben een risicoanalyse gemaakt en een veiligheidsplan. Dat veiligheidsplan wordt voorgelegd aan de Gemeente Breda. De uiteindelijke vergunning wordt pas gegeven als wij hebben voldaan aan alle wettelijke, lokale en “huis”- regelingen.

In ieder geval zijn nu al de volgende zaken geregeld: EHBO, BHV, beveiligers, afspraken over de aanwezigheid van mensen en materieel en de bereikbaarheid en toegang van hulpdiensten.

Wij verstrekken de gegevens van onze leden niet aan anderen.

De gegevens van de niet-leden hebben wij niet in ons bezit.

Tijdens de reunie worden foto’s gemaakt. De fotografen zijn duidelijk herkenbaar. Zij gaan op verzoek foto’s maken van de reünisten. Die foto’s zijn daarna te bestellen. Ook maken zij voor publicitaire doeleinden sfeer foto’s. In elk geval maken zij hun bedoelingen duidelijk kenbaar, zodat jij het besluit kan nemen om jouw mooiste glimlach op te zetten, of weg te lopen of je om te draaien.

Wij zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor de foto’s en filmpjes die jouw maatjes nemen of die jij zelf neemt.

Wij hebben nagedacht over de meest waarschijnlijke risico’s en verwerkt in het veiligheidsplan. Met een aanval van de Belgische luchtmacht en van het RAF (Rijsberge Afscheidings- Front) houden wij geen rekening. U bent gewaarschuwd, maar helm, scherfvest en wapen lijken niet nodig!!!

We gaan er een mooie dag van maken. Hans, ik en ons reunie team hebben er enorm veel zin in!

Sjaak Duine  Hans van Lent 
Voorzitter Vice Voorzitter 
Stichting Unifil Reunie       Stichting Unifil Reunie 

Amrâth Hotel Brabant****

www.amrathhotelbrabant.nl

Amrâth Hotel Brabant

Adres: Heerbaan 4, 4817 NL Breda
Telefoon: 076 522 4666

Afstand Breepark – Amrâth Hotel Brabant : 2,5 km
Afstand Hotel – Centrum Breda: 4 km

Prijzen Amrâth Hotel Brabant
Standaard kamer (1 persoon): € 90.00 per kamer per nacht
Standaard kamer (2 personen): € 105.00 per kamer per nacht
De tarieven zijn inclusief ontbijt voor 1 of 2 personen, maar exclusief 3,25% toeristenbelasting.

Reserveren:
Tarieven zijn geldig tot 1 augustus 2019 en op basis van beschikbaarheid, 27 September en 28 September
Boeken uitsluitend via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van STICHTING UNIFIL REUNIE SEPTEMBER 2019 én op vertoon van de Veteranenpas bij aankomst in hotel.

 

Golden Tulip Keyser Breda****

www.hotel-keyser.nl

Golden Tulip Keyser Breda

Adres: Keizerstraat 5, 4811 HL Breda
Telefoon: 076 520 5173

Afstand Breepark – Golden Tulip Keyser Breda: 5 km
Afstand Hotel – Centrum Breda: 500 meter

Prijzen Golden Tulip Keyser Breda
Comfort: € 154,00 per nacht ( 2-persoons bezetting)
Comfort: € 144,00 per nacht ( 1-persoons bezetting)
Superior: € 164,00 per nacht ( 2-persoons bezetting)
Superior: € 154,00 per nacht ( 1-persoons bezetting)
Tarieven zijn inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en exclusief toeristenbelasting ,3,25 % van de kamerprijs

Reserveren:
Tarieven zijn geldig tot 1 augustus 2019 en op basis van beschikbaarheid,
27 September, 28 September en 29 September
Boeken uitsluitend via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch onder vermelding van: STICHTING UNIFIL REUNIE SEPTEMBER 2019 én op vertoon van de Veteranenpas bij aankomst in hotel.

 

Hotel Restaurant Campanile Breda***

www.campanile.com/nl/hotels/campanile-breda

Hotel Restaurant Campanile Breda

Adres: Minervum 7090, 4817 ZK Breda
Telefoon: 076 578 7700

Afstand Breepark – Hotel Campanile: 2 km
Afstand Hotel – Centrum Breda: 7 km

Prijzen Campanile Hotel Breda

Twin (2 single bedden):  € 82,00 per nacht (voor 2-persoons bezetting) 
Double (1 groot bed): € 82,00 per nacht (voor 2-persoons bezetting)
Single:  € 72,00 per nacht (voor 1-persoons bezetting) 


Tarieven zijn inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en exclusief citytax € 1,75 per nacht

Reserveren:
Tarieven zijn geldig tot 1 augustus 2019 en op basis van beschikbaarheid,
27 September, 28 September en 29 September
Boeking uitsluitend via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van STICHTING UNIFIL REUNIE SEPTEMBER 2019 én op vertoon van de Veteranenpas bij aankomst in hotel.

 

Lidmaatschap

Sponsoren Reünie