Wanneer Militair Invaliditeitspensioen

 

ABP-link

 

U hebt recht op een Militair InvaliditeitsPensioen als:

uw aandoening of gebrek verband houdt met de uitoefening van de militaire dienst tijdens buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden. U hebt een zogenaamde dienstverbandaandoening

en u minstens 10% invalide bent.

Hoe berekenen we het Militair InvaliditeitsPensioen?


Het pensioen berekenen wij met de volgende formule:

Mate van invaliditeit x berekeningsgrondslag

De mate van invaliditeit wordt vastgesteld op basis van de War Pension Scale (WPS) en bedraagt maximaal 100%. Als de mate van uw invaliditeit verandert, verandert de hoogte van uw invaliditeitsuitkering ook.

De berekeningsgrondslag voor een beroepsmilitair:
Het salaris in het jaar voorafgaand aan uw uitdiensttreding. Dit is inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en sommige vaste toelagen.

De berekeningsgrondslag voor (ex)dienstplichtigen en reservisten:
de burgerinkomsten over het jaar voorafgaande aan datum groot verlof.

Verrekening WAO/WIA/AAOP
Bent u vanuit de militaire dienstbetrekking ook arbeidsongeschikt geworden? Dan komt het Militair InvaliditeitsPensioen alleen tot uitbetaling als dit meer bedraagt dan uw wettelijke en bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

En wordt u 65 jaar? Dan ontvangt u AOW en ouderdomspensioen van ABP of een andere pensioenverzekeraar. Het invaliditeitspensioen stellen wij opnieuw vast. We houden daarbij rekening met uw AOW en ouderdomspensioen. Houd er rekening mee dat uw Militair InvaliditeitsPensioen dan vaak lager is dan het bedrag dat u vóór 65 jaar ontvangt.

Krijgen uw nabestaanden ook militair invaliditeitspensioen?

Nee, als u overlijdt stopt uw militair invaliditeitspensioen. Uw nabestaanden ontvangen wel een hoger nabestaandenpensioen, het Bijzonder Militair NabestaandenPensioen. Ook krijgen ze een overlijdensuitkering. Dit is 2 keer het maandbedrag van het invaliditeitspensioen. Het brutobedrag betalen wij netto uit.


Aanvragen Militair InvaliditeitsPensioen. Wat moet u doen?

U stuurt ons een brief waarin u:

uw medische klachten omschrijft en
waarom u van mening bent dat deze het gevolg zijn van de uitoefening van de militaire dienst.
Ons adres:
ABP Bijzondere Regelingen Defensie
Postbus 4490
6401 CZ Heerlen

Militair InvaliditeitsPensioen aangevraagd. Wat nu?


Als u zich aanmeldt voor een invaliditeitspensioen, onderzoekt ABP uw klachten. Een arts van ABP beoordeelt dan of uw klachten het gevolg zijn van buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden of gebeurtenissen tijdens uw militaire diensttijd. Dit is een medisch onderzoek.

Was een ongeval de oorzaak? Dan bekijkt ABP het proces-verbaal dat destijds is opgemaakt. Is er geen proces-verbaal? Dan onderzoekt ABP de toenmalige situatie.

Wij laten u altijd schriftelijk weten of u in aanmerking komt voor een Militair InvaliditeitsPensioen.

Wanneer bijzondere invaliditeitsverhoging?


U hebt recht op bijzondere invaliditeitsverhoging in de volgende situaties:

U bent ontslagen uit de dienst op of na 1-1-1998

u hebt al een invaliditeitspensioen
uw invaliditeit is 20% of meer
daling van uw invaliditeitspercentage is voor de toekomst niet te verwachten
de arts bepaalt of u hierop aanspraak hebt
In deze gevallen varieert de bijzondere invaliditeitsverhoging tussen 5% en 40%.

U bent ontslagen uit de dienst vóór 1-1-1998

u hebt al een invaliditeitspensioen
uw invaliditeit is 80% of meer
uw invaliditeit is blijvend (100%)
Bij een invaliditeit van 80% of meer bedraagt de invaliditeitsverhoging 20%, bij blijvende invaliditeit 40%.

De bijzondere invaliditeitsverhoging berekenen wij op dezelfde manier als het Militair InvaliditeitsPensioen: het percentage van uw bijzondere invaliditeitsverhoging maal de berekeningsgrondslag.

ABP beoordeelt dit automatisch voor u bij uw aanvraag Militair InvaliditeitsPensioen.

Hoelang bijzondere invaliditeitsverhoging?
Zolang als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u de bijzondere invaliditeitsverhoging. Dit kan de rest van uw leven zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ABP Bijzondere Regelingen Defensie.
Telefoon: (0031) (0)45 579 81 91.

Bron: ABP

Whe-dont-remember-the-Days-Only-the-Moments

Terug

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

ma di wo do vr za zo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31

logo lzv web