Na de ALV is het bestuur naarstig op zoek gegaan naar versterking in de taken die onder de directe veranwoordelijkheid van het bestuur vallen. Op 31 mei 2013 heeft Erik Kuiper de redactie en productie van onze Dubbel Vier onder zijn hoede genomen als commissielid. Cees van Ingen gaat Nul de Lijns doen en Eric Bovelander de publicaties op facebook. Cees en Eric zijn op 20 september 2013 als commissielid toegevoegd.

Het driemanschap zal de bestuursvergaderingen met enige regelmaat bezoeken om verslag te doen van hun bevindingen in het veld, en om sturing en uitvoering te geven aan het beleid van de vereniging. Je vindt deze namen en de overige commissieleden terug onder contacten op deze website.

Wij wensen allen veel succes met hun nieuwe taak !

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Agenda

logo lzv web