8 februari 2019 - † Jan Aschebrock

Via Faceboek is ons het volgende gemeld:

Op 8 februari 2019 is na een ongelijke strijd tegen een slopende ziekte overleden Jan Aschebrock. Hij heeft in Libanon gediend op post 7.12 van maart tot september 1979. De uitvaart van Jan heeft op vrijdag 15 februari te Amsterdam plaats gevonden.

Arkel, 19 februari 2019.

 JA1 JA2