Sociaal Fonds

NUV artikel logoNederlandse Unifil Vereniging

22 decembert 2018 

Op 8 april 2006 is het restant van het Libanon fonds ad € 800,75 overgedragen aan de NUV.  Daarmee zouden ondersteunende activiteiten in de richting van gesneuvelden, hun nabestaanden en libanongangers kunnen worden betaald. Na enige tijd was dit fonds natuurlijk uitgeput. Op enig moment is dan ook de contributie verhoogd met een Euro om deze activiteiten te kunnen betalen. Dit geld is echter in de afgelopen jaren nooit gereserveerd. Wel zijn er activiteiten gedaan, die betaald werden uit de contributie. Er kon daarom ook nooit goed  verantwoording worden afgelegd over inkomsten en bestedingen op dit gebied.

Sedert 2010is  er € 1.000 voorzien in de jaarrekening voor zorg, lief en leed en diverse sociale activiteiten. Op 25 september 2013 kregen we de Onno Zegveld schenking ad € 5.000 waardoor de voorziening fors toenam. Verder wil het bestuur activiteiten als:aandacht aan nabestaanden, medewerking geven aan het oplossen van schrijnende gevallen, etc, ondersteunen. Daarom  is dit Sociaal Fonds opgericht. Dat fonds wordt naar behoefte gevuld vanuit de contributie.

Voordat er een uitkering wordt gedaan worden mogelijke subsidies van het Veteranen Instituut en het zogenaamde V-Fonds aangesproken voor deze doelen. 

Wij hebben een reglement opgesteld, waarin zaken als: doelgroepen, doeleinden, besteding, verantwoording over uitgaven en activiteiten, etc, worden vastgelegd.

Elk jaar wordt op de ALV door de daar voor verantwoordelijke budgethouder verantwoording afgelegd en gerapporteerd. 

Artikel serperator NUV

Deze website is beveiligd door RSFirewall!, de firewall oplossing voor Joomla!
Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd.
Created & Designed by WEBDIEZAIN