Zorg

 

NUV artikel logoOmdat sommigen van onze collega’s hulp, aandacht, of een luisterend oor nodig hebben, heeft het NUV-bestuur op 18 februari besloten een systeem voor Nuldelijnszorg ( 0-lijns Veteranenhelper) op te zetten. Formeel leggen we dat natuurlijk nog voor aan de ALV, omdat dit uiteindelijk gevolgen kan hebben voor de omvang van het bestuur, de structuur van de organisatie en de verwerving en besteding van gelden. In de komende Dubbel 4 zullen we hier meer aandacht aanbesteden. We luisteren natuurlijk goed naar de ALV, maar wij verwachten geen principiële bezwaren. We hebben wel enige haast omdat de NUV een aantal opleidingsplaatsen heeft toe gewezen gekregen begin april en in mei. Wij willen goede en geschikte mensen werven omdat de doelgroep dat verdient. Daarom moeten we nu al starten met de werving van geschikte mensen.
Het moeten mensen zijn die bereid zijn om op cursus te gaan, vervolgens enige jaren de functie willen vervullen en goede mogelijkheden hebben snel te reageren. We zoeken geen echte profs, maar mensen met het hart op de goede plaats en die niet geremd worden door eigen problemen.
De kandidaten, die door het NUV-bestuur zullen worden aangewezen tot het volgen van de opleiding tot 0-lijns Veteranenhelper, dienen er rekening mee te houden, dat de opleiding plaats vindt in Doorn bij de Basis en bestaat uit 2 weekenden. Er zal dus ook overnacht worden in Doorn.
De kandidaat 0-lijner dient bereid te zijn, de gehele cursus te volgen d.w.z.  gedurende twee weekenden (zie onder).
Cursus overzicht voor het jaar 2011:
  1. de eerste cursus staat gepland voor: deel A van zaterdag 09 april tot en met zondag 10 april 2011. Deel B van zaterdag 27 augustus tot en met zondag 28 augustus. Aantal beschikbare plaatsen voor de NUV: 4
  2. de tweede cursus staat gepland voor: deel A van zaterdag 14 mei tot en met zondag 15 mei 2011. Deel B van zaterdag 17 september tot en met zondag 18 september. Aantal beschikbare plaatsen voor de NUV: 6

We zoeken ook iemand die vanuit het bestuur leiding gaat geven aan het verdere opzetten van dit systeem en de ongeveer tien regionaal optredende nuldelijns hulpverleners gaat aansturen en coachen. Deze moet ook de cursus gaan volgen.
Je kunt je belangstelling kenbaar maken bij onze NUV-adviseur Peter van der Meulen GSM: 0620478124 of .
Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een intake gesprek met enkele bestuursleden van de NUV, waarbij we zullen nagaan of en hoe je het best ingezet kan worden.

Jou opgave voor belangstelling dient uiterlijk zondag 13 maart 2011 17h00 te zijn ontvangen; kort daarna zullen de intakegesprekken plaats vinden en vervolgens worden de geselecteerde kandidaten aangemeld bij de Basis.

Artikel serperator NUV

Deze website is beveiligd door RSFirewall!, de firewall oplossing voor Joomla!
Copyright © 2019. Alle rechten voorbehouden.
Created & Designed by WEBDIEZAIN