29 november 2020 † Huub Bekius

Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 29 november 2020 Huub Bekius op 59 jarige leeftijd is overleden. Huub is van 21 januari 1981 t/m 27 mei 1981 uitgezonden geweest naar Libanon bij de C-Compagnie.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en oude maten veel sterkte bij de verwerking van dit enorme verlies.
De crematie heeft op 7 december j.l. plaatsgevonden.

 huubbekius