31 december 2020 † Ed Nagel

1 januari bereikte ons het bericht dat Sergeant Majoor W.E. Nagel gisteren na een lang ziekbed is overleden. Ed Nagel is van 28-01-1981 tot 09-06-1981 uitgezonden geweest naar Libanon en was gelegerd op post 7-1. Hij wordt in besloten kring gecremeerd. Wij willen de achtergebleven familieleden, maar ook zijn dienstmaten condoleren en sterkte wensen met het verlies van Ed.

  en