10 januari 2021 † Eric Mulder

Ons bereikte het droevige bericht dat op 10 januari Eric Mulder uit Zwolle plotseling is overleden. Een aantal maanden geleden is Eric betrokken geweest bij een zwaar verkeersongeval en is daarvan niet meer hersteld. Eric is van 4 januari 1982 t/m 26 mei 1982 uitgezonden geweest naar Libanon. Eric Mulder is 58 jaar oud geworden.

Indien UNIFILLERS bij de uitvaart aanwezig willen zijn kan men telefonisch contact opnemen met Sandra Mulder 06-46273221. Met haar goedkeuring is deelname mogelijk. Condoleances aan de nabestaanden kunnen gestuurd worden naar Gombertstraat 558, 8031 MR Zwolle.

Wij willen de achtergebleven familieleden, maar ook zijn dienstmaten condoleren en sterkte wensen met het verlies van Eric.

em