Aanmelden voor Veteranendag mogelijk tot 1 mei

Aanmelden deelname aan Nederlandse Veteranendag

Veel van onze leden melden hun deelname aan via de secretaris of de voorzitter van de NL UNIFIL Vereniging. Wij verwijzen ze dan door naar het veteranen instituut waar je je zelf moet opgeven in Mijn VI. Zonder opgaaf is je komst niet bekend. En dan zijn er geen bonnen voor een Lupa en consumpties op het Malieveld. Er zijn geen bonnen meer in de plus voor laatkomers of mensen die zich niet hebben opgegeven. De deadline om in te schrijven is 1 mei 2023. Bij het schrijven van dit persbericht waren maar 146 deelnemers geregistreerd.

Zaterdag 24 juni 2023 vindt de Nederlandse Veteranendag plaats. Post-actieve veteranen en veteranen in werkelijke dienst kunnen zich al vanaf januari aanmelden voor deelname aan de Nederlandse Veteranendag via de website van het Nederlands Veteraneninstituut, klik op mijn-nlvi.

In de maand maart is in de Checkpoint nogmaals de aanmeldingsprocedure voor deelname herhaald.

Aanmelding moet voor 1 mei 2023 binnen zijn!