Deelname van Nederland aan een internationale vredesmacht vond haar oorsprong in 1940!

Na de Algemene Leden Vergadering van de NUV op zaterdag 23 maart 2024 en de lunch zal Thomas Milo een lezing geven over het hoe en het waarom van de uitzending van het bataljon naar Libanon in 1979.

 

TM3 Thomas zal in zijn lezing aantonen dat de aanloop van de uitzending begon in 1940 toen Nederland zich aansloot bij de geallieerden. Maar ook zal hij verklaren hoe Nederland haar positie als wereldspeler bijna tenietdeed door de politionele acties in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Tom Milo zal in een 45 minuten durende presentatie ons meenemen op een reis die begon tijdens de Duitse inval in 1940 en eindigde op het moment dat de Nederlandse Regering gevraagd werd deel te nemen aan de vredesmissie in Zuid-Libanon.

Tom Milo is voor velen van ons geen onbekende. Als officier-tolk Arabisch heeft hij zowel in 1980-1981 als in 1983 in Libanon gediend bij de gecombineerde secties Inlichtingen-Veiligheid en Operatiën (S2-S3) van HQ Dutchbatt.

Nu is Milo niet alleen een vooraanstaand Arabist en publicist, hij is tevens mede-oprichter van DecoType, een bedrijf dat voor global computing in het algemeen en het Arabisch in het bijzonder fundamentele bijdragen aan de computerindustrie heeft geleverd. Hij geeft lezingen over de gehele wereld.  

De Algemene Ledenvergadering van de NUV wordt gehouden op 23 maart 2024 en vangt aan om 10:00 uur, inloop 9:30 uur. Adres Echos-Home Harskamp Otterloseweg 12A 6732 BS Ede