En toen werd het 3 juli......

En toen werd het 3 juli......

Het is ruim 22 jaar geleden dat Louis Verhoeven en ik op een avond door Utrecht reden. Wij hadden een aantal A4tjes bij ons met de artikelen voor de “dubbel vier”. Louis had het adres gekregen van een drukker die ons verenigingsblad voor een redelijke prijs zou willen drukken. De vereniging had amper leden en de kosten schoten wij voor uit eigen zak. Met een aantal mensen waren wij uit de Bond van Wapenbroeders gestapt en begonnen met een eigen vereniging. Ons voorbeeld hadden wij gevonden in de VOKS (vereniging oud Korea strijders). Onze droom was een vereniging waarbij de vriendschap en de saamhorigheid die wij kenden uit Libanon de boventoon zouden voeren.

Uitgangspunten waren het organiseren van reünies, het herdenken van onze omgekomen kameraden, het behartigen van de belangen van oud Unifillers die het minder getroffen hadden in de maatschappij of last hadden van de periode in Libanon en het organiseren van activiteiten.

In de afgelopen tijd moest ik hier vaak aan denken als ik stukken las op facebook of op de site van onze vereniging. In principe was onze droom uitgekomen. Een grote vereniging, elke 5 jaar een reünie en ook is het financieel niet meer nodig dat er grote bedragen moeten worden voorgeschoten. Maar de basis van onze droom leek verdwenen. De vriendschap en de saamhorigheid kon ik moeilijk herkennen in de manier waarop wij met elkaar omgingen. Het leek wel alsof de vredesmacht uit Libanon zijn eigen oorlog was begonnen.

Ik besloot om Louis te bellen en het bleek dat wij op eenzelfde lijn zaten. Wij besloten om ons beiden kandidaat te stellen voor het bestuur en dat hebben wij gedaan. En toen werd het 3 juli..

De ALV in Zeist moest een ommekeer worden in onze vereniging. Van tevoren werd er met spanning uitgezien naar deze dag. En ondanks dat er verschil van mening was, was iedereen ervan doordrongen dat het belang van onze vereniging boven het individueel belang gaat. Meningen werden gegeven en meningen werden gehoord. Hoewel het niet altijd helemaal lukte werd er toch zoveel mogelijk op de bal gespeeld en niet op de man.

Naast de gebruikelijke zaken die in een ALV aan de orde komen werd een belangrijk besluit genomen. Wij hebben een interim-bestuur gekozen en dit bestuur heeft een heldere opdracht. In 4 maanden tijd komt er een concreet voorstel voor een nieuw te vormen bestuur. Als het nieuwe bestuur is gevormd zal dat bestuur gaan kijken naar een eventuele statutenwijziging etc..

Het huidige bestuur a.i. zal binnen 4 maanden met een voordracht komen met 7 namen voor een voltallig bestuur. Uiteraard verzoeken wij de leden om zich te melden voor een bestuursfunctie als je die behoefte voelt. Stuur de secretaris even een mail met motivatie en CV en vermeld daarbij de functie die jij graag zou willen vervullen.

Nog even voor alle duidelijkheid; het bestuur a.i. komt met een voordracht voor een nieuw bestuur van 7 personen, hiervoor kun je je aanmelden middels een mail met CV.  Mocht jij niet geselecteerd worden maar toch in het bestuur willen dan kun jij je alsnog kandidaat stellen op voordracht van minimaal 10 leden. Wij laten tijdig weten welke mensen worden voorgedragen door het interim-bestuur en voor welke datum een (tegen) kandidaatstelling, op voordracht van 10 leden, dan binnen moet zijn.

Naast de bovengenoemde opdracht moet natuurlijk ook de lopende zaken doorgang vinden. Binnen het bestuur a.i. hebben wij dan ook de functies als volgt verdeeld:

Voorzitter a.i.               Jack Boerma

Vice Voorzitter a.i.        Louis Verhoeven

Secretaris a.i.               Rob Deckers

Penningmeester a.i.      Erik vd Wouw

Algemeen a.i.               Joop Hoek

In de ALV van 3 juli heb ik het volgende gezegd: “Wij zijn allemaal rond de zestig jaar en wij hebben geen opvolgers. Dat impliceert dat de laatste van ons, over ruim 20 jaar, het licht uit doet. Wij kunnen nog 20 jaar rollebollend en vechtend voortgaan of wij maken er nog 20 jaar een mooie tijd van als vriendenclub. Ik opteer voor dat laatste...”

Uiteraard mogen wij van mening verschillen, maar laten wij discussiëren op basis van argumenten en niet op de persoon, niet via sociale media maar op een ALV. Wij hebben allemaal iets unieks meegemaakt en dat bindt ons. Wij hebben naast heel veel verschillen ook een aantal overeenkomsten in onze karakters, anders hadden wij indertijd niet gekozen voor Libanon. Misschien botst het daarom wel eens maar waar gebeurt dat niet. Na 3 juli heb ik er weer vertrouwen in dat het goed komt en ik reken daarbij op jullie allemaal.

Jack