Erik Kuiper erelid Nederlandse UNIFIL Vereniging

Op de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2023 is het voorstel van de Commissie Waarderen Nederlandse UNIFIL Vereniging van 1 april 2023 in stemming gebracht.
Onze hoofdredacteur van de Dubbel Vier Erik Kuiper is na een unanieme stemming benoemd tot erelid van de Nederlandse UNIFIL Vereniging conform artikel 4 lid 3 van de statuten.
Om gezondheidsredenen kon Erik niet bij de uitreiking aanwezig zijn. Hij zal op 5 mei 2023 in Wageningen voor een front van aangetreden leden en andere belangstellenden het certificaat van zijn benoeming en de gouden NUV draagspeld uitgereikt krijgen.

Wij nodigen u van harte uit om bij deze uitreiking op 5 mei aanwezig te zijn

Het bestuur van de Nederlandse UNIFIL Vereniging