Kascontrole

Op dinsdag 22 juni 2021 om 16.00 uur heeft de kascontrole 2020 plaats gevonden in Motel van der Valk in Vught. Aanwezig waren de heren van Kascontrolecommissie Han Jenster en Johan Theunissen. Sjak Neelen was namens het bestuur afgevaardigd om bij de controle te assisteren. De heren hebben de controle afgetekend in het financieel verslag 2020, en zullen een dezer schriftelijk rapporten aan de leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging.

Dit rapport wordt op deze plaats op de website openbaar gemaakt voor de vergadering van 3 juli 2021.