Persbericht: Aftreden voorzitter en vice-voorzitter

Voorzitter Jack Boerma en vicevoorzitter Louis Verhoeven treden op eigen verzoek terug  

 Het bestuur heeft kennis genomen van het feit dat voorzitter Jack Boerma en vicevoorzitter Louis Verhoeven op eigen verzoek per direct hun functie in het bestuur van de vereniging ter beschikking hebben gesteld.  

Jack en Louis zijn na een interim periode van 4 maanden in november 2021 tot het bestuur toegetreden. De aanleiding voor het terugtreden is dat meerdere leden vanaf begin 2023 vragen hebben gesteld over de wijze waarop de bestuurlijke organisatie in de vereniging functioneert. Dat in combinatie met de constateringen van de kascontrolecommissie over boekjaar 2021 heeft hun tot hun besluit gebracht. Het bestuur betreurt dat zeer.  Onze secretaris Daan van der Graaf heeft aangegeven zijn functie na de ALV op 22 april 2023 neer te leggen.

Het bestuur bedankt Jack, Louis en Daan voor het inzet gedurende de afgelopen periode. 

Tot de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2023 aanstaande bestaat het bestuur uit de leden Daan van der Graaf (secretaris) en Sjak Neelen (penningmeester a.i). Sjak neemt tevens de functie van voorzitter a.i. waar.