persbericht inzake Marion Schook

Op 5 mei 2020 overleed na lang aan huis gekluisterd te zijn geweest Marion
Schook. Marion woonde in Hapert (Brabant) en was de weduwe van de in
2008 overleden UNIFIL veteraan Onno Zegveld uit Hapert. Marion was na
Onno’s dood als donateur aan de vereniging verbonden en zeer betrokken bij
het wel en wee van alle veteranen. In 2013 ontvingen we van haar de
Zegveld schenking waarmee we het sociaal fonds binnen onze vereniging een
ferme impuls hebben gegeven om daar uitvoering aan te kunnen blijven
geven voor de toekomst.


In april 2020 hadden we nog telefonisch contact met haar omdat ons jaarlijks
bezoek en bloemetje door Covid-19 uitgesteld moest worden tot een nadere
datum. In ons laatste contact informeerde ze ons over haar gezondheid en
vertelde ze opgewekt dat het goed ging met haar. Ze vertelde wel over haar
ziek zijn en de ongemakken, maar we hebben haar nooit horen klagen. Haar
plotselinge overlijden dragen we met ons mee in ons hart.
Zeer indrukwekkend was dat ze er voor gekozen had zelf een
afscheidsboodschap aan ons te sturen, met als titel: "Mijn allerlaatste e-mail".
En de tekst op de rouwkaart “Op weg naar Onno Zegveld 19-12-1957 / 28-11-
2008”.


Haar zus Karin en haar vriendin (Spaanse zus) Juana waren de afgelopen
periode druk met de afwikkeling van haar nalatenschap. Uit haar
nalatenschap ontving de Nederlandse UNIFIL Vereniging op 26 mei 2021 een
legaat ad € 6.000,-.


Als bestuur van de vereniging zijn we dankbaar voor dit legaat, zodat we onze
vereniging en ons beleid daarmee kunnen versterken en dat ze vervolgens
daad bij woord heeft gevoegd. Maar we zijn ook dankbaar voor Marions inzet
om ons sociale beleidswerk voor UNIFIL veteranen die dat nodig hebben met
haar gedachtengoed te ondersteunen.
In dankbare herinnering aan Marion.


Sjak Neelen
Voormalige liaisonofficier van Marion Schook