Persbericht NUV vanwege demonstraties

Nederlandse UNIFIL Vereniging keurt deelname met blauwe baret aan demonstraties af.

In de afgelopen tijd zijn er diverse demonstraties geweest tegen het coronabeleid van de overheid. Aan deze demonstraties werd ook deelgenomen door personen in (delen van) uniformen en of (delen van) een veteranentenue met baret. Hierdoor kan de indruk worden gewekt dat veteranenverenigingen achter deze acties staan.

Het bestuur van de Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) wil duidelijk stellen dat wij, als vereniging, op geen enkele wijze achter deze acties staan.
Uiteraard hebben mensen het recht om te protesteren, maar dat is op persoonlijke titel.
De vredesmacht UNIFIL moest toezien op de aftocht van de Israëlische troepen uit Libanon, de internationale vrede en veiligheid in het grensgebied herstellen en bijstand geven aan de Libanese regering bij het herwinnen van haar gezag in Zuid-Libanon.
Als bestuur van de NUV kunnen wij ons dan ook goed vinden in het standpunt van het Veteranen Platform over de acties waarbij (vermeende) veteranen zich opstellen tussen demonstranten en politie:

“Door dit te doen als (vermeende) veteraan wordt er gesuggereerd dat zij dit doen namens alle veteranen. Het Veteranen Platform distantieert zich volledig van deze actie en staat schouder aan schouder met de politie tegen elke vorm van onwettelijke actie.”

Daarnaast is er op 10 en 11 november, in de tweede kamer, een motie ingediend waarmee de regering verzocht werd strenger te handhaven op het verbod van het dragen van militaire uniformen tijdens demonstraties. Deze motie is aangenomen.
De Commandant Der Strijdkrachten heeft hierover een nota uit doen gaan met het verzoek dit zo veel mogelijk te communiceren.
Het bestuur van de NUV wil benadrukken dat het respect heeft voor de vrijheid van meningsuiting van eenieder en vindt dat iedereen die ook moet kunnen tonen, maar wil nadrukkelijk aangeven dat het niet gewenst is dat hierbij kleding of logo’s, die gerelateerd zijn aan de vereniging, gebruikt worden.
Daarnaast willen wij duidelijk stellen dat wij als NUV ons distantiëren van gewelddadige en of onwettelijke acties die gericht zijn tegen het wettelijk gezag.