Uiterste datum aanmelden bestuursfuncties 16 oktober

Beste leden van de NUV,

Zoals bekend wordt er op de Bijzondere Ledenvergadering op zaterdag 27 november 2021 een nieuw bestuur gekozen.
Aanmeldingen voor de verschillende functies kunnen ingediend worden tot 16 oktober.
Meer informatie over de functies en een link naar het aanmeldformulier vind je door te klikken op deze link.

Bestuur Nederlandse UNIFIL Vereniging
namens hen,

R.H.J. (Rob) Deckers
Secretaris a.i.