Uitnodiging ALV op 22 april Echos Home, Ermelo

Geachte leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging,

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

Datum: zaterdag 22 april 2023

Aanvang: 10.00 uur. Inloop vanaf 09.30 uur.

Locatie: Echos Home, Leuvenumseweg 68 te Ermelo.

De agenda, de notulen ALV 2022 en de andere relevante stukken zullen binnenkort in te zien zijn op onze site. Wilt u agendapunten toevoegen, graag indienen uiterlijk 10 dagen voor de vergadering bij de secretaris.

De financiële stukken zullen op de vergadering zelf in te zien zijn.

Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Louis Verhoeven. Eventuele tegenkandidaten, dan wel nieuwe kandidaten voor openstaande bestuursfuncties, mogen zich melden bij de secretaris tot 10 dagen voor aanvang van deze vergadering.

Punten voor de rondvraag graag schriftelijk indienen, uiterlijk 5 dagen voor de vergadering.

Elk aanwezig lid kan namens een (1) ander lid, voorzien van een schriftelijke machtiging, diens stem uitbrengen.

In verband met de lunch: opgave vooraf aan de secretaris. Uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de vergadering.

Voorafgaande aan de vergadering is er een herdenkingsmoment voor de ons ontvallen Unifillers. Neem daarom uw Blauwe baret mee.

Het bestuur hoopt u op de ALV te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Daan van der Graaf, secretaris NUV.

Diverse links: