VERSTERKING GEZOCHT

In de DubbelVier van december 2022 werd al melding gemaakt van het aantal openstaande vacatures in de vereniging. Dat geldt zowel voor het bestuur als voor de organisatie van activiteiten. De komende maanden starten we een actieve wervingscampagne voor noodzakelijke versterkingen van de teams. Heb je tijd en wil je je inzetten voor onze veteranenvereniging lees dan vooral de onderstaande vacaturetekst of neem contact op met één van de bestuursleden.  

LOGO NUV NIEUW

De Nederlandse UNIFIL Vereniging zoekt voor de versterking van haar bestuur een

SECRETARIS (vrijwillig)

Als secretaris van het bestuur ben je een van de belangrijke steunpilaren en spin in het web van de Nederlandse UNIFIL Vereniging en maak je onderdeel uit van het dagelijks bestuur van de vereniging. In teamverband werk je samen met de overige bestuursleden van de vereniging.

Wat is je functie-inhoud en wat zijn je verantwoordelijkheden?

De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor:

 • Het voorbereiden van de agenda en het verzorgen van de verslaglegging van de algemene leden vergadering

 • Het voorbereiden van de agenda en het verzorgen van de verslaglegging van de bestuursvergaderingen

 • Het afhandelen van de inkomende en uitgaande post (via e-mail en post)

 • Het representeren van het bestuur en de vereniging in zowel intern als extern verband

 • Het verwerken van aangelegenheden die voortkomen uit wet- en regelgeving (bijvoorbeeld inschrijving KvK)

 • Het in samenspraak met Communicatie opstellen van relevante persberichten voor zowel binnen als buiten de vereniging

 • Het inrichten en onderhouden van de diverse kalenders voor bestuurs- enverenigingsactiviteiten

 • Het inrichten en onderhouden van het verenigingsarchief (digitaal)

 • De vervanging van de vicevoorzittr bij diens afwezigheid op bijeenkomsten van Veteranenorganisaties

  Jaarlijks leg je samen met de andere bestuursleden verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering over de gerealiseerde (bestuurs)activiteiten van de vereniging.

  Positie en benoeming

  De functie zal in eerste instantie tot aan de eerstkomende Algemene Leden Vergadering in 2024 als ad interim worden vervuld. In de vergadering volgt een definitieve benoeming op voordracht van het bestuur. De functie wordt in beginsel voor een periode van 5 jaar bekleed.

  Het bestuur vergadert gemiddeld 10 keer per jaar. De activiteitenkalender van de vereniging loopt van 1 oktober tot en met de laatste zaterdag van juni (Veteranendag). De werkbelasting van de functie wordt ingeschat op circa 4 uur per week.

Wat biedt de vereniging?

Het betreft hier een onbezoldigde functie (vrijwilligerswerk). Reis- en kantoorkosten gemaakt voor het vervullen van de functie worden door vereniging op declaratiebasis vergoed.

Vanuit je bestuursfunctie zal je bij toe beurt met andere bestuursleden kunnen deelnemen aan spraakmakende evenementen.

Voor het adequaat vervullen van de functie vragen wij het volgende van je:

 • Dienend leiderschap en flexibiliteit

 • Goede Nederlandse en Engelse mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

 • Bestuurlijke ervaring en het in teamverband willen en kunnen samenwerken

 • Gestructureerd kunnen werken en vaardigheid in het gebruik van MS Office applicaties.

 • Alertheid voor binnenkomende zaken die een onmiddellijke afhandeling vragen

  Belangstellenden voor de functie kunnen hun kandidatuur schriftelijk kenbaar. Zend je e-mailbericht met je CV met daarin vermeld de voor de functie relevante ervaring en vaardigheden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Na ontvangst van je belangstelling en CV zal je worden uitgenodigd voor een gesprek met 2 of meerdere bestuursleden voor een eerste kennismaking en match-ervaring.