Post 7-23A

7 1

Locatie:

Iets westelijk vanJibãl al Buţm, op de noordelijke flank van een heuvel.

Functie:

Observatie- en luisterpost.

Beschrijving / Huisvesting:

Na geleidelijke verbetering, bestaat de post uiteindelijk uit een observatiekotje, een nissenhut en een toilet.

Bezetting:

4 man, onder leiding van een korporaal of sergeant.

Subposten:

Geen

Voor Dutchbatt

Voor Dutchbatt bestaat deze post nog niet.

Dutchbatt / Dutchcoy

1980: De post wordt in 1980 ingericht. In die periode zijn hier de mortierwaarnemers van de Alpha mortieren (een mortierploeg die vanuit de PaOst-cie is toegevoegd aan de Alpha-cie) gehuisvest.
1982: Op enig moment (mogelijk al voor 1982) nestelt zich een groepering rond de heuvels Jabal al Kabir en Shuqayr, die regelmatig acties richting Israël uitvoeren. Om hieraan het hoofd te bieden worden onder andere voetpatrouilles uitgevoerd vanaf 7.7. De groepering wordt ook vanaf 7.23A in de gaten gehouden. De aanwezigheid van deze groepering duurt tot 6 of 7 juni 1982. Dan wordt de groepering met vuur uit de richting van Qãnã verjaagd.
1983: In de loop van 1983 verdwijnt de post, om nooit meer terug te keren.

Na Dutchbatt / Dutchcoy

Na het vertrek van Dutchbatt 1983 is op deze locatie nooit meer een Unifil-post geweest.

Nu (vanaf 2010)

Van de post is weinig tot niets meer terug te vinden. De enige stenen constructie was het wachtkotje. Mogelijk dat daarvan de fundering nog aanwezig is.

Bezoekmogelijkheden

Onbekend

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer