Post 7-10

7 1

Locatie:

Westelijk van Haris, iets ten zuiden van de weg.


Functie:

observatiepost of roadblock.

 

Subposten:

7.10A, 7.10B, 7.10C

Voor Dutchbatt

7.10 is een post met een 'bewogen' voorgeschiedenis. Frenchbatt heeft al een post 7.10.
Deze ligt in september 1978 op de plek waar later het Nederlandse roadblock 7.9A zou komen. In januari 1979 is op de kaart een post 7.10 tge zien op de plek waar later 7.23 zou komen

Dutchbatt / Dutchcoy

Om de verwarring compleet te maken is de eerste maal dat 7.10 voorkomt op een Nederlandse kaart in juni 1979. Dan ligt er een post 7.10 bij Yatar, maar niet op de locatie waar dan 7.11 al ligt of een van de subposten van 7.11 zou komen. Al die tijd is er op de uiteindelijke locatie van 7.10 (westelijk van Haris) niets te vinden. Pas in maart 1980 is 7.10 ingetekend op de definitieve loacatie. Dat is ongeveer in de periode dat de post qua bemanning naar het verkenningspeloton gaat.
De post wordt genoemd als observatiepost, maar ook als roadblock.

Na Dutchbatt / Dutchcoy

Als Dutchbatt in 1983 vertrekt, vedrwijnt ook 7.10, inclusief subposten.

Nu (vanaf 2010)

De omgeving van 7.10 is volledig bebouwd. De (locatie van) de post is niet meer terug te vinden in het terrein.

Bezoekmogelijkheden

Bezoek is niet mogelijk i.v.m. de huidige bebouwing.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer