Post 7-10A

7 1

Locatie:

Op de doorgaande weg Haris - as Siddiqin, enkele kilometers westelijk van Haris.


Functie:

Roadblock.

Subposten:

Geen

Voor Dutchbatt

Voorafgaand aan Dutchbatt, bestond deze post nog niet.

Dutchbatt / Dutchcoy

De eerste melding is op een kaart van april 1980. De laatste maal is een vermelding op de kaart in 1983, dus vermoedelijk heeft dit roadblock bestaan tot aan de terugtrekking van Dutchbatt. Dat de post niet op alle tussenliggende kaarten vermeld staat, heeft vermoedelijk te maken met het feit dat het een 'niet permanent bemande observatiepost' is (typering op kaart van 'Bolderman' uit 1982).

Na Dutchbatt / Dutchcoy

Na Dutcbhbatt is op de locatie van 7.10A nooit meer een Unifil-post geweest.

Nu (vanaf 2010)

Onbekend of op de locatie heden ten dage nog iets terug te vinden is. Dit is echter zeer onwaarschijnlijk, gelet op de grootschalige bouwactiviteiten die hier langs de weg hebben plaatsgevonden.

Bezoekmogelijkheden

De weg kan gewoon worden bereden.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer