Post 7-14A

7 1

Locatie:

Oostelijk van Haris, aan de weg naar Haddatah

Functie:

Roadblock/observatiepost. Voorzag in gebiedsbeveiliging richting Rshaf. Waarneming richting heuvels 743 en 727 (beide DFF-posities)

Bezetting:

Stafwachtpeloton

Subposten:

Geen

Voor Dutchbatt

Voor Dutchbatt bestond deze post nog niet.

Dutchbatt/Dutchcoy

De eerste maal dat iets van de post wordt gehoord is via een incidentmelding op 30 augustus 1979. De post komt voor op de meeste kaarten van Dutchbatt uit de periode 1979-1983, maar ontbreekt ook een enkele keer. Onduidelijk is nog of dit te maken heeft met een tijdelijk afwezig zijn van de post, of slordigheid bij de kaartenmakers.

Na Dutchbatt/Dutchcoy

Met het vertrek van Dutchbatt werd 7.14A verlaten. Daarna is hier nooit meer een UNIFIL-post geweest.

Nu (vanaf 2010)

Onbekend

Bezoekmogelijkheden

Onbekend

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer