Post 7-16A

7 1

Locatie:

De locatie is niet helemaal duidelijk. De kaart uit het herdenkingsboek plaatst de post aan de wadi, een stukje oostelijker van Al Yatun (7.16). De diverse bataljons- en deploymentkaarten gaan voor een positie in de buurt van het herstelpeloton.

Functie:

Onbekend.

Beschrijving / Huisvesting:

Onbekend.

Bezetting:

Onbekend.

Subposten:

Geen

Voor Dutchbatt

Voorafgaand aan Dutchbatt, bestond deze post nog niet.

Dutchbatt/Dutchcoy

Post 7.16A komt voor het eerst voor op een kaart uit maart 1980. Rond maart 1983 verdwijnt de post definitief van de kaart.

Na Dutchbatt/Dutchcoy

In juli 1996 richt Irishbatt een post met nummere 6.40B in, ongeveer op de locatie die het herdenkingsboek aangeeft. Met de Israëlische terugtrekking in 2000 wordt deze post weer opgeheven.

Nu (vanaf 2010)

Onbekend.

Bezoekmogelijkheden

Onbekend.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer