Post 7-16B

7 1

Locatie:

Net als voor veel andere subposten is de informatie over de exacte locatie tegenstrijdig. De kaart uit het herdenkingsboek plaatst de post bijvoorbeeld een stukje oostelijker (ongeveer de locatie van de vuilnisbelt tussen Tibnin en Al Yatun) dan de kaart uit het boek van 'Bolderman'. Op deze laatste kaart lijkt het alsof de post overeen komt met de wachtpost op Al Yatun zelf die uitzicht biedt op de munitie-opslag.

Functie:

Onbekend.

Beschrijving / Huisvesting:

Onbekend.

Bezetting:

Onbekend.

Subposten:

Geen

Voor Dutchbatt

Voorafgaand aan Dutchbatt, bestond deze post nog niet.

Dutchbatt/Dutchcoy

De eerste vermelding is op de Nederlandse kaart uit het najaar van 1980. Hierna duurt het even voor er een volgende vermelding plaatsvindt: de deployment-kaart van Unifil, juni 1980. De laatste keer dat de post terug is te vinden op een kaart is in juni 1981.

Na Dutchbatt/Dutchcoy

Na Dutchbatt komt er (voor zover na te gaan) nooit meer een Unifil-post op een van beide mogelijke locaties van 7.16B.

Nu (vanaf 2010)

Onbekend.

Bezoekmogelijkheden

Onbekend.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer