HQ

7 1

Locatie:

HQ: Was gelegen aan de hoofdweg door Haris.
BHP: Aan de hoofdweg in Haris, richting oud-Haris, iets zuidelijk van HQ
HERSTELPELOTON: Gelegen aan de oostelijke uitgang van Haris, waar de weg naar Haddatha aftakt van de weg naar Al Yatun en Tibnin

Functie:

HQ: Hoofdkwartier Dutchbatt
BHP: Bataljons Hulppost
HERSTELPELOTON:Thuisbasis van het herstelpeloton

Beschrijving / Huisvesting:

HQ: HQ was gevestigd in een villa van twee verdiepingen, gelegen in een grote tuin, tegen een helling. De benedenverdieping huisvestte opslag en ondersteunende diensten. Op de eerste verdieping was de staf gevestigd.
Aan de noordzijde was de officiersmess, eerst gevestigd in een tent, later in een prefab.
Op het terrein van HQ was maar een beperkt aantal mensen gehuisvest. De meeste officieren sliepen in andere huizen in het dorp. Van het ondersteunende personeel was ook maar een beperkt deel op HQ zelf gehuisvest.
Aan de straatkant was een slagboom met een bord boven de inrit. Later werd direct aan destraat een wachthokje gemetseld.

BHP: De BHP is gevestigd in een villa. Later komt er een prefab achter die als ziekenzaal dient.

HERSTELPELOTON: Bij binnenkomst staat het bedrijfsbureau. . Daarna rechts de voertuig herstel-loodsen, waar ook de zeilmaker, HWP, instrumentmaker, verbindingen en wapenhersteller een plaatsje hebben. Daar staat ook het aggregaat. Lopend over het pad volgen de parkeerplaats met aan beide kanten de voertuigen. Dan is rechts de legering van de korporaals en manschappen en links een waarnemingstoren. Die is overigens niet in gebruik, maar daar staat de antenne van Radio Dutchbatt op. Naast de toren de aanhanger van waaruit de radio uitzend. Verderop is een huis waar de onderofficieren slapen. Op de benedenverdieping is een verblijfruimte annex bar. De kapitein slaapt in Haris zelf. Vervolgens zijn er twee voertuingen met gesloten opbouw, waarin de administratie van de AS80 en de AS20. De voorraad mete reserveonderdelen ligt op een pleintje dat ÁS100 Square'wordt genoemd. Aan de andere kant is een grote loods met opslag van de AS80 en de AS20. Aan de zijkant staan nog drie nissenhutten met o.a. de directe ruilartikelen, banden en accu's. Hier tussen staan dan nog de kisten met grote reserveonderdelen, aandrijfassen, tandemstellen, aggregaten etc.

Bezetting:

Dutchbatt bataljonsstaf.

Subposten:

Geen

Voor Dutchbatt

HQ: Het gebouw was al bij Frenchbatt in gebruik als hoofdkwartier.
BHP: Het is niet bekend of dit huis onder Frenchbatt al in gebruik was.
HERSTELPELOTON: Frenchbatt heeft hier zijn transportgroep en onderhoudspeloton gehuisvest. De uit golfplaat opgetrokken werkplaats, compleet met aggregaat en andere voorzieningen, wordt door hen gebouwd.

Dutchbatt/Dutchcoy

HQ: Op 14 maart 1979 werd in HQ de gebiedsverantwoordelijkheid door de Fransen overgedragen. Vanaf dat moment, tot aan het vertrek van Dutchbatt was de bataljonsstaf gevestigd op HQ
BHP: De BHP is wel direct in Haris gevestigd. De ziekenzaal wordt echter in eerste instantie ingericht in een prefab op Al Yatun (7.16). In de loop van april of mei wordt er achter de BHP een prefab gebouwd en verhuist de ziekenzaal ook naar Haris.
HERSTELPELOTON: Bij de aankomst van Dutchbatt wordt het herstelpeloton gehuisvest op deze locatie. Deze situatie blijft gehandhaafd tot aan het vertrek van Dutchbatt in oktober 1983.

Na Dutchbatt/Dutchcoy

HQ: Bij het vertrek van Dutchbatt werd Haris onderdeel van de AO van Irishbatt. Het is niet bekend of HQ bij de Ieren nog een functie kreeg.
BHP: Na het vertrek van Dutchbatt in 1983 wordt het gebouw overgenomen door Irishbatt die het bij de volgende herschikking van de troepen weer hebben verlaten. Dat het in gebruik is geweest bij Irishbatt is te zien aan het postnummer 6.39 op de muur op de betonnen rand onder het balkon. Na Irishbatt is het gebouw, voorzover bekend, niet meer door Unifil gebruikt.
HERSTELPELOTON: Irishbatt neemt Haris over. In de loodsen van het herstelpeloton is dan in ieder geval sprake van enige Ierse activiteit. Wat er na het vertrek van de Ieren met de locatie gebeurd is onbekend.

Nu (vanaf 2010)

HQ: Onbekend.
BHP: Het gebouw is nog intact. Hoe de toestand binnen is, is niet bekend. De prefab achter het gebouw is verdwenen.
HERSTELPELOTON: De locatie is nog terug te vinden en te bezoeken. Een deel van de verharding is nog te zien. De prefabs en loodsen zijn verdwenen, maar de huizen van de lokale bevoling, inclusief het onderofficiershuis, zijn er nog.

Bezoekmogelijkheden

HQ: HQ kan (situatie mei 2010) worden betreden.
BHP: Onbekend.
HERSTELPELOTON: De locatie is (situatie 2010) nog gewoon te betreden.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer