Post 7-9A

7 1

Locatie:

Langs de weg van as-Siddiqin naar Quana, aan de rand van de bebouwde kom.

Functie:

Roadblock, bemand vanuit 7.9

Beschrijving / Huisvesting:

Het roadblock is in 1982 voorzien van een gemetseld wachthuisje.
Uit 2001 is een foto bekend waarop het wachthuisje een verdieping heeft gekregen.

Bezetting:

Vanaf najaar 1980 gaat de post, in het kader van een herindeling, naar de Alpha-cie.

Subposten:

Geen

Voor Dutchbatt

Voorafgaand aan Dutchbatt, bestond deze post nog niet.

Dutchbatt/Dutchcoy

Het roadblock wordt eind 1979 in gebruik genomen. Het komt niet continue voor op het beschikbare kaartenmateriaal, maar blijft in gebruik tot aan de terugtrekking van Dutchbatt in 1983, waarbij het wordt overgedragen aan Fijibatt.

Na Dutchbatt/Dutchcoy

Onder Fijibatt is er wat onduidelijkheid over het nummer dat het roadblock krijgt. Er ligt namelijk, meer noordelijk een post of roadblock 1.21, terwijl het er op sommige kaarten op lijkt dat 7.9A onder Fijibatt wordt omgenummerd naar 1.21.Vanaf 1985 komt het roadblock niet meer voor op de kaarten van Unifil. Wel verschijnt er in een later stadium een post 1.20E, maar zo te zien ligt deze noordelijker dan de oorspronkelijke 7.9A.

Nu (vanaf 2010)

Er is niets meer terug te vinden van het roadblock. De exacte positie is niet makkelijk terug te vinden. as-Siddiqin is de afgelopen jaren nogal uitgebreid. Ook is de weg opnieuw geasfalteerd na de oorlog van 2006, dus het is goed mogelijk dat eventuele restanten onder het asfalt zijn verdwenen.

Bezoekmogelijkheden

As-Siddiqin is gewoon te bezoeken. Enige oplettendheid is wel geboden. Het dorp is namelijk verdeeld in een Amal- en een Hezbollah-invloedssfeer. Zomaar foto's maken wordt niet altijd op prijs gesteld. Dit heeft bij een terugkeerreis in 2010 tot enige problemen geleid.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer