Post 7-9

7 1

Locatie:

LOp een heuvel langs de weg van as-Siddiqin naar Haris, vlak voor de afslag naar Zibqin. Het roadblock aan de doorgaande weg Quana-Haris had, voorzover bekend, hetzelfde nummer..

Functie:

Onbekend

Beschrijving / Huisvesting:

De kern van de post bestaat uit de ruïne van een huis, met daarnaast een watertoren. Naast het huis wordt later een grote prefab neergezet. Achter het huis is een damascusshelter gebouwd. Vanaf de post loopt een weggetje omlaag naar de hoofdweg Haris-Quana en aan deze weg is een roadblock gesitueerd, dat tevens de toegangsweg naar de post bewaakt.

Bezetting:

Wie er eerst lag is niet bekend. Vanaf najaar 1980 gaat de post, in het kader van een herindeling, naar de Alpha-cie. Eerder dat jaar, op 1-3-1980, verhuist een deel van de bemanning van 7.20 naar 7.9. Vanuit 7.9 wordt ook 7.9A bemand.

Subposten:

7-9A

Voor Dutchbatt

Post 7.9 is vanaf 1978 al in gebruik bij Frenchbatt.

Dutchbatt/Dutchcoy

De post is gedurende de gehele aanwezigheid van Dutchbatt een Nederlandse post. In 1982 wordt de watertoren op de post gebouwd (foto 1).
Eveneens in 1982 brengt de forcecommander van dat moment, generaal Callaghan, een bezoek aan de post .
Als in 1983 Dutchbatt wordt teruggetrokken, wordt de post overgedragen aan Fijibatt.

Na Dutchbatt/Dutchcoy

Fijibatt hernummert de post naar 1.23. Als in oktober 1984 Nepbatt ook het gebied van de voormalige PaOst-cie er bij krijgt, nemen de Nepalezen de post over. Het nummer wijzigt opnieuw en wordt nu 5.7. Ook post 7.9 wordt bij het vertrek van de Israëlische troepen in 2000 verlaten.
Het schijnt dat de post in de periode na 2000 nog wel gedurende korte tijd door de LAF is gebruikt.

Nu (vanaf 2010)

Het huis is nog steeds in min of meer dezelfde staat. Binnen zijn nog tal van details terug te vinden die dateren uit de Dutchbatt-pereiode. Het enige grote verschil is dat de grote betonnen plaat, waarop destijds het postnummer was geschilderd, is verwijderd.
De oorspronkelijke, houten, prefab is net als in de rest van de Unifil AO vervangen door een stenen exemplaar. Alle bruikbare onderdelen zijn overigens al lang verwijderd, dus ook van de prefab rest nog slechts een ruïne.

Bezoekmogelijkheden

Op dit moment (2010) is de post vrij toegankelijk. Oppassen is geboden, daar de aanwezigheid in het struikgewas van ongeëxplodeerde munitie niet kan worden uitgesloten.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer