Post 7-23

7 1

Locatie:

Iets oostelijk van Jibããl al Buţm.

Functie:

Mortierpost van het Alpha mortierpeloton.

Beschrijving / Huisvesting:

De post bestond uit 2 prefabs, 1 nissenhut, 1 radiobunker en 1 munitiebunker. Ook was er in 1980 nog een kantine, bestaande uit een aantal geschakelde boogtenten

Bezetting:

32 man

Subposten:

7.23A, 7.23B, 7.23C, 7.23D

Voor Dutchbatt

Voor Dutchbatt bestaat deze post nog niet.

Dutchbatt/Dutchcoy

Gelet op de informatie op het beschikbare kaartmateriaal is 7.23 pas begin 1980 in gebruik genomen. De eerste maal dat de post op een kaart voorkomt is in maart 1980. Op deze post wordt in eerste instantie ook de mortierploeg die aan de Alpha-cie is toegevoegd gehuisvest. In de buurt van de mortieropstellingen is ook een munitiebunker ingericht.

Na Dutchbatt/Dutchcoy

Onbekend.

Nu (vanaf 2010)

Onbekend.

Bezoekmogelijkheden

Onbekend.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer