Post 7-23D

7 1

Locatie:

Op de driesprong, waar de weg naar Jibl al Butu aftakt van de weg naar Zibqin.

Functie:

Roadblock.

Beschrijving / Huisvesting:

roadblock met kotje en prefab.

Bezetting:

Onbekend

Subposten:

Geen

Voor Dutchbatt

Voor Dutchbatt bestaat deze post nog niet.

Dutchbatt/Dutchcoy

De post wordt voor het eerst genoemd in de Dubbelvier van augustus 1982. De prefab wordt later door brand verwoest.

Na Dutchbatt/Dutchcoy

Als Dutchbatt in 1983 vertrekt, nemen de Fiji's deze post over en krijgt hij een nieuw nummer: 1.24. Na een korte tijd bij de Fiji's, gaat de post in 1985 over naar Nepbatt en krijgt dan nummer 5.5. Ook dat is maar van korte duur, want Nepbatt heft de post in juli 1987 op. In juli 1994 is 5.5 echter weer terug, om in juli 1999 -en nu definitief- te verdwijnen.

Nu (vanaf 2010)

Er zijn geen restanten te vinden van 7.23D.

Bezoekmogelijkheden

De kruising kan gewoon worden bezocht.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer