Post 7-26

7 1

Locatie:

Mazra'at al Mushrif, in de IJzeren Driehoek.

Functie:

Onbekend.

Beschrijving / Huisvesting:

De post bestaat gedurende de gehele Nederlandse periode uit een woonhuis, met daarachter (in ieder geval in 1983) een kleine prefab.

Bezetting:

Onbekend

Subposten:

7.26A, 7.26B, 7.26C

Voor Dutchbatt

De post bestaat nog niet voor de komst van Dutchbatt.

Dutchbatt/Dutchcoy

Na de Israëlische inval van 1982 komt er een einde aan de militaire aanwezigheid van de Palestijnen in de zogenaamde IJzeren Driehoek. Voor het eerst kan Unifil hier nu permanente posten installeren. Post 7.26 wordt ondergebracht in het dorp Mazra'at al Mushrif. 7.26 blijft bestaan tot aan de terugtrekking van Dutchbatt in oktober 1983 en wordt dan overgedragen aan Frenchbatt.

Na Dutchbatt/Dutchcoy

Als Dutchbatt vertrekt wordt Frenchcoy uitgebreid tot Frenchbatt en krijgt de post onder de Fransen nummer 3.26. De Franse aanwezigheid hier is van korte duur, want al in april 1985 vindt een herindeling plaats, waarbij 3.26 (ex-7.26) naar de Fiji's gaat en opnieuw een nieuw nummer krijgt: 1.14. De laatste maal dat wat is vernomen van deze opvolger van 7.26 is in januari 1989. Dan verdwijnt de post definitief.

Nu (vanaf 2010)

Het gebouw waarin de post in de dagen van Dutchbatt is gehuisvest, staat er (in 2005) nog steeds.

Bezoekmogelijkheden

Het gebouw ligt aan de openbare weg en kan dus gewoon worden bereikt.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer