Post 7-11B

7 1

Locatie:

Vlak bij de kruising van de weg Haris-as Siddiqin met die van Kafra naar Yatar.

Functie:

Roadblock.

Beschrijving / Huisvesting:

Onbekend

Subposten:

Geen

Voor Dutchbatt

De post bestaat niet voor Dutchbatt.

Dutchbatt/Dutchcoy

De oorspronkelijke post 7.11B lag bij Yatar en verdween na december 1981. In oktober 1983 richt de DFF een positie in op de locatie van het voormalige Dutchbatt-roadblock 7.21H (dat op zijn beurt weer lag op de bij 'locatie' genoemde kruising). Ter neutralisatie van deze positie werd een viertal nieuwe posten ingericht: 7.11B (de tweede met dit nummer, vandaar 7.11B2), 7.11H, 7.11K en 7.11Y. Daarmee kwam 7.11B dus terug, maar wel op een andere locatie dan dat bij 7.11B(1) het geval was.

Na Dutchbatt/Dutchcoy

Als Dutchbatt wordt teruggetrokken, breidt Irishbatt zijn AO in westelijke richting uit. De posten 7.11B, 7.11H en 7.11K worden overgenomen door de Ieren. Bij hen krijgt 7.11B het nummer 6.35B.
Wanneer in april 1985 Nepbatt dit deel van de voormalige AO van de Charlie overneemt van Irishbatt, verdwijnt 7.11B/6.35B definitief.

Nu (vanaf 2010)

Onbekend

Bezoekmogelijkheden

Onbekend

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer